Autor:
Simpozion cu tema MAREA UNIRE din 1918 Miercuri 05.12.2018 - ora 11:00
6 decembrie Sfântul Ierarh Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinţi ai creştinătăţii, face parte din marea ceată a Sfinţilor Ierarhi şi învăţători ai Bisericii din epoca de aur a creştinismului: sfârşitului vea¬cului al III-lea şi începutul veacului al IV-lea. Împreună cu Sfântul Spiridon (12 decembrie) şi mulţi alţi bărbaţi sfinţi a suferit cumplitele prigoane din vremea stăpânirii împăraţilor păgâni Diocleţian şi Maximian, mari prigonitori ai creştinilor, dar s-a bucurat din plin şi...
Toamnă dumnezeiască! Toamnă de aur! Coborâtă parcă din adâncurile fără sfârşit ale cerului, zăbovind pe cregile copacilor, ale pomilor şi ale podgoriilor fără sfârşit ale Basarabiei, poleindu-le frunzele cu zeci şi zeci de nuanţe. Un curcubeu de frumuseţi aşezat de măiastra mână a naturii. Toamna aceasta şi-a mutat sinfonia de culori în frunzele pomilor şi ale viilor, atinse parcă de adierile uşoare ale unei mâini nevăzute. Îmbătaţi de aceste frumuseţi am simţit chemările tainice ale...
8 noiembrie Dintru început, Dumnezeu e Lumină, singura Lumină adevărată şi veşnică, nematerială, nesfârşită şi din¬colo de orice înţelegere. Firea Sa rămâne desăvârşit tainică, însă cele trei Persoane care o alcătuiesc, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, sunt una în desăvârşită împărtăşire a deplinei iu¬biri. Dumnezeu e bun şi temei a toată bunătatea şi iubirea, de aceea nu S-a mulţumit numai cu Sine, ci, în nemărginita Sa milostivire, a voit ca şi altcineva să-I împărtăşească lumina, de aceea a...
De ce românii din judeţele Covasna şi Harghita sunt conduşi administrativ de maghiari? Ei nu fac parte din colectivitatea majoritară a Ţării? Din câte ştim, toată România este condusă şi gospodărită de Statul Român. El, Statul Român, hotărăşte formaţiunile teritoriale ale Ţării, dă destinaţie fondurilor, dispune responsabilităţile conducătoare în unităţile teritoriale. Din câte ştim, în nicio ţară europeană, colectivitatea naţională, fie şi pe spaţii reduse, nu e condusă de câţiva...

Pagini

Pământul Secuiesc ar putea fi ţara-mamă interioară a diasporei maghiare din Transilvania - a declarat Szekely Istvan, secretar general adjunct al UDMR, însărcinat cu problema organizării sociale, în contextul manifestărilor dedicate zilei diasporei maghiare.
UDMR şi-a prezentat la Aiud, în...

Pagini