Consiliul Judeţean Covasna a discriminat toată comunitatea de români din judeţ. Regretă oare în vreun fel?


Aflăm de pe blog:

Către,
Consiliul Judeţean Covasna
În atenţia Domnului preşedinte Sandor TAMAS

Obiect: petiţie privind măsurile adoptate de Consiliul Judeţean (CJ) Covasna în spiritul unei bune înţelegeri între comunităţile maghiară şi română din judeţul Covasna, urmare Hotărârii nr. 815/02.12.2008 a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării prin care a fost admisă petiţia Forumului Civic al Românilor din Harghita şi Covasna, constatându-se faptul că CJ Covasna a discriminat cetăţenii români de etnie română prin organizarea evenimentului „Întâlnirea maghiarilor covăsneni de pretutindeni”, în anul 2007

Domnule Preşedinte,

În baza articolului 51 din Constituţia României şi în baza Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 296 din 30 aprilie 2002), vă înaintez prezenta petiţie.
În fapt,

La data de 2 decembrie 2008, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a adoptat Hotărârea nr. 815 prin care a admis petiţia Forumului Civic al Românilor din Harghita şi Covasna, constatând faptul că „modalitatea de organizare şi desfăşurare a evenimentului „Întâlnirea maghiarilor covăsneni de pretutindeni” aprobată de CJ Covasna prin Hotărârea nr. 153/27.12.2007 are caracter discriminatoriu conform art. 2 alin. 1 şi 4, coroborat cu art. 15 din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicate”. CNCD a admis astfel faptul că „prin acest comportament activ şi premeditat, care prin efectele pe care le generează, favorizează doar comunitatea maghiară şi o defavorizează nejustificat pe cea românească, supunând-o unui tratament injust şi degradant faţă de cea maghiară, s-a creat o atmosferă de îndreptăţită nemulţumire şi indignare în rândul cetăţenilor, dar reacţiile publice care reclamau discriminarea nu au fost luate în seamă de organizatori”, după cum se arată în petiţia adresată Consiliului de către Forumul Civic.
Având în vedere implicaţiile de ordin moral şi legal pe care le comportă adoptarea de către CNCD a Hotărârii nr. 815/02.12.2008 şi cunoscând strădaniile Dumneavoastră în calitate de fost membru în Parlamentul României, cele ale instituţiei pe care cu onoare o conduceţi, dar şi cele ale formaţiunii politice din care faceţi parte pentru buna înţelegere şi convieţuirea paşnică şi armonioasă între comunităţile maghiară şi română din judeţul Covasna, vă solicit, în calitatea mea de membru al comunităţii româneşti discriminate prin actiunea „Întâlnirea maghiarilor covăsneni de pretutindeni”, următoarele:
- să prezentaţi scuze, în mod public, în numele instituţiei pe care cu onoare o conduceţi, faţă de acţiunea discriminatorie a CJ Covasna prin organizarea şi desfăşurarea evenimentului „Întâlnirea maghiarilor covăsneni de pretutindeni”, din august 2007;
- să solicitaţi de urgenţă CJ Covasna, într-o şedinţă extraordinară şi cu respectarea cadrului legal, alocarea unor sume, similare celor alocate pentru „Întâlnirea maghiarilor covăsneni de pretutindeni”, în vederea organizării unor manifestări culturale şi tradiţionale româneşti în organizarea Forumului Civic al Românilor din Harghita şi Covasna, la care să fie invitaţi şi reprezentanţi ai tuturor celorlalte etnii din judeţ;
- să prezentaţi opiniei publice, în spiritul legilor bunului simţ şi al bunei înţelegeri dintre comunităţile română şi maghiară, dar şi a principiilor bunei convieţuiri pe care o promovaţi în judeţul Covasna, măsurile luate de către CJ Covasna în urma deciziei CNCD.
În speranţa unui răspuns prompt,

Dan Tanasă, 30 iunie 2009

Categorie: