Ce l-au mai măcănit şi chirăit în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale, vrându-l nu pe neamţ, ci pe necoptul Ponta în jilţul şefului de stat de la Cotroceni! Ce mai inventau, ce mai scoteau ei din degetul mic, scotocind prin intimităţile omului, inventând ciudate scenarii rocamboleşti din culisele unei stupide politici româneşti, fel şi fel de „documente” şi „noutăţi compromiţătoare” pentru neamţ, candidatul de atunci la cea mai înaltă funcţie în stat. Nu conta nimic pentru ei,...
Pentru înțelegerea prezentului articol, o scurtă intoducere privind localitatea Brețcu, precum și câteva informații despre autorul monografiei localității consider că sunt strict necesare. Localitatea Brețcu este așezată pe partea transilvană a Pasului Oituz, la poalele munților Nemira și Brețcului, din Carpații de Curbură, „pe drumul național Brașov - Târgu-Secuiesc - Bacău, pe râul Brețcu, la o altitudine de 595 m, la 16 km de Târgu-Secuiesc”. Primele așezări omenești pe aceste locuri...
30 ianuarie Iubiți frați întru Domnul nostru Iisus Hristos Cel Înviat, la data de 30 ianuarie, Sfânta noastră Biserică Ortodoxă îi prăznuiește pe cei Trei Mari Dascăli și Ierarhi ai Bisericii, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ioan Gură de Aur. De această dată nu am să vorbesc despre fiecare Sfânt Ierarh în parte, dar o să mă ancorez de o expresie foarte frumoasă arătată de cei trei Ierarhi prin simplu cuvânt: „Prietenia duhovnicească” - despre care toți acești...
La templul din Ierusalim în zi de sărbătoare, A strălucit Pruncul divin ca razele de soare, Era adus de Maica Sa, Fecioara Maria, Iar dreptul Simeon vedea-mplinită proorocia. Cu chipul blând şi glas duios cuprins de bucurie, Bătrânul înţelept vestea a Fiului menire. Primind cu braţe tremurânde, pe Ziditorul lumii, Învăluit în rugăciune trăia apusul vieţii. Întâpinând Păstorul blând cu lacrimi de iubire, S-a stins cu sufletul plângând de-atâta fericire. Să oferim Domnului Sfânt...
De sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, joi, 25 decembrie 2014, după slujirea Sfintei Liturghii, în Biserica Ortodoxă cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din satul Aita-Medie s-a petrecut un eveniment deosebit pentru micuţa comunitate din această localitate situată în nord-vestul judeţului Covasna. După o viaţă închinată Bisericii Ortodoxe, pe care a sprijinit-o moral şi material, în mod deosebit după trecerea la Domnul a unicului său fiu, Victor,...

Pagini

Pământul Secuiesc ar putea fi ţara-mamă interioară a diasporei maghiare din Transilvania - a declarat Szekely Istvan, secretar general adjunct al UDMR, însărcinat cu problema organizării sociale, în contextul manifestărilor dedicate zilei diasporei maghiare.
UDMR şi-a prezentat la Aiud, în...

Pagini