În Covasna şi Harghita, Cine şi pentru ce salariu asigură (ne)respectarea legii?


Autor: 

Violeta Feldiorean

Autor: 

Ioan Mugur Topolniţchi

Ce spune legea în privinţa utilizării limbii române oficiale şi a limbilor aparţinând minorităţilor naţionale?

Constituţia României, art. 13: „În România, limba oficială este limba română!”.

Hotărârea Guvernului 1206/2001 - pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală -, art. 12: „Inscripţionarea în limba maternă a denumirii instituţiilor publice locale de sub autoritatea consiliilor locale sau judeţene se face printr-o tăbliţă similară ca dimensiune, caracter, mărime a literelor şi culorii cu cea inscripţionată în limba română.

Tăbliţa se va amplasa sub tăbliţa care conţine denumirea oficială în limba română”.
Nerespectarea modului de inscripţionare constituie contravenţie, iar conform art. 18 alin. 3 din Hotărârea Guvernului 1206/2001: „Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de către prefect şi se aplică primarului, preşedintelui Consiliului Judeţean, secretarului, respectiv secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, după caz”.

Cine sunt funcţionarii plătiţi de Statul Român să asigure respectarea legii?

Răspunsul îl găsim în Legea 340/2004, care spune, negru pe alb, că, în calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul asigură, la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice.
Aşadar, prefectul Gyorgy Ervin (foto) şi subprefectul Valentin Ionaşcu (foto jos ) sunt responsabili de (ne)respectarea Constituţiei şi legii în judeţul Covasna. Pentru această activitate cei doi sunt retribuiţi cu 6.046 lei plus 700 lei normă de hrană, bani în mână, respectiv 4.090 lei plus norma de hrană, tot bani în mână. Trebuie să amintim aici că la acest salariu, subprefectului Valentin Ionaşcu i se adaugă o primă de instalare de 18.000 lei plus chiria lunară de aproape 1.000 lei, ambele plătite în condiţii controversate. Ocrotit de cei doi înalţi lefegii ai Statului Român, primarul municipiului Sfântu-Gheorghe, Antal Arpad, şi-a permis luxul să declare nestingherit, cu ceva vreme în urmă, că „în secuime, limba maghiară este limbă oficială de facto”. Prefectul judeţului Harghita, Ladanyi Laszlo Zsolt (foto mare, centru), şi subprefectul Constantin Strujan (foto mare, stânga) se obosesc şi ei să treacă cu vederea nelegalităţile autorităţilor locale pentru un salariu de 5.152 lei plus normă de hrană, respectiv 4.956 lei plus normă de hrană, de asemenea bani în mănă.

Categorie: