Cetăţenii de onoare ai comunităţii româneşti din Sfântu-Gheorghe (IV) - ediţia 2010 -


Gheorghe Tatu - medic veterinar, născut la 11 martie 1941, în Sebeşul de Sus, judeţul Sibiu. Tatăl, Tatu Gheorghe, preot ortodox, deţinut politic 10 ani, în perioada 1953- 1964, decedat; mama Tatu Eudochia, învăţătoare - disponibilizată din învăţământ pe motive politice, decedată. Între anii 1947-1953, a urmat Şcoala Generală Avrig, judeţul Sibiu, în perioada 1953-1957, Liceul din Sighişoara, iar între 1957-1959 - Universitatea „Babeş” Cluj, Secţia Filosofi e, fiind exmatriculat din motive politice. În perioada 1959-1961, a fost elev la Şcoala Tehnică de Chimie Făgăraş, iar între anii 1962- 1967, student la Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara. Timp de 40 de ani, şi-a desfăşurat activitatea profesională în următoarele unităţi: Combinatul Chimic Făgăraş, operator chimist (1961-1962); Circa veterinară Brateş, judeţul Covasna, medic şef de circumscripţie (1967- 1970); CAP Brateş, judeţul Covasna, şef fermă zootehnică (1970-1973); Direcţia Generală Agricolă Covasna, şef birou (1973 -1980); Oficiul de Reproducţie şi Selecţia Animalelor Covasna, şef ofi ciu (1980-1985); Întreprinderea „Avicola” Covasna, director tehnic (1985-1987); Oficiul de Reproducţie şi Selecţia Animalelor Covasna, director (1987-1990); Primăria Municipiului Sfântu- Gheorghe, viceprimar (1990-1992), Oficiul de Reproducţie şi Selecţie a Animalelor Covasna, director (1992-1993), SC Avicola Covasna SA Sfântu-Gheorghe, director general (1993-1996), prefectul judeţului Covasna (1997-2001). În toată această perioadă, s-a preocupat de perfecţionarea pregătirii profesionale, absolvind următoarele cursuri postuniversitare: de comerţ exterior şi strategie economică internaţională (1975); de administraţia publică, organizat de o universitate din Paris la Braşov (1991); de management în economia de piaţă, organizat de Asociaţia Consultanţilor în Management (1994); de reproducţie şi biotehnologii la animale domestice (1995). Tot în 1995, a obţinut titlul de medic primar veterinar, iar în anul 1998, a urmat un stagiu de pregătire la Scuola Superiore dell’ Administrazione dell’Intern - Roma.
După 1990, a desfăşurat o bogată activitate publică, politică, administrativă, socială, culturală şi civică, după cum urmează: membru FSN (1990-1992); membru al Partidului Democrat, din 1992 membru în Colegiul Director; candidat FSN pentru Senat în 1990, candidat PD pentru Camera Deputaţilor în 1992 şi 1996; consilier municipal şi consilier judeţean PD (1992-1996). Membru fondator al Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna” din Sfântu- Gheorghe şi membru al consiliului de coordonare; membru fondator al Fundaţiei „Mihai Viteazul” din Sfântu-Gheorghe, vicepreşedinte; membru fondator al Fundaţiei Naţionale de Călătorii şi Expediţii Ştiinţifi ce; membru fondator al fundaţiei „Pro Giorgio-Sancto” din Sfântu-Gheorghe; preşedintele Despărţământului Covasna-Harghita al ASTREI, membru în Consiliul Naţional. Între anii 2002-2006, a fost cadru didactic asociat, titularul cursului de „Management al schimbării”, la Colegiul Universitar Sfântu-Gheorghe din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”.
Este autorul mai multor comunicări, studii şi articole, susţinute şi redactate în perioada 1963-1999. Pentru activitatea rodnică desfăşurată în slujba comunităţii a primit numeroase premii, diplome şi aprecieri. Este cunoscut şi apreciat pentru spiritul de echilibru în normalizarea relaţiilor interetnice, disponibilitatea la dialog şi mediere, echidistanţa şi lipsa partizanatului politic în abordarea problemelor specifi ce administraţiei publice.
Soţia, Maria Tatu, medic veterinar, a îndeplinit funcţii de conducere în agricultura judeţului Covasna. În anul 2009, a primit titlul de cetăţean de onoare al comunităţii româneşti din Sfântu-Gheorghe. Familia Tatu a fost binecuvântată de Dumnezeu cu doi copii: Dragoş Gheorghe - licenţiat universitar, relaţii economice internaţionale financiar bancare şi Roxana Maria - licenţiat universitar, jurnalism şi ştiinţele comunicării.

Categorie: