Autor:
Comunicat Luând act de proiectul de hotărâre iniţiat de cei patru consilieri locali români din Consiliul Local Sfântu-Gheorghe prin care se propune modificarea Planului Urbanist Zonal (PUZ) central în sensul modificării limitei de înalţime a „formei artificiale de relief, întruchipând balaurul ucis de Sfântul Gheorghe” de la 5 la 1,5 m, astfel încât să nu se mai obtureze Ansamblul statuar „Mihai Viteazul” şi ceremoniile oficiale organizate în Piaţa „Mihai Viteazul”, cu prilejul...
Autor:
Consilierii locali români din cadrul municipiului Sfântu-Gheorghe, indiferent de apartenenţa politică şi având întregul suport al societăţii civile româneşti din judeţul Covasna, au iniţiat, în deplin consens, un proiect de modificare a Planului Urbanistic Zonal / Zona central. Prin acest proiect se propune ca în Planul Urbanistic în vigoare, să se modifice limita maximă a colinei artificiale ce urmează a fi construită în faţa Instituţiei Prefectului - Judeţul Covasna de la 5 metri la 1,5...
Autor:
Conducerea Primăriei Sfântu-Gheorghe respinge ideea avansată de consilierii români din municipiu de a reduce de la 5,5 metri la 1,5 metri nivelul colinei de pământ pe care autorităţile locale doresc să o ridice în faţa Prefecturii şi Consiliului Judeţean Covasna, în cadrul unui proiect de reamenajare urbanistică şi extindere a spaţiilor verzi. Primarul municipiului Sfântu-Gheorghe, Antal Arpad, a declarat că regretă faptul că o problemă de natură urbanistică a fost transferată în plan...
Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM), având reprezentarea legitimă a organizaţiilor şi populaţiei româneşti, integrate în misiunea Forumului, se alătură îngrijorărilor întregii societăţi româneşti faţă de cele două evenimente. 1. Participanţii la marşul anual „Luptă pentru Basarabia”, cu mesaj unionist, care s-a desfăşurat sâmbătă, 24 octombrie 2016, în Capitală, au manifestat paşnic, reamintind tuturor românilor despre năzuinţa unei patrii întregite...
Conform ultimei menţiuni din Cartea Funciară, de dinainte de aşa-zisa „retrocedare”, menţiune din anul 1906, proprietare ale clădirilor Liceului „Unirea” din Târgu-Mureş sunt „Fondurile de Studii şi de Burse ale Statusului Romano-Catolic Ardelean” - traducere din limba maghiară a denumirii proprietarului de către subsemnatul, deoarece din 1906 până în anul 1947 nu s-a mai făcut nicio inscripţie în Cartea Funciară a acestor imobile, deşi trebuia să se facă o inscripţie de către Statul...

Pagini

Pământul Secuiesc ar putea fi ţara-mamă interioară a diasporei maghiare din Transilvania - a declarat Szekely Istvan, secretar general adjunct al UDMR, însărcinat cu problema organizării sociale, în contextul manifestărilor dedicate zilei diasporei maghiare.
UDMR şi-a prezentat la Aiud, în...

Pagini