Către, Instituţia Prefectului - Judeţul Covasna, În atenţia Domnului Prefect Marius Popica Stimate Domnule Prefect, Prin prezenta dorim să vă aducem la cunoştinţă mai multe fapte reprobabile, ba chiar de-a dreptul scandaloase, insultătoare la adresa Statului Naţional Unitar Român petrecute, zilele trecute, pe teritoriul administrativ al judeţului Covasna cu prilejul sărbătoririi Zilei Naţionale a României. Astfel, în data de 29 noiembrie 2014, având autorizaţie din partea Primăriei...
Trăim o perioadă postrevoluţionară, aşa-numită „de tranziţie la economia de piaţă”, dar, mai bine spus, de trecere la un capitalismul sălbatic, de polarizare abruptă şi rapidă a societăţii în două categorii sociale: săracii şi îmbogăţiţii „peste noapte”. Partidele politice, după două decenii şi jumătate de „dezbateri doctrinare”, încă nu au un proiect coerent de înfăptuire a unei societăţi democratice şi prospere, ci obiectivele lor prioritare au fost şi au rămas rezolvarea intereselor de...
Autor:
Stimate domnule director, ceea ce mă face să revin cu o nouă scrisoare către dumneavoastră este faptul că observ o sumedenie de fapte ce au o strânsă legătură cu aşa-numitele judeţe „secuieşti” şi cu siguranţa naţională a României, care deşi ar putea zilnic să constituie subiectele unor emisiuni ale principalelor televiziuni de ştiri, ele cel mai adesea sunt ignorate sau, chiar şi atunci când sunt tratate, comentariile pe marginea lor sunt puerile, venite din partea a tot felul de comentatori...
„Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ţie.” (Troparul Naşterii Domnului) Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul nostru Iisus Hristos, minunea întrupării Lui, mai presus de legile firii, a uimit întreg pământul, a înnoit toată lumea, a rupt istoria omenirii în două şi,...
Din proorociile înalte, ce-s aşternute-n Sfânta Carte, Răsare-o zi de bucurie, înveşmântată-n veşnicie, E praznic mare, luminos, coboară Soarele Hristos, Venind în lume, Prunc curat, cu chip senin, nevinovat. O stea strălucitoare-n cer, tresare astăzi ca şi ieri, Umbrind cu dulcea-i revărsare, pământu-ntreg, pe fiecare. Se văd sosind din depărtare, cuprinşi de-o mistică chemare, Trei crai străini, purtaţi de dor, spre leagănul izbăvitor. Toţi îngerii vestesc în cor, pe Împăratul...

Pagini

Pământul Secuiesc ar putea fi ţara-mamă interioară a diasporei maghiare din Transilvania - a declarat Szekely Istvan, secretar general adjunct al UDMR, însărcinat cu problema organizării sociale, în contextul manifestărilor dedicate zilei diasporei maghiare.
UDMR şi-a prezentat la Aiud, în...

Pagini