CATEDRA „IISUS HRISTOS ŞI ÎNVĂŢĂTURILE DIN EVANGHELIA SA”

(Rugăm Statul creştin să o facă activă în toate universităţile din România)

În fiecare an suntem martorii a fel de fel de reforme operate în curricula (programa) şcolară, liceală şi universitară. Şi cu toate aceste eforturi, criza din învăţământ se adânceşte şi se extinde precum o metastază în tot ansamblul sufletului arhetipal românesc. Iar rezultatele în instruire şi educaţie nu sunt observabile, decât în faptul negativ, că imoralitatea în România s-a generalizat. Cu toate acestea ştim că toţi oamenii avem sădită în fire o voinţă de a dobândi nobleţe. Dar, din păcate căutăm o nobleţe a sângelui, sau o altă nobleţe care să aibă ca temelie bogăţia lumească. Rareori intuim printr-o inspiraţie misterioasă că adevărata nobleţe este nobleţea virtuţii, care îşi are izvorul din Logosul primordial.
Privim cu tristeţe la viclenia cu care sunt amăgiţi adolescenţii şi tinerii în şcoli şi universităţi, îndemnându-i la modernism şi postmodernism, la un progres al tehnicii şi al modei. Şi ne întristăm când vedem rezultatele. Adică prin lucrarea acestor concepte s-a ajuns aproape la o absolutizare a imoralităţii, vulgarităţii şi a pornografiei în minţile şi cugetele tinerilor.
De aceea e musai să părăsim acest non combat dăunător şi să luptăm cu toată înţelepciunea, demonstrând că omenirea a luat-o razna către o cale ce duce la neantizare, ce are la bază o pauperizare lucrată conştient de clasa politică. De aceea preotul martir Dimitrie Bejan, care s-a jertfit pentru eternizarea creştinismului din România, ne avertizează că ateismul a reuşit din nefericire să aducă duhul satanic în societatea românească. Şi singurul leac de stingere al acestui duh mefistotelnic este aducerea şi cultivarea în sufletele românilor a duhului Filocaliei.
Mai mult, părintele Dimitrie a lăsat, ca un fel de testament, ideea de a se introduce în toate universităţile din România - latină şi ortodoxă - o catedră… „Iisus Hristos şi învăţăturile Sale”.
Pentru întronizarea moralităţii şi a nobleţei în sufletul oamenilor, este de trebuinţă de a fi aşezată în mapa studenţilor: Sfânta Scriptură, Filocalia, Patericul şi, mai cu seamă, Vieţile Sfinţilor. O mare parte dintre români cunoaştem viaţa Pelerinului rus. Avea în straiţă doar Sfânta Scriptură şi Filocalia. Cu aceste două cărţi şi-a însuşit Rugăciunea lui Iisus. Cartea sa circulă în lumea întreagă în peste două sute de milioane de exemplare. Tânărul român trebuie să ajungă a fi responsabil şi capabil de a avea discernământ şi a scoate afară din viaţa sa otrava internetului, a televizorului şi haosul şi imoralitatea din cluburi. Francezii au recunoscut falimentul şi doctrina învăţământului modern. Noi ce facem?! A sosit timpul ca profesorii ateii să părăsească universităţile. Studenţii din perioada interbelică refuzau să participe la cursul unor astfel de profesori. De ce am făcut ţăndări demnitatea şi frumuseţea sufletească a studenţilor români? Fără lumina reacţiei lor, cenuşiul din societate nu va fi topit. Vă amintiţi, desigur, cât de facil a reuşit Nietsche să afirme că pentru oameni Dumnezeu a murit pentru totdeauna. Această teză, propagată în mentalul studenţimii germane, i-a condus la obsesie şi la intoxicare. Li s-a inoculat ideea că dacă Dumnezeul creştinilor a murit, studenţii (şi omul în general) pot face orice. Aşa s-a născut fascismul şi nazismul care a înroşit planeta de la un capăt la altul, prin cele două războaie mondiale. A fost un semn al degenerării speciei umane. De câtă barbarie e capabilă omenirea dacă l-a alungat din faţa ochilor pe Dumnezeu.
Această catastrofă ideologică pe care a lansat-o Nietsche s-a petrecut la sfârşitul secolului al XIX-lea. Acum, la începutul mileniului trei, ştiinţa pozitivă şi filozofia ideologică şi materialistă a lansat lozinca otrăvitoare cum că: „Omul este o masă inertă”. Şi sunt convinşi că este o treabă raţională. Au pus-o de mult în aplicare. Legile sunt în totalitate anticreştine şi educaţia este opusă Evangheliei. Şi pentru că omenirea surmenează într-un adevărat analfabetism religios, se va reuşi să se anuleze conştiinţele.
Şi dacă se ucide sufletul, atunci raţiunea va intra în somnul morţii, iar trupul va fi uşor plecat spre slujirea celor josnice şi biologice. Ca un mijloc de luptă şi de respingere a acestor viclene atrocităţi ce sunt puse în aplicare de forţa răului, părintele Bejan s-a gândit la înfiinţarea acestei Catedre: „Iisus Hristos şi învăţăturile Sale”. Apoi, dacă cercetăm şi căutăm în tezaurul de înţelepciune a neamului nostru, vom descoperi această sentinţă imperativă cum că: „Românul nu piere”. Dar pentru a nu pieri, a sosit vremea să ne trezim şi să luptăm cumva; cu înţelepciunea, cu rugăciunea. Fiindcă oamenii din satele noastre ştiu cu certitudine faptul suprem: „Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este Dumnezeu”.
Mare ajutor pentru a semăna acest ideal, de a înnoi învăţământul românesc, l-am aflat în Sfinţita Filocalie. Iată cât de raţional şi simplu ni-l prezintă Sfântul Petru Damaschin:
„Căci Hristos s-a ascuns în Evanghelie, şi cine vrea să-L afle pe El trebuie mai întâi să vândă toate averile sale şi să cumpere Evanghelia, ca nu numai să-L poată afla pe El din citire, ci să-L şi primească în sine, prin urmarea vieţuirii Lui în lume. Fiindcă cel ce caută pe Hristos, zice Sfântul Maxim, nu trebuie să-L caute pe El în afară, ci în sine însuşi…” (Cuviosul nostru Părinte Petru Damaschin, Filocalia 5, Traducere: Preot profesor Dumitru Stăniloae).

Categorie: