Asociaţia „Noi Românii” îşi declară susţinerea pentru acţiunile întreprinse de cei patru consilieri şi un deputat pe lângă prefectul judeţului Covasna


COMUNICAT DE PRESĂ

Cu toate că domnul Arpad Andraş Antal a fost ales de membrii comunităţii municipiului Sfântu-Gheorghe pentru a conduce urbea spre mai bine, dumnealui a ales calea de a dezbina şi învrăjbi. Cum reuşeşte el să irite majoritatea oamenilor din comunitate nu mai este niciun secret. Promovează tot felul de ilegalităţi, în colaborarea spornică cu prietenii, sub blânda privire a unui om pus de actualii conducători ai Statului Român să vegheze la respectarea legalităţii.
Aceşti domni promovaţi şi susţinuţi de o uniune culturală, care nu-şi respectă autodefi nirea, au oblăduit judeţul şi municipiul astfel încât să ne învrăjbească.
Printre ultimele acţiuni se găseşte şi forţarea schimbării unor denumiri de străzi, total ilegal, iritând mai mult de 9.000 de persoane. Deranjul e cu atât mai mare cu cât oamenii nu doreau acest lucru.

Ne alăturăm, public, demersurilor efectuate de 4 (patru) consilieri şi un deputat, făcute pe lângă garantul respectării legalităţii hotărârilor consiliilor locale şi Consiliului Judeţean, ce fi inţează în unitatea administrativ- teritorială judeţ Covasna, solicitându-i să atace în contencios administrativ hotărârile Consiliului Local al municipiului Sfântu-Gheorghe, adoptate în şedinţa din data de 27.05.2010, cu privire la modifi carea sau schimbarea denumirii unor străzi din municipiu.

Ataşăm pentru cititori intervenţiile scrise trimise garantului legalităţii în judeţul Covasna, care cuprind şi argumentele pentru care hotărârile, scoase cu forcepsul, de Arpad Andraş Antal sunt ilegale şi provocatoare de tensiuni interetnice în acelaşi timp.
Asociaţia „Noi Românii” îşi declară, din nou, public susţinerea pentru acţiunile întreprinse de cei 4 (patru) consilieri şi de deputat pe lângă onoratul prefect al judeţului, înalt funcţionar public şi nu pion al unei uniuni culturale antistatale.
Încă aşteptăm, cu creştinească răbdare, reacţia Asociaţiei pentru Comunitate, fi nanţată de Primăria municipiului Sfântu- Gheorghe, cu privire la aceste ilegalităţi ale conducătorului iubit Arpad Andraş Antal, pentru o bună convieţuire în comunitate şi pentru a fi şi voi mai credibili, domnilor europeni!

Asociaţia „Noi Românii”,
Director executiv, Ioan Mugur Topolniţchi

Categorie: