Autor:
Colecţia 100 de cărţi pentru Marea Unire * 1918 - 2018: BASARABIA IARĂŞI ŞI IARĂŞI „Basarabia noastră este o ţară românească tocmai ca şi celelalte ţări de peste Prut, locuite de fraţii noştri. (…) Noi socotim că mântuirea neamului nostru este numai în unirea tuturor fiilor noştri într-o singură ţară. Noi de la străini nu mai aşteptăm nimic, toată nădejdea ne-o punem în viaţa la un loc cu fraţii noştri români.” (Din Chemarea Comitetului Central al Studenţilor Români din Basarabia -...
Urcuşul pe Ceahlău (foto) naşte în minte simţirea transcendentală că muntele are capacitatea de a uni punctele cardinale într-un Răsărit indefinit şi circular care duce către steaua Luminii. Naşterea norilor deasupra Ceahlăului este reflectată, de obicei în zorii zilei, în undele lacului Izvorul Muntelui. În orice anotimp, Muntele Sfânt al Moldovei este acoperit de o lumină albă, protectoare, văzută ca o cunună rotundă ce duce cu gândul la aura din jurul sfinţilor mucenici....
29 august Sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul este o zi de post, de întristare şi de pocăinţă. În această zi nu se face nicio dezlegare la mâncare de dulce. Iar această rânduială are o semnificaţie deosebită. Postul din ziua pomenirii morţii Sfântului Ioan Botezătorul nu se referă numai la întristarea produsă de uciderea sa, deoarece foarte mulţi martiri sunt pomeniţi de Biserică fără ca ziua lor de pomenire să fie totdeauna zi de post. În ziua pomenirii Tăierii capului...
15 august Astăzi toată lumea creştină prăznuieşte solemn şi cu bucurie ziua luminatei Ador¬miri a Maicii lui Dumnezeu. Deşi pare că evenimentul prăznuit ne întristează pentru că aici ne întâlnim cu subiectul trecerii din această viaţă, totuşi Sfânta Biserică este îmbrăcată astăzi în haine de sărbătoare, se bucură şi se veseleşte şi ne cheamă şi pe noi „să ne bucurăm şi să ne veselim duhovniceşte”. Însuşi cuvântul „adormire” arată că moartea Maicii Domnului a fost un somn, după care îndată a...
Pe bolta bisericii străluceşte-o mândră stea, Este cea mai plină de har, Sfânta Fecioară Maria. Maica Solului ceresc, nădejdea creştinilor, Uneşte cerul cu pământul în curgerea veacurilor. Cuvântul lui Dumnezeu chip omenesc a primit, Din preacuratul său trup cu vrerea Duhului Sfânt. Fiind lauda fecioarelor şi altar duhovnicesc, Îngerii-o slăvesc în cor, oamenii o fericesc. Bolnavilor e alinare, săracilor ocrotitoare, Model demn de vieţuire, tuturor sprijinitoare. Prin...

Pagini

Pământul Secuiesc ar putea fi ţara-mamă interioară a diasporei maghiare din Transilvania - a declarat Szekely Istvan, secretar general adjunct al UDMR, însărcinat cu problema organizării sociale, în contextul manifestărilor dedicate zilei diasporei maghiare.
UDMR şi-a prezentat la Aiud, în...

Pagini