Bilbor, „satul frumos ca-n poveşti, aninat pe crestele Carpaţilor”

Interviu cu domnul Ilie Trif, primarul comunei harghitene Bilbor

Profitând de prezenţa mea la cea de-a X-a ediţie a Colocviilor Naţionale de la Bilbor, l-am rugat pe edilul localităţii, Ilie Trif, să-mi acorde un scurt interviu pentru cititorii „Condeiul ardelean”, rugăminte primită cu multă bunăvoinţă.
- Domnule primar Ilie Trif, vă rog să vorbiţi cititorilor noştri despre frumuseţea locurilor şi a oamenilor pe care îi păstoriţi, la adresa cărora aţi povestit cu atâta deschidere şi căldură la debutul manifestării dedicate distinsei personalităţi bilborene Octavian Codru Tăslăuanu.
- Despre locuri vă pot spune că ne aflăm în Depresiunea Bilborlui, care are o suprafaţă de 38 km2, în interiorul căreia se află satele Bilbor şi Răchitiş, care alcătuiesc comuna Bilbor, depresiune aşezată în extremitatea nordică a judeţului Harghita. Depresiunea este înconjurată, precum cetăţile medievale de ziduri, de crestele Munţilor Căliman, Giurgeului şi Bistriţei. Altitudinea medie a localităţii, aflată pe cursul superior al râului Bistricioara şi a afluenţilor săi, este de 1000 de metri, fiind situată în mijlocul unor întinse păduri de conifere, fapt ce face ca Bilborul să fie cea mai ozonată şi nepoluantă localitate din România. Bilborul este şi cea mai bogată aşezare din judeţ în privinţa izvoarelor de apă minerală, aproximativ 700, dar analizate şi posibil de captat şi exploatat astăzi doar 17, unul dintre acestea fiind amenajat de curând, izvorul Dorneanu. Peisajul montan cât şi silvic în care se află comuna noastră are frumuseţea sa, indiferent de anotimp. Considerat de Tăslăuanu „satul frumos ca-n poveşti, aninat pe crestele Carpaţilor”, l-a determinat să creadă în faptul că „poezia nicăieri nu e mai curată şi mai frumoasă ca în munţi”, „Mioriţa” născându-se „pe-un picior de plai, pe-o gură de rai”. Aşa este şi sufletul muntenilor, respectiv al bilborenilor. De acest lucru cred că v-aţi convins şi dumneavoastră, cei care ne-aţi onorat cu prezenţa la aceste manifestări de-a lungul anilor. Şi aceasta în ciuda greutăţilor pricinuite de frig şi de zăpadă. Şi ţin ca, şi-n acest interviu, să mulţumesc participanţilor la Colocviile Naţionale pentru eforturile făcute de a veni în „dricul iernii” la Bilbor. Vreau să cred că aici, în mijlocul bilborenilor, v-aţi simţit bine de fiecare dată, nu aţi răbdat nici de frig, nici de foame şi nici de sete. Asta chiar dacă numai frigul nu îl cumpărăm. În rest, aproape toate, fiindcă, vorba lui Tăslăuanu, „pământul după ce e sărac, e şi puţin!”.
- Domnule primar, venind de mulţi ani la Bilbor, atât iarna cât şi vara, ştiu că vă aflaţi în cursul exercitării celui de-al şaselea mandat, fiind de 21 de ani lider al administraţiei bilborene. Nu vă întreb de ce. Alegerile din vara anului trecut au confirmat managementul foarte bun practicat în toate cele cinci mandate anterioare şi încrederea bilborenilor în capacitatea şi puterea dumneavoastră de muncă. Vă rog, însă, să-mi relataţi realizările dumneavoastră în mandatul 2012-2016 şi începutul celui actual.
- Încă de la început trebuie să fac o precizare. Realizările obţinute pe parcursul celor 21 de ani de conducere a administraţiei locale sunt rezultatul unei bune planificări privind interesul întregii comunităţi şi a colaborării dintre Primărie, Consiliul Local şi locuitorii comunei Bilbor. Deci putem vorbi de realizările unei comunităţi, a celei bilborene. În acest sens, pentru perioada la care vă referiţi pot enumera dintre realizările şi activităţile mai importante: finalizarea lucrărilor la blocul cu locuinţe de serviciu şi spaţii comerciale la parter situat în zona centrală a localităţii; construirea, finalizarea tuturor lucrărilor la piaţa agro-industrială din centrul comunei; executarea reparaţiilor curente şi monitorizarea video a exteriorului clădirii Primăriei; amenajarea capelei mortuare; amenajarea izvorului de apă minerală de la Dorneanu, despre care v-am mai vorbit; preluarea unor porţiuni din drumul judeţean din administrarea Consiliului Judeţean Harghita şi trecerea lor în administrarea primăriei locale, pentru o perioadă de 10 ani, în scopul realizării şi urgentări lucrărilor de modernizare. Porţiunile preluate sunt Centru - Suseni, pe la Poliţie şi Centru - Joseni, spre Agestru, lucrări pentru care deja există proiect întocmit, urmând a se face licitaţia pentru execuţie. În ce priveşte activităţile mai importante care au stat în atenţia mea şi a organelor autorităţilor publice locale, enumăr: modernizarea Şcolii de la Suseni prin introducerea apei potabile, construirea grupurilor sanitare şi introducerea încălzirii centrale, precum şi introducerea încălzirii centrale la clădirea nouă a Şcolii Gimnaziale din Bilbor.
- Ce priorităţi aveţi în perioada imediat următoare de timp?
- Prin preluarea din administraţia Consiliului Judeţean Harghita a porţiunilor amintite din drumul judeţean, asfaltarea acestora a devenit pentru viitorul foarte apropiat o prioritate. În acelaşi sens, a devenit o prioritate asfaltarea drumului de ocolire „După Bâtcă”, a drumului comunal Fundoaia luncă până la legătura cu drumul de pe Fundoaia deal, a drumului comunal Susai luncă - Brutărie - Dobreanu - Carieră, a drumului Vamanu până la ultima casă şi a drumului Răchitaş Cioncu spre Răchitaş. Mai sunt în atenţia noastră ca fiind prioritare realizarea, pe baza proiectului existent, a reţelei de canalizare şi staţiei de epurare; construire unei săli de sport pe baza proiectului depus la Ministerul Dezvoltării; amenajarea terenului de sport cu gazon şi iluminare şi sprijin concret pentru înfiinţarea unei adevărate echipe locale de fotbal. Pentru producătorii agricoli şi fermieri, ne-am propus un sprijin substanţial pentru întocmirea documentaţiilor necesare obţinerii subvenţiilor pe teren şi animale, cât şi pentru accesarea de fonduri europene de către fermieri. Desigur, toate acestea având în vedere şi preocuparea permanentă pentru menţinerea curăţeniei, ordinei şi liniştii publice.
- După cele auzite de la dumneavoastră bănuiesc că vă aşteaptă eforturi deosebite în perioada următoare, fapt pentru care nu-mi rămâne decât să vă urez multă putere de muncă şi succes în realizarea tuturor proiectelor propuse pentru bunăstarea bilborenilor. În numele meu şi al cititorilor publicaţiei „Condeiul ardelean”, vă mulţumesc pentru amabilitatea acordării acestui interviu!
- Şi eu vă mulţumesc şi vă aştept să reveniţi, ca de fiecare dată cu mare drag, la Bilbor!

A consemnat pentru dumneavoastră, prof. Vasile Stancu

Categorie: