Are vreo dimensiune creştină (spirituală) Constituţia României?!

Când Biserica (Trupul lui Hristos), adică poporul credincios, doreşte să revizuiască Legea Supremă, atunci Constituţia devine ermetică fiindcă o încuie aleşii Neamului, care în zilele noastre se cam disociază de Evanghelie.
Dar să fim sinceri şi să ne întrebăm: are Constituţia României o dimensiune duhovnicească (spirituală), care să-i confere legătură cu divinitatea?!
Dorim să împărtăşim învăţătura Sfântului Ierarh Luca al Crimeii, care era savant şi teolog de talie şi care afirma cu tărie că: „… între credinţă şi raţiune, ştiinţă şi religie, nu există discordanţă”, fiindcă el percepea lumea zidită ca pe un întreg.
Trebuie, prin urmare, ca şi Constituţia României să aibă un duh ortodox şi statul să nu fie în discordanţă cu atitudinea luptătoare a Poporul Român drept credincios. Deci, s-ar cuveni ca Legea Supremă să aibă duh, suflet şi trup.
Insist aşa de mult fiindcă observăm cu mâhnire cum se respinge revizuirea Constituţiei. Se afirmă de către reprezentanţii statului că cererea de revizuire este neconstituţională. Dacă este aşa, atunci Constituţia României nu se identifică şi nu acordă nicio atenţiei valorilor creştine! Ştim că Sfânta Biserică Ortodoxă a adunat trei milioane de semnături prin care cere revizuirea Constituţiei în sensul redefinirii familiei ca uniune liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie. Desigur că se vrea şi introducerea conceptului de căsătorie. Numai că acest reflex sacru al românilor îi înspăimântă pe decidenţii politici.
Se urmăreşte distrugerea familiei prin legiferarea şi legalizarea fărădelegii şi a urâciunii homosexualităţii şi a altor plăceri împotriva firii pe care le urau şi popoarele barbare.
Trebuie să afirmăm că neamul românilor încearcă, prin revizuirea Constituţiei, să se apere de atacul satanic şi sodomist al Occidentului globalist şi ecumenist.
Vom reuşi - noi, vreo 35-40 de milioane de ortodocşi, existenţi în prezent în Uniunea Europeană - să impunem valoarea sacră a dreptei credinţe, în faţa a 350 de milioane de catolici, protestanţi şi mahomedani?
Desigur că noi dorim ca un articol din Legea supremă să stipuleze cu tărie că România este o ţară Creştin-Ortodoxă. E suspect că cei care conduc Uniunea Europeană se feresc de Ortodoxie, dar şi de oricare credinţă religioasă în principal.
Ţările ortodoxe sunt foarte minoritare în blocul Uniunii Europene.
Preşedintele României a retrimis propunerea de revizuire a Constituţiei în privinţa familiei la Curtea Constituţională, aducând în expunerea de motive că această cerere ar avea ceva neconstituţional. Atunci înseamnă că Legea supremă a României nu este şi o evidenţă a Revelaţiei şi se bazează exclusiv pe Dreptul Roman şi pe alte izvoare străine Sfintei Tradiţii.
Spus pe şleau şi mai puţin academic, se încearcă distrugerea familiei şi a căsătoriei. Cu astfel de scopuri, se va ajunge la haos social şi la barbarie. Dacă nu cumva suntem deja acolo şi ne e teamă să rostim şi să recunoaştem Adevărul.
Tronând o astfel de atmosferă, ne întrebăm odată cu Ioan Ianolide: „Există o apocalipsă instituţionalizată?”.
Fiindcă, după 1917, când a căzut ultima orânduire statală de inspiraţie creştină (Imperiul rus), nu se mai poate vorbi de o aşezare creştină care să fie în corespondenţă cu Biserica pentru a opri păcatele oamenilor.
Afirm acest lucru ştiind cu toţii că un Sinod Ecumenic nu poate fi convocat decât de către un Conducător creştin.
Este nevoie şi acum ca un Sinod Ecumenic să tragă semnalul de alarmă pentru reîncreştinarea fostei creştinătăţi, care între timp a devenit în majoritate atee, consumistă, comunistă, ecumenistă, capitalistă, dar foarte puţin creştină!!!
Constituţia României este aservită forţei apocaliptice care este acum activă în lume. Şi aceasta este o forţă care a reuşit să materializeze mintea oamenilor, deturnând-o de la slujirea şi iubirea lui Dumnezeu.

Categorie: