Sus fruntea, vrednică Ţară! Ai reuşit să păstrezi, timp de 100 de ani, hotarele întregi, în urma unor epopei războinice a căror încrâncenare ai înfruntat-o şi te-ai scuturat de imperiile împilatoare, mult mai puternice! Sus fruntea, Românie! Sărbătoarea Centenarului celei mai importante reuşite între eforturile tale îţi cere să rămâi puternică, demnă şi neatinsă de toate încercările scandaloase de a-ţi slăbi tăria cu care ţi-ai zidit libertatea! Pentru noi, românii, sărbătoarea...
Autor:
Comunicat Spre ştiinţă: Guvernului, Parlamentului şi Preşedinţiei României Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM), organizaţie care urmăreşte cu consecvenţă, prin atitudinile sale civice, prezervarea şi afirmarea identităţii comunităţilor româneşti din cele trei judeţe, în special, şi ale Transilvaniei, în general, şi normalizarea convieţuirii româno-maghiare din zonă, ca reprezentant a 44 de organizaţii culturale şi civice din zonă, luând la cunoştinţă...
Autor:
A trecut la cele veşnice dr. Maria Cobianu Băcanu, fost cercetător ştiinţific principal gr. I şi coordonator de proiecte la Institutul de Sociologie al Academiei Române, membră în Colegiul de Redacţie al Revistei Române de Sociologie şi în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Sociologie, personalitate cunoscută pentru bogata sa activitate ştiinţifică şi publicistică, materializată în numeroase volume, studii şi articole în reviste de specialitate. Distinsa cercetătoare dr. Maria Cobianu...
Autor:
„Basarabia noastră este o ţară românească tocmai ca şi celelalte ţări de peste Prut, locuite de fraţii noştri. (…) Noi socotim că mântuirea neamului nostru este numai în unirea tuturor fiilor noştri într-o singură ţară. Noi de la străini nu mai aşteptăm nimic, toată nădejdea ne-o punem în viaţa la un loc cu fraţii noştri români.” (Din Chemarea Comitetului Central al Studenţilor Români din Basarabia - ianuarie 1918) „Nu avem două limbi şi două literaturi, ci numai una - aceeaşi cu cea de...
30 noiembrie Hramul Catedralei Naţionale 1 Decembrie 2018, România la ceas de Centenar Poporul nostru român, născut din fuziunea geto-dacilor, din sudul şi din nordul Dunării, cu romanii, este, după greci şi după ro-mani, unul dintre cele mai vechi popoare creştine ale Europei. Creştinarea geto-daco-romanilor s-a făcut concomitent cu romanizarea lor, încât românii apar în istorie de la început ca po¬por romanic şi creştin. Creştinismul românesc are o străveche şi glorioasă istorie de...

Pagini

Pământul Secuiesc ar putea fi ţara-mamă interioară a diasporei maghiare din Transilvania - a declarat Szekely Istvan, secretar general adjunct al UDMR, însărcinat cu problema organizării sociale, în contextul manifestărilor dedicate zilei diasporei maghiare.
UDMR şi-a prezentat la Aiud, în...

Pagini