Bucurie duhovnicească şi dăinuire românească în Duminica Tuturor Sfinţilor. Prăznuirea hramului şi târnosirea Bisericii de la Schitul „Gura Izvorului”, Topliţa

„Nădejdile creştinului sunt tari, sigure şi nepieritoare; ele nu pier împreună cu moartea,
ci sunt îndreptate către viaţa cea veşnică, fericită, nemuritoare,
şi nu se pot zădărnici aici de vremea cea rea, nici de nenorociri neaşteptate, şi nici chiar de moarte.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvânt la Duminica Tuturor Sfinţilor)

Mi-am amintit de aceste cuvinte ale Sfântului Ioan Gură de Aur atunci când, sâmbătă, 6 iunie 2015, în ajunul Duminicii Tuturor Sfinţilor, am revenit şi m-am recules la Mausoleul de la „Gura Secului”, aflat pe Valea Topliţei Române, sub Munţii Călimani, în judeţul Harghita. Ridicat în anul 1925, de către Primul Patriarh al României (şi fiu al Topliţei), Miron Cristea, acest sanctuar adăposteşte osemintele celor 771 de ostaşi eroi români căzuţi în timpul luptelor grele care au fost purtate pe Valea Topliţei în timpul Primului Război Mondial. Schitul cu hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor” a fost ctitorit în anul 2000 (cu binecuvântarea IPS Ioan Selejan, Episcopul de atunci al Covasnei şi Harghitei, şi cu strădania Arhimandritului Emilian Telcean, Stareţul Mănăstirii „Sfântul Ilie” din Topliţa) pe aceeaşi vale care constituie o veritabilă „poartă de intrare” în Munţii Călimani, fiind situat la 9 km mai sus faţă de acest monument emblematic pentru istoria românească. Şi, iată că, în ziua de 7 iunie 2015, la Duminica Tuturor Sfinţilor, cu arhiereasca binecuvântare a Preasfinţitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, a fost târnosită biserica acestui schit, spre lauda lui Dumnezeu, spre veşnica pomenire a eroilor şi martirilor Neamului Românesc şi spre mântuirea credincioşilor ortodocşi.

„Drumul Crucii”, o procesiune intrată deja în tradiţia locală

Încă din după-amiaza zilei de sâmbătă, 6 iunie, sute de credincioşi au sosit în faţa Mausoleului de la „Gura Secului”, spre a-i cinsti, prin rugăciuni şi cântări duhovniceşti, pe eroii care-şi dorm, aici, somnul de veci. Din acest loc a pornit procesiunea „Drumul Crucii”, intrată deja în tradiţia locală, prin care sute şi sute de dreptcredincioşi creştini (localnici, dar şi sosiţi din judeţele Covasna, Harghita, Mureş, Neamţ, Suceava şi Vaslui), în frunte cu părintele Arhimandrit Emilian, Stareţul Mănăstirii „Sfântul Ilie” din Topliţa, cu părintele Dumitru Apostol, protopop de Topliţa, şi cu un sobor de preoţi, au adus rugăciune şi cântare lui Dumnezeu, Maicii Domnului şi Tuturor Sfinţilor, au aprins lumânări şi au depus flori în faţa celor 14 troiţe din lemn de stejar ridicate pe acest drum.
Ultima oprire a fost făcută pe dealul din faţa schitului, acolo unde se află troiţa înălţată de ostaşii din Brigada 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu”, coordonaţi de generalul de brigadă Vasile Bârea, în memoria tuturor ostaşilor-eroi care s-au jertfit în luptele purtate în Munţii Călimani, în timpul Războiului de Întregire a Neamului. Au fost momente unice, de mare intensitate, de profundă trăire şi bucurie duhovnicească.

PS Siluan, prezent în mijlocul credincioşilor în Călimani din încredinţarea PS Andrei, chiriarhul locului

Prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Andrei, în ziua următoare, 7 iunie 2015, a avut loc slujba de târnosire a bisericii acestui schit, urmată de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, ambele oficiate de Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Românilor Ortodocşi din Ungaria. În această binecuvântată zi, a Duminicii Tuturor Sfinţilor, au participat mii de pelerini, sosiţi de prin satele şi comunele învecinate sau mai îndepărtate, precum şi din numeroase zone ale Ţării. La slujbă au fost prezente şi oficialităţi, precum Stelu Platon - primarul municipiului Topliţa, Valer Dorneanu - judecător la Curtea Constituţională a României, fiu al satului Corbu din judeţul Harghita, generalul de brigadă Marius Giurcă - comandantul Brigăzii 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu” din Miercurea-Ciuc. O bucurie fără margini lumina chipurile credincioşilor prezenţi, care petrecuseră noaptea precedentă în rugăciune şi priveghere, sub cerul liber, sau care au pornit dis-de-dimineaţă pentru a fi părtaşi unui eveniment de mare însemnătate pentru spiritualitatea şi identitatea românilor trăitori pe aceste meleaguri, greu încercate de vitregia şi vrăjmăşia istoriei. Impresionanta şi înălţătoarea slujbă de târnosire a bisericii (înconjurarea şi sfinţirea celor patru laturi ale lăcaşului, târnosirea Sfintei Mese, sfinţirea pereţilor interiori, picturilor, catapetesmei şi icoanelor) a pus în lumină tuturor celor prezenţi, puterea şi veşnicia Ortodoxiei şi a Bisericii, acum şi întotdeauna, pe care „porţile iadului nu o vor birui” (Matei 16:18), căci Dumnezeu Se relevă a fi „Împăratul slavei, Domnul Cel tare şi puternic, Domnul Cel tare în război” (Psalmi 23:8). În acest context, Hrisovul care a fost proclamat cu ocazia târnosirii, va atesta, de acum şi până la sfârşitul veacurilor, lucrarea cea sfântă şi sfinţitoare care a fost săvârşită la Schitul „Gura Izvorului”, cu hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor”, în ziua de 7 iunie 2015 de la Hristos.
Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi împreună lucrarea Duhului Sfânt, s-a zidit acest locaş de închinare cu hramul „Tuturor Sfinţilor” la Schitul Gura Izvorului din Protopopiatul Topliţa, judeţul Harghita, între anii 2000-2015. Lucrările de zidire şi pictare a Sfintei Biserici s-au realizat în timpul arhipăstoririi Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan al Covasnei şi Harghitei şi cu sprijinul Primăriei Topliţa, al fam. ing. Emil Farago, ing. Petru Beşu, arhitect şi coordonator al lucrărilor, al pictorilor în tehnica frescă (fam. Botiş Ioan şi Maria), al pictorilor în tehnica mozaic (fam. Prandea Romeo şi Mioara), al D-lui Ministru Mircea Duşa, al Părinţilor Stareţi Arhim. Mihail Goia şi Arhim. Emilian Telcean, cu osteneala vieţuitorilor Sfintei Mănăstiri Topliţa, precum şi a altor buni credincioşi ctitori şi binefăcători. Lucrările acestea bineplăcute lui Dumnezeu şi dreptcredincioşilor ortodocşi români din această parte de ţară, cu părintească dragoste luându-le în seamă Preasfinţitul Părinte ANDREI, Episcopul Covasnei şi Harghitei, a acordat arhiereasca binecuvântare pentru târnosirea bisericii acestui schit, astăzi, Duminica Tuturor Sfinţilor, 7 iunie 2015. Cu acest prilej, din purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte ANDREI, slujba de târnosire şi Sfânta Liturghie au fost oficiate de către Preasfinţitul Părinte SILUAN, Episcopul Românilor Ortodocşi din Ungaria, care a împărtăşit preacucernicilor preoţi adunaţi în sobor sporit şi numeroşilor credincioşi veniţi din localităţile învecinate poveţe şi îndemnuri duhovniceşti, pastorale şi sociale împreună cu binecuvântări arhiereşti. În aceste vremuri, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române este Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarh al României; Mitropolit al Ardealului, Înaltpreasfinţia Sa LAURENŢIU; Episcop al Covasnei şi Harghitei, Preasfinţia Sa ANDREI; Stareţ sub a cărui îngrijire s-au efectuat lucrările de construire fiind Preacuviosul Părinte Arhimandrit EMILIAN TELCEAN, de la Sfânta Mănăstire Topliţa, Exarh al mănăstirilor, Protos. GHELASIE MUREŞAN, iar Protopop de Topliţa, Preot DUMITRU APOSTOL. Bunul Dumnezeu să răsplătească din darurile Sale cele bogate tuturor acelora care şi-au adus prinosul de jertfelnicie şi slujire la lucrările de construire a acestui schit, la înfrumuseţarea sa, la înzestrarea cu cele necesare cultului şi la cheltuielile legate de sfinţirea acestui sfânt lăcaş. Şi acum, Dătătorule de viaţă, Doamne, trimite Darul Sfântului Duh peste acest sfânt lăcaş, ocroteşte pe toţi cei ce-şi pleacă genunchii în faţa Dumnezeiescului Altar, binecuvântează-le viaţa, dăruieşte-le mântuire, întru toate bună sporire şi îi întăreşte în dragostea cea către Tine, către Sfânta noastră Biserică strămoşească şi către Ţara noastră scumpă România. Rânduieşte Doamne, dreptmăritorului şi credinciosului popor român de pretutindeni, mai marilor oraşelor şi satelor şi iubitoarei de Hristos armată, sănătate şi puteri sporite cu bucurii duhovniceşti spre fericirea cea veşnică şi Preamărirea lui Dumnezeu în Treime închinat, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. † ANDREI, Episcopul Covasnei şi Harghitei; † SILUAN, Episcopul Românilor Ortodocşi din Ungaria; Stareţi: Arhim. Mihail Goia, Arhim. Emilian Telcean; Exarh: Protos. Ghelasie Mureşan; Protopop: Pr. Dumitru Apostol.
Dumnezeiasca Liturghie, săvârşită tot de PS Siluan, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, la care a participat (prin cântări liturgice de tradiţie corală, armonică şi polifonică) Grupul Vocal „Anatoly” din Braşov a întregit şi încununat această sfinţită zi, primită cu emoţie şi bucurie duhovnicească de miile de credincioşi; mulţi dintre ei (prunci, copii, tineri, maturi şi vârstnici) nu doar au asistat, ci au participat şi au trăit în mod conştient Liturghia, în comuniune euharistică şi liturgică, prin primirea şi împărtăşirea cu Sfintele şi Dumnezeieştile Taine ale Mântuitorului Hristos. La finalul Sfintei Liturghii, din încredinţarea chiriarhului locului - Preasfinţitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan a săvârşit şi hirotesia întru Protosinghel a părintelui Ieromonah Ghenadie, vieţuitor al Mănăstirii Topliţa, dar şi Egumen al Schitului „Gura Izvorului”, până în anul trecut.

Topliţa Română, cetatea cu trei mănăstiri

În cuvântul său de învăţătură, PS Siluan, ierarhul românilor ortodocşi din Ungaria, a vorbit despre însemnătatea acestei prăznuiri a Tuturor Sfinţilor, ştiuţi şi neştiuţi, care din veac s-au jertfit întru slava lui Dumnezeu şi în nădejdea vieţii celei veşnice. Totodată, Preasfinţia Sa a făcut referire la importanţa acestui schit, ca una dintre cele trei „cetăţi duhovniceşti ale Topliţei”, aşa cum numea, cândva, IPS Ioan Selejan această triadă de lăcaşuri sfinţite, aşezate şi închinate lui Dumnezeu Cel în Treime slăvit, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt: Mănăstirea „Sfântul Ilie”, Mănăstirea „Doamnei” şi Schitul „Gura Izvorului”. Au mai fost rostite şi alte cuvinte de mulţumire, adresate din partea Preasfinţitului Părinte Episcop Andrei al Covasnei şi Harghitei de către părintele consilier bisericesc Teodor Bijec şi de părintele Emilian Telcean, Stareţul Mănăstirii Topliţa, prin grija şi stăruinţa căruia a fost construită şi înfrumuseţată noua Biserică a Schitului, între anii 2000-2015, întregite cu mulţumiri aduse ctitorilor care şi-au adus, în toţi aceşti ani, dragostea, contribuţia şi obolul lor.
La sfârşitul acestei zile, atunci când m-am oprit şi m-am recules din nou la Mausoleul Eroilor Români de la „Gura Secului”, mi-am amintit iarăşi cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, ca un îndemn, sprijin şi întărire faţă de toate ispitele care ne stau în faţă în timpul vieţii pământeşti: „Ştiind toate acestea, iubiţilor, să suportăm cu răbdare şi cu statornicie necazurile şi suferinţele care ne vin, căci Dumnezeu le lasă şi ele ajută la mântuirea noastră. Să nu fim fără inimă, să nu cădem biruiţi de ispite, ci să ne întărim cu puterea bărbătească şi totdeauna să mulţumim lui Dumnezeu pentru binefacerile ce ne-a arătat, ca să ne îndulcim atât de bunurile de acum, cât şi de cele viitoare să ne facem părtaşi, prin harul şi prin mila şi iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia împreună cu Tatăl şi cu Sfântul şi de viaţă făcătorul Duh se cuvine slava şi cinstea, acum şi în vecii vecilor. Amin”.

Categorie: