Acţiunile şi manifestările ce vor fi organizate, în luna iunie 2017, pentru marcarea a 25 de ani de la înfiinţarea Ligii

Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”

Pentru marcarea a 25 de ani de la înfiinţarea Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna” din municipiul Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna, Consiliul Director propune organizarea următoarelor acţiuni şi manifestări:
1. Organizarea unor acţiuni privind cinstirea patronului spiritual - Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna (conferinţe, articole în presa locală, excursii documentare la Sibiu şi Braşov etc.).
2. Editarea Buletinului Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna”, nr. 6/2017, tribuna societăţii civile româneşti din Covasna şi Harghita, redactor responsabil Ioan Lăcătuşu, secretar de redacţie Mihail Broanăr, publicaţie editată cu sprijinul Asociaţiei „Ştefadina” din Bucureşti.
3. Organizarea unei întâlniri cu membrii conducerilor instituţiilor de învăţământ, cultură, culte şi administraţie publică, instituţii care poartă numele Sfântului Mitropolit Andrei Şaguna.
4. Organizarea Expoziţiei documentare „Liga Cultural-Creştină Andrei Şaguna - 25 de ani în slujba culturii şi spiritualităţii româneşti din Arcul Intracarpatic”.
5. Acordarea de Diplome aniversare membrilor Ligii, partenerilor, sponsorilor şi altor personalităţi care au sprijinit Consiliul Director în realizarea obiectivelor acesteia.
Biroul de presă

Programul activităţilor planificate pentru perioada 2017-2018

Conform scopului şi obiectivelor prevăzute în Statutul Ligii „Cultural-Creştine” din Sfântu-Gheorghe, în perioada 2017-2018, Consiliul Director va urmări realizarea următoarelor acţiuni prioritare:
1. Continuarea proiectelor şi manifestărilor organizate, în anii anteriori, manifestări devenite tradiţionale, precum: Primăvara culturală la Sfântu-Gheorghe, manifestări de cultură românească în cadrul Zilelor Sfântu-Gheorghe, Zilele Andrei Şaguna, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, Cultură, Civilizaţie”, Zilele Nicolae Colan s.a..
2. Sprijinirea manifestărilor de cultură şi spiritualitate românească organizate de către instituţiile şi asociaţiile partenere: Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Fundaţia „Mihai Viteazul”, toate din Sfântu-Gheorghe, Asociaţia Cultural-Creştină „Justinian Teculescu” Covasna, Fundaţia „Miron Cristea” Topliţa, Despărţământul ASTRA Covasna-Harghita, Despărţământul ASTRA „Buzăul Ardelean” şi celelalte asociaţii membre ale Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, parohiile ortodoxe şi şcolile în limba română din cele două judeţe.
3. Susţinerea comunităţilor româneşti din judeţele Covasna şi Harghita pentru realizarea proiectelor care îşi propun cunoaşterea istoriei locale, redactarea unor lucrări monografice, prezervarea şi afirmarea culturii populare, a tradiţiilor şi folclorului românesc.
4. În perspectiva sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, Consiliul Director va întreprinde următoarele demersuri pentru cinstirea memoriei înaintaşilor care au pregătit, înfăptuit şi consolidat Marea Unire:
- iniţierea unei propuneri legislative care să prevadă obligativitatea acordării numelui unor personalităţi care şi-au adus contribuţia la Marea Unire, unei străzi centrale, din municipiile reşedinţă de judeţ şi din alte oraşe principale, din fiecare judeţ;
- înălţarea în municipiul Sfântu-Gheorghe a busturilor Mitropolitului Nicolae Colan, protopopului Aurel Nistor şi poetului Andrei Mureşanu;
- denumirea unor şcoli, instituţii de cultură şi străzi, cu numelui unor preoţi, învăţători, profesori, publicişti şi alţi lideri locali ai comunităţilor româneşti din judeţul Covasna, şi dezvelirea unor plăci comemorative, după cum urmează: Sfântu-Gheorghe - Valeriu Bidu, Vicenţiu Rauca Răuceanu, Izidor Rauca Răuceanu, Ion I. Russu; Târgu-Secuiesc - Pr. protopop Ioan Rafiroiu; Covasna - înv. Nicolae Vleja, prof. Niţă Buzea, dr. Nicolae Teculescu, Pr. Gheorghe Jurebiţă, Pr. Gheorghe Papuc; Întorsura-Buzăului - prof. Alexandru Tohănenu, arhimandriţii Timotei şi Veniamin Tohăneanu, ec. Vasile Negoţ; Araci - Veniamin Nistor, Pompiliu Nistor; Aita-Mare - Pr. Ioan Bunuş; Aita-Seacă - Pr. Francisc Paratei; Băţanii-Mari - Pr. Ioan Garcea; Băcel - Pr. protopop Gheorghe Răţulea; Belin - înv. Ioan Chici Ciuncan; Breţcu - Pr. protopop Spiridon Dimian, Pr. protopop Dumitru Coltofeanu; Cernat - înv. Ştefan Ciutac; Chichiş - Pr. Gheorghe Greceanu, Pr. Moise Lincu; Dobârlău - ec. Eugen Sibianu; Dobolii de Jos - jr. Grigore Păltineanu, înv. Nicolae Puianu; Hăghig - prof. Nicolae Bogdan, dr. Miron Creţu; Micfalău - Pr. Augustin Cosma, înv. Ioan Stoenac; Poian - Pr. protopop Ioan Solnai; Reci - Pr. Ioan Rauca; Vâlcele - Pr. protopop Ioan Moga, prof. Ioan Bozoceanu, prof. Nicolae Moldovan; Valea-Mare - înv. Alecu Nica, Arhimandrit Gheorghe Avram; Vârghiş - Pr. Ioan Popa; Zagon - ing. Constantin Nedelcu; Zăbala - înv. Ioan Hagiu.
5. Ridicarea Monumentului martirilor, deportaţilor şi refugiaţilor din judeţul Covasna, victime ale intoleranţei instaurate în urma Dictatului de la Viena, din septembrie 1940.
6. Sprijinirea cercetărilor privind relaţiile dintre secui şi românii din Transilvania, Moldova şi Ţara Românească, precum şi cele referitoare la interferenţele culturale româno-maghiare din sud-estul Transilvaniei.
7. Monitorizarea cazurilor de discriminare a populaţiei româneşti din localităţile judeţelor Covasna şi Harghita şi prezentarea acestora instituţiilor abilitate: Parchet, Avocatul Poporului, Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, mass-media.
8. Stabilirea unor parteneriate cu ONG-urile, din Ţară şi străinătate, care urmăresc promovarea proiectelor ce vizează consolidarea relaţiilor culturale, sociale şi civice româno-maghiare.
9. Iniţierea unor proiecte care să asigure atragerea tineretului la acţiunile organizate.
10. Iniţierea şi desfăşurarea unor activităţi sociale de ajutorare a persoanelor aflate în nevoinţă.
11. Identificarea unor noi surse de finanţare.
Biroul de presă

Categorie: