Pagini regăsite O personalitate de referinţă pentru municipiul Târgu-Mureş din perioada interbelică a reprezentat-o primarul Emil A. Dandea (23 ianuarie 1893 - 18 august 1969). Urmaş al unei familii de moţi cu vechi tradiţii de luptă pentru drepturile românilor transilvăneni, venit cu o temeinică pregătire juridică şi cu un spirit organizatoric deosebit, în cele două legislaturi (1922-1926 şi 1934-1937), primul primar român al municipiului a contribuit enorm la modernizarea localităţii, la...
Pe 30 septembrie 2017, se împlinesc 10 ani de la înscăunarea ca întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române a celui de-al şaselea Patriarh La acest mărit praznic şi deosebit ceas aniversar - al împlinirii a 10 ani de patriarhat vrednic, rodnic, îmbelşugat, dinamic şi binecuvântat de Dumnezeu -, doresc să vă felicit şi să vă urez, Preafericirea Voastră, să aveţi parte, în continuare, de multă sănătate, de susţinută putere de muncă, de alese realizări şi sporite împliniri duhovniceşti, toate...
Sărbătoarea bărcănenilor Zilele comunei Barcani - situată în sudul judeţului Covasna în Depresiunea Întorsurii Buzăului -, intitulate oficial „Sărbătoarea bărcănenilor”, au ajuns anul acesta la ediţia a IX-a. Nu pare un număr care să impună deocamdată, însă această manifestare câmpenească nu prin aceasta s-a remarcat, momentan doar tinzând să devină tradiţională, ci prin cadrul natural cu adevărat mirific pe care „l-au ochit” gazdele în vedere ţinerii „zilelor” şi, în la fel de mare măsură...
Autor:
1 octombrie „Bucură-te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău acoperământ” Maica Domnului se bucură de o cinstire deosebită în teologia Bisericii Ortodoxe şi de o preţuire aleasă în evlavia credincioşilor ei. Printre temeiurile cinstirii ei se numără faptul că este Născătoare de Dumnezeu (Theotokos), L-a adus în lume, născându-L, pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos şi, de asemenea, pururea fecioria ei (aipartenia), pentru că, deşi L-a zămislit, L-a purtat în...
Pe bolta bisericii străluceşte-o mândră stea, Este cea mai plină de har, Sfânta Fecioară Maria. Maica Solului ceresc, nădejdea creştinilor, Uneşte cerul cu pământul în curgerea veacurilor. Cuvântul lui Dumnezeu chip omenesc a primit, Din preacuratul său trup cu vrerea Duhului Sfânt. Fiind lauda fecioarelor şi altar duhovnicesc, Îngerii-o slăvesc în cor, oamenii o fericesc. Bolnavilor e alinare, săracilor ocrotitoare, Model demn de vieţuire, tuturor sprijinitoare. Prin...

Pagini

Pământul Secuiesc ar putea fi ţara-mamă interioară a diasporei maghiare din Transilvania - a declarat Szekely Istvan, secretar general adjunct al UDMR, însărcinat cu problema organizării sociale, în contextul manifestărilor dedicate zilei diasporei maghiare.
UDMR şi-a prezentat la Aiud, în...

Pagini