29 aprilie Ziua Veteranilor de Război

Conform Hotărârii Guvernului României nr. 1222 din 10 octombrie 2007, s-a instituit Ziua Veteranilor de Război, din MApN şi MAI, care se sărbătoreşte în data de 29 aprilie a fi ecărui an.
Veteranii, invalizii şi marii mutilaţi de război sunt un segment social aparte din marea masă a persoanelor de vârsta a treia. Domniile voastre reprezentaţi o mică parte a tezaurului uman al Oştirii Române, unici supravieţuitori ai celui de-al doilea război mondial, ai lagărelor sovietice şi naziste, ai temniţelor şi injustiţiei regimurilor totalitare.
Sunteţi aceia care la chemarea ţării nu aţi întrebat, nu aţi comentat, nu aţi cerut, nu aţi pus în balanţă sacrifi ciul vieţii voastre tinere, aţi lăsat acasă părinţii, fraţii, surorile, soţiile şi copiii, plugul în brazdă, strungul, condeiul şi catedra, şi aţi răspuns prezent, oferindu-vă pentru apărarea fiinţei naţionale şi eliberarea gliei străbune bunul cel mai de preţ - viaţa.
Sunteţi cei pentru care un regim nedrept, timp de 47 de ani, nu a acordat meritata recunoştinţă. Sunteţi cei care, în mai mult de patru ani, aţi parcurs peste 6.000 de kilometri în toate anotimpurile, cu ploi, geruri, caniculă, pe jos, târâş, pe coate şi genunchi, călare, în căruţe cu coviltir, în avioane de vânătoare şi bombardament, nave de război, cu trenuri bou vagon, v-aţi făcut datoria faţă de ţară fără murmur şi şovăire.
Sunteţi încă imaginea vie a participării României la cel de-al doilea război, având pe trupurile voastre semne adânc săpate de gloanţe şi schije, iar unii cu infi rmităţi ireparabile. Sunteţi părinţii şi bunicii generaţiilor tinere de astăzi, ai militarilor din faţa voastră, ai celor cărora le dorim din inimă să ducă România pe culmile pe care voi, din varii motive şi obscure jocuri politice ale marilor lumii, nu aţi reuşit să le înfăptuiţi întrutotul.
Sunteţi cei cărora ţara, graţie deschiderilor democratice de după 1989, prin lege v-a recunoscut calitatea de veteran de război şi meritele pe câmpurile de luptă şi v-a oferit un pachet de drepturi şi facilităţi care să vă mai uşureze traiul, chibzuind mai profund la recunoştinţa ce o binemeritaţi de la societate. Nu dorim să fi ţi nici invidiaţi şi nici compătimiţi. Oricând aţi schimba drepturile şi facilităţile de care benefi ciaţi pe o nouă vigoare şi puterea vârstei, dar nu este posibil. Sunt sigur că doriţi un singur lucru, modest, pe care îl aşteptaţi mai concret de la clasa politică şi societate: mai multă căldură, mai multă dragoste şi respect - ceea ce nu-i nici prea scump şi nici prea mult.
Cu evlavie şi pioşenie ne închinăm în faţa domniilor voastre, stimaţi veterani de război, Eroi ai Neamului Românesc!

Preşedinte ANVR Covasna,
col. (r) Ioachim Grigorescu

Categorie: