14 martie - Ziua solidarităţii tuturor românilor cu românii din Covasna, Harghita şi Mureş

FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA, HARGHITA ŞI MUREŞ

Comunicat de presă

În cadrul manifestărilor desfăşurate sub genericul „Primăvara culturală la Sfântu-Gheorghe”, în data de 14 martie 2019, la Hanul „Nufărul” de pe malul Lacului Reci, s-a desfăşurat Masa rotundă cu tema „Români pentru români. Solidaritate cu românii din Covasna şi Harghita”, cu participarea unor asociaţii şi societăţi din Ţară care au sprijinit activitatea cultural-ştiinţifică şi civică din Arcul Intracarpatic, printre care Asociaţia „Calea Neamului” din Braşov, Asociaţia „Neamunit” din Bucureşti, Frăţia Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de Biruinţă” din Ploieşti, Asociaţia „Dacia Noastră” din Bucureşti, organizaţiile naţionale „Straja Carpaţilor”, „Frăţia Mihai Viteazul” şi ASCIOR din Buzău, Aeroclubul „Iosif Silimon” din Braşov. Din partea organizatorilor, au participat conducerile Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, Centrului European de Studii Covasna-Harghita, Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna”, Fundaţiei „Mihai Viteazul” şi Despărţământului Covasna-Harghita al ASTREI.
Participanţii la dezbateri au apreciat necesitatea şi oportunitatea acestei întâlniri, care a oferit posibilitatea unui schimb util de idei şi a generalizării exemplelor de bună practică. Fiecare organizaţie participantă a prezentat succint experienţa proprie în organizarea unor acţiuni de sprijin al comunităţilor româneşti din sud-estul Transilvaniei şi a propus soluţii pragmatice de multiplicare a solidarităţii cu românii din acest areal. Dezbaterile s-au purtat pe baza informaţiilor cuprinse în materialul „Români pentru români. Solidaritate cu românii din Covasna şi Harghita”, prezentat de dr. Ioan Lăcătuşu şi prof. Florentina Teacă, iar conducerile organizaţiilor participante şi-au însuşit propunerile formulate de organizatori, precum: sprijinirea înfiinţării unor noi asociaţii culturale şi civice în localităţile româneşti şi pentru perfecţionarea unor persoane specializate în redactarea şi implementarea unor proiecte privind păstrarea şi afirmarea culturii şi spiritualităţii româneşti; urgentarea demersurilor pentru reabilitarea, în regim de urgenţă, a Bisericii „Sfântul Nicolae” din Breţcu, construită în anul 1783 (monument istoric), cu pictură veche în frescă, în stare avansată de degradare, a Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Vârghiş, construită în 1814, din lemn (monument istoric) şi pentru finalizarea lucrărilor de construcţie la Biserica „Buna Vestire” din Sfântu-Gheorghe; implicarea în ridicarea de troiţe pe locul fostelor biserici româneşti dispărute din Eparhia Covasnei şi Harghitei; acordarea de sprijin pentru înălţarea busturilor protopopilor Aurel Nistor şi Ioan Rafiroiu, importanţi lideri ai comunităţii româneşti din judeţul Covasna, din perioada interbelică; continuarea sprijinului acordat Casei de Copii „Sfântul Iosif” din Odorheiu-Secuiesc şi pentru alte instituţii cu profil asemănător; acordarea de sprijin pentru integrarea populaţiei de etnie rromă, vorbitoare de limba română - populaţia cu cel mai mare spor natural; participarea la sărbătorile naţionale şi religioase şi la alte manifestări culturale şi ştiinţifice organizate de comunităţile româneşti din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, în mod deosebit în comunităţile cu un număr redus de români.
De asemenea, s-a propus studierea posibilităţilor de reluare a proiectului din perioada interbelică, de înfrăţire a şcolilor şi parohiilor româneşti din cele două judeţe, cu şcoli şi parohii din Ţară şi acordarea de sprijin mediatic/pe reţelele de socializare pentru cunoaşterea problemelor cu care se confruntă românii din Arcul Intracarpatic.
Participanţii la eveniment au propus ca ziua de 14 martie, zi în care, în 1992, a fost înfiinţată Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna” din Sfântu-Gheorghe, să fie declarată Ziua solidarităţii tuturor românilor cu românii din Covasna, Harghita şi Mureş şi să fie instituit Premiul Ilie Moldovan, care să fie acordat, anual, în această zi, unor personalităţi care s-au remarcat în susţinerea demersurilor românilor din judeţele menţionate, pentru păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale. Denumirea distincţiei propuse reprezintă un omagiu adus Pr. prof. univ. dr. Ilie Moldovan (1928-2012), ale cărui iniţiative vor rămâne un model de atragere a românilor din Ţară şi de peste hotare pentru sprijinirea dăinuirii româneşti în Arcul Intracarpatic.
Biroul de presă
Sfântu-Gheorghe,
15 martie 2019

Categorie: