Apel la respectarea legilor, la unitate naţională şi la calm!

Comunicare

FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA HARGHITA ȘI MUREȘ

Urmare a escaladării fenomenului extremist maghiar care se petrece în România, a manifestărilor şovine antiromâneşti, a acţiunilor virulente şi constante de subminare a ordinii constituţionale, a ameninţărilor fără precedent cu săvârşirea de violenţe împotriva românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, în contextul tot mai agresiv şi ultimativ de recunoaştere a unei enclave teritoriale sub denumirea artificială de „ţinut secuiesc”,

ROMÂNII DIN COVASNA, HARGHITA ŞI MUREŞ CONSTATÂND:

- Continuarea prezentării judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş de către extremiştii separatişti maghiari din UDMR, PCM, PPMT, CNS, CNMT şi de către alte organizaţii naţionalist-extremiste maghiare ca un „ţinut secuiesc”, făcând abstracţie deopotrivă de: istoria locală, care nu a consemnat niciodată o asemenea entitate teritorială, făcând abstracţie de continuitatea populaţiei de naţionalitate română autohtonă din perioada dacică şi până în prezent, de ponderea prezentă a românilor de aproape 40% din totalul populaţiei celor trei judeţe;
- Folosirea în continuare a „steagului şi imnului secuiesc”, împreună cu steagul şi imnul Ungariei într-un context de revendicare teritorială şi manifestări antistatale şi şovine antiromâneşti şi nu într-un context ce ţine de păstrarea identităţii maghiare sau secuieşti;
- Existenţa posibilităţii legale de folosire a simbolurilor comunităţilor locale legal recunoscute şi nu a simbolurilor unor „ţinuturi” inexistente, proiectate ca enclave pur etnice maghiare, cu ignorarea totală a existenţei istorice şi prezente a românilor, şi intenţia excluderii românilor din acest proiectat ţinut;
- O ţară şi o lume întreagă, inclusiv toate celelalte minorităţi naţionale din România, constată şi apreciază unanim că sistemul românesc reprezintă un model şi un standard foarte ridicat de protecţie a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale din România. Acest model este contestat de reprezentanţii extremişti ai formaţiunilor maghiare care doresc în fapt să devină suveranii absoluţi ai unei enclave - stat în stat - din care românii să dispară;
- Conducerea discreţionară a zonei de către cetăţenii români de etnie maghiară, prin reprezentanţii din formaţiunile etnice maghiare, şi practicarea unei politici ce urmăreşte epurarea etnică a românilor, după ce au epurat deja numeroase şcoli şi instituţii de elevi şi funcţionari români;
- Dezinformarea intenţionată şi cu scop bine cunoscut a cetăţenilor maghiari, în sensul că Guvernul de la Bucureşti practică boicotarea economică a acestor judeţe, eludând adevărul potrivit căruia de fapt administraţia publică locală promovează această politică cu scopul de a păstra actuala configuraţie etnică a populaţiei. Dacă analizăm alocaţiile bugetare se poate lesne observa că cele două judeţe sunt discriminate pozitiv faţă de celelalte judeţe ale României, datorită permanentei prezenţe la guvernare a UDMR şi a şantajului practicat asupra guvernelor României;
- Ignorarea de către liderii maghiari a faptului că România este singura ţară din fostele state comuniste în care proprietăţile au fost restituite „in integrum”. Mai mult chiar, din cauza legislaţiei ambigue, a corupţiei endemice, a ignoranţei şi a unor complicităţi politice şi infracţionale, în mod nelegal au fost acordate terenuri agricole, forestiere şi imobile/clădiri de valori uriaşe către unii urmaşi ai persoanelor care au fost despăgubite după Primul Război Mondial, ai multora care au fost condamnaţi în calitate de criminali de război sau prin încălcarea tratatelor de pace de după Primul şi Al Doilea Război Mondial.
- Au devenit notorii legăturile Moscovei cu Budapesta şi cu extremiştii maghiari. Ca atare, manifestările naţionalist-extremiste şi acţiunile promotoare a separatismului teritorial pe criterii etnice sunt tot mai accentuate. Prin aceste manifestări se urmăreşte în principal destabilizarea unui important stat NATO şi principal partener al SUA la Marea Neagră, toate acestea în folosul politicii Moscovei de recăpătare a influenţei avute de URSS şi a politicii neorevizioniste ungare.
- Cei care provoacă „confruntări între românii şi maghiarii din ţinutul secuiesc” sunt reprezentanţii formaţiunilor politice şi civice maghiare, deopotrivă atât cei „radicali”, cât şi cei „moderaţi”. Promotorii separatismului şi autonomiei etnice, pe cât sunt de atenţi cu sensibilităţile maghiarilor, pe atât de puternic îşi manifestă sentimentele de ură şovină faţă de simbolurile şi valorile româneşti, faţă de Statul Român, faţă de cetăţenii paşnici români care locuiesc în zonă şi îşi iubesc şi ei ţinutul natal al plaiurilor Covasnei, Harghitei şi Mureşului.
- Având în vedere ameninţările cu confruntări şi violenţe îndreptate împotriva românilor proferate de lideri maghiari, precum Antal Arpad sau Tamas Sandor, personaje aflate şi menţinute paradoxal în funcţii publice, ameninţări de natură să creeze nesiguranţă, nelinişte şi temeri în rândul populaţiei româneşti care constată că tot mai mulţi lideri maghiari sunt dispuşi să îşi asume violenţe fizice chiar

ADRESEAZĂ PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI, PARLAMENTULUI ROMÂNIEI ŞI GUVERNULUI ROMÂNIEI URMĂTORUL

APEL

1. Luarea de măsuri imediate de restabilire a legalităţii în zonă, de măsuri de securitate a convieţuirii paşnice între români şi maghiari şi de protecţie a cetăţenilor români în faţa ameninţărilor cu violenţe, măsuri care se impun din însăşi prevederile Constituţiei României, privind dreptul la viaţă, dreptul la integritate fizică, dreptul la demnitate, dreptului de a locui pe pământul natal.
2. Schimbarea cadrului legal prin sancţionarea dură a formaţiunilor paramilitare, cu potenţial terorist, în rândul cărora îşi găsesc locul tot mai mulţi extremişti maghiari.
3. Schimbarea cadrului legal prin sancţionarea cu neeligibilitatea persoanelor care incită la nesupunere civică, violenţe şi confruntări interetnice ori care finanţează din bani publici asemenea acţiuni sub masca unor proiecte culturale.
4. Modificarea legii educaţiei pentru combaterea separatismului pe criterii etnice, aşa încât, odată cu păstrarea predării în limba maternă, să fie posibilă interacţiunea şi socializarea între tinerii aparţinând majorităţii sau minorităţilor naţionale.
5. Asigurarea instituţională a prezervării şi afirmării identităţii naţionale româneşti pentru românii din zonele în care ei sunt numeric minoritari, după modelul practicat în relaţia cu minoritatea maghiară, care beneficiază din bani publici de instituţii destinate strict cercetării, identificării şi soluţionării problemelor de păstrare a identităţii etnice.
6. Renunţarea la practica schimbării funcţionarilor publici din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş „vinovaţi de aplicarea corectă a legii” pe teritoriul României, la presiunea UDMR, dovadă clară de abdicare de la suveranitate a unui stat de drept şi de slăbiciune în faţa extremismului tot mai virulent în zonă.
7. Constituirea unei comisii de anchetă parlamentară vizând:
a. situaţia românilor din judeţele Covasna şi Harghita, inclusiv prin prisma ameninţărilor cu violenţe şi confruntări proferate public recent de către lideri maghiari în zilele trecute;
b. situaţia retrocedărilor nelegale din zonă şi din Transilvania, care au anulat practic Reforma agrară din 1921, tratatele de pace şi convenţiile de armistiţiu de după cele două războaie mondiale şi hotărârile judecătoreşti de condamnare a criminalilor de război.
c. analiza propunerii noastre adresată Parlamentului, Guvernului şi Preşedinţiei pentru a prelua şi adapta la specificul naţional românesc, legislaţia şi practica Slovaciei, în relaţia cu cetăţenii slovaci de etnie maghiară;
d. analizarea consecinţelor acordării cetăţeniei maghiare locuitorilor din Transilvania, precum şi a încălcărilor convenţiilor şi tratatelor internaţionale în procedura de depunere a cererilor şi de acordare a cetăţeniei de către consulatele şi reprezentanţele Ungariei în României.
8. renunţarea la aranjamente politicianiste, având ca temă problema autonomiei teritoriale pe criteriul etnic, schimbarea unor prefecţi, revendicări udemeriste de natură să întărească, de facto, autonomia propusă de liderii extremişti.
9. renunţarea la practica abonării nonstop a unor udemerişti la conducerea Ministerului Culturii pe motive de aranjamente politicianiste, fapt care a lovit într-un sector vital al vieţii cetăţeneşti şi naţionale, deoarece cultura trebuie să primeze confruntărilor naţionalist-şovine, între români şi maghiari, între toţi cetăţenii României, în locul confruntării fiind necesară promovarea, unei emulaţii a creării de valori culturale durabile, pe măsura idealurilor Europei unite.
10. Cu acest prilej, adresăm din nou un apel populaţiei de etnie maghiară, din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, dar şi din celelalte judeţe ale Ţării, să se disocieze clar de acţiunile extremiste şi de proiectele separatiste ale unor lideri maghiari din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, având în vedere posibilitatea deteriorării climatului de convieţuire din zonele în care locuiesc cu românii majoritari.
Îi asigurăm de întregul nostru respect şi de dragoste frăţească pe cetăţenii români de naţionalitate maghiară, care trăiesc într-un stat în care sunt acordate toate drepturile şi libertăţile cetăţeneşti şi comunitare la standarde pe care statele europene cu tradiţii democratice nu le oferă; dovadă e faptul că un cetăţean român aparţinând unei minorităţi naţionale este ales preşedinte al Ţării, respectiv domnul Klaus Johannis. Credem încă, şi în acest moment, cu tărie, că majoritatea absolută a cetăţenilor români de etnie maghiară nu dau şi nu vor da curs acţiunilor şi îndemnurilor la ură naţională şi şovină, la separatism pe criterii etnice, şi în general la orice manifestare care alterează buna convieţuire şi normalitatea climatului de viaţă socială interetnică.

Biroul de presă

Sfântu-Gheorghe,
22 decembrie 2014

Categorie: