Eu te-am iubit şi am crezut în tine, Transilvanie! Nu aş fi acceptat niciodată o asemenea rătăcire a românilor transilvăneni! Am venit aici din alt meleag al Ţării, când am trecut de la copilărie spre maturitate. Şi am găsit aici un meleag al eroismului românesc. M-am ataşat de Transilvania, de oamenii ei cumpătaţi, de acest pământ bogat în toate. M-am ataşat de sărbătorile ei, trăind emoţia manifestărilor tradiţionale, am cântat şi am dansat în ritmurile ei legănate. Îi preţuiesc cultura şi...
Nu ştiu cu câtă dreptate s-a început, în ultimul timp, o campanie de diminuare a prestigiului colectivităţii bisericeşti. Este greu de descifrat motivul unui asemenea demers, care ajunge până la reprezentări denigratorii la adresa unor personalităţi preoţeşti, de la mitropoliţi până chiar la patriarh, având în mijlocul lor pe hăhăitorul Băsescu. Care le sunt păcatele doar domniile lor le ştiu. Asistăm la acuzaţii de înavuţire, ajungându-se până la corupţie, la acte condamnabile de exorcizare...
Viaţa politică din judeţul Covasna este foarte agitată în ultimul timp. Pentru că beneficiem de un om politic „responsabil”, fac-totum şi atotştiutor, expert în plângeri penale, îl rog, prin intermediul ziarului dumneavoastră, să publice, pe lângă cea adresată împotriva părintelui Corneliu Bujoreanu, şi plângerile penale îndreptate spre cei care au arborat drapele negre în Târgu-Secuiesc, de Ziua Naţionala a României, împotriva primarului Antal Arpad, cel care ameninţă Guvernul României cu...
Domnule Director, Cu ceva vreme în urmă, adresam câteva întrebări, în scris, mai mult pentru mine, izvorâte din durerea cu care mă copleşiseră atunci acţiunile Guvernului ROMÂNIEI. Dar acum, durerea s-a amplificat, mâhnirea şi tristeţea nu pot fi cuprinse în vorbe sau lacrimi, adevărate. Şi nu sunt singură. Cu toţii, români, ne întrebăm cum pot fi sancţionaţi, demişi, prefecţii care îşi respectă atribuţiile conferite de lege, prin numirea lor în acest post. Ca o definiţie înţeleasă de...
În purul spirit românesc, am stat ceva timp să mă gândesc dacă să aştern sau nu aceste rânduri pe foaie. E greu să faci referire la astfel de fapte şi evenimente, cum sunt cele de mai jos, atunci când trăieşti româneşte, creştin-ortodox, şi asta mai ales acum, în Postul Crăciunului (când sunt scrise rândurile de faţă) şi în pragul atâtor sărbători creştine mari, cum sunt toate cele din perioada următoare, de până la Bobotează inclusiv. Însă, ce să mai încoace şi-ncolo, nedreptăţii şi chiar...

Pagini

Pământul Secuiesc ar putea fi ţara-mamă interioară a diasporei maghiare din Transilvania - a declarat Szekely Istvan, secretar general adjunct al UDMR, însărcinat cu problema organizării sociale, în contextul manifestărilor dedicate zilei diasporei maghiare.
UDMR şi-a prezentat la Aiud, în...

Pagini