Cu elevii-„crăişori” acasă la HOREA, REX DACIAE

Motto: „Să priveasc-Ardealul lunei i-e ruşine / Că-a robit copiii-i pe sub mâini străine / (…) Nalţi suntem noi munţii-zise-un vechi Carpat / Dar el e mai mare că ni-i Împărat (…)”
(Mihai Eminescu, „HORIA”, 1867)

În zilele de 23 şi 24 februarie 2018, s-a desfăşurat în comuna Albac, judeţul Alba, cea de-a XI-a ediţie a Festivalului Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului”, sub genericul „Revoluţiile române transilvane de la 1784 (234 de ani), 1848 (170 de ani) şi 1918 (100 de ani) cu ofurile, cicatricile şi rănile lor care mai dor”, având ca iniţiator şi organizator Asociaţia „Ţara Iancului - Iubirea Mea” din municipiul Deva, judeţul Hunedoara, şi Clubul său „Crăişorii” de elevi-voluntari (preşedinte Ioan Paul Mărginean), organizator şi finanţator - Primăria şi Consiliul Local Albac (primar, jr. Petru Tiberiu Todea) şi coorganizator - Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” Albac (director, prof. Ioan Han). S-a celebrat cu această ocazie împlinirea a 233 de ani (februarie 1785) de la martiriul Eroilor Neamului Daco-Românesc Multimilenar - Horea, Cloşca şi Crişan (cetăţeni de onoare post-mortem ai comunei Albac) şi s-a înfierat ruşinoasa şi insuficient de condamnata convenţie rasistă „Unio Trium Nationum” dintre unguri, saşi şi secui, de la a cărei aprobare au trecut 580 de ani (februarie 1438), cea care a oficializat politica de rasism, sclavie şi genocid contra românilor ardeleni.
În prima zi, 23 februarie, în Sala Festivă a Primăriei din Albac a avut loc Secţiunea I a Simpozionului Naţional, cu tema „Revoluţia română transilvană de la 1784-1785 condusă de Horia, Cloşca şi Crişan şi cei 107 conducători locali, în contextul suferinţelor şi revendicărilor de veacuri ale românilor - cauze, evenimente, personalităţi, urmări, ecouri europene”, la care, conform fişelor de înscriere şi tematicii, au susţinut lucrări, în mod direct, doar elevii şi îndrumătorii lor cadre didactice, care fac parte din Clubul „Crăişorii” al Asociaţiei „Ţara Iancului - Iubirea Mea”. Au fost prezentate un număr de 24 de referate, dintre care 15 susţinute direct de către grupurile de elevi-crăişori de la Liceul „Ţara Moţilor” din Albac (profesori coordonatori Ioan Han, Lacrima Mihaela Ungur, Veronica Dobra, Cristina Monica Mănescu, Ana Adela Han, Iuliana Scrob, Alina Maria Morar şi Maria Codrea), de la unităţile şcolare din comunele Gârda de Sus (prof. coordonator Aurica Mucea), Horea (prof. coord. Floare Todea), Vadu-Moţilor (prof. coord. Violeta Paşca), precum şi invitaţii de la Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” din municipiul Alba-Iulia (prof. coord. Nicolae Dan Anca). S-au primit încă nouă referate de la colaboratori, profesori şi elevi (prezentare indirectă), din judeţul Mehedinţi (prof. Elena Slapciu), judeţul Alba (prof. Elena Mateş, Livia Teodora Barna, Semidia Crişan, Delia Trif, Aurica Marcu), judeţul Caraş-Severin (Felicia Mioc Novacovici) şi judeţul Arad (elevii Mihael şi Gabriel Tulea de la Gurahonţ şi prof. Veronica Nicoleta Filip de la Hălmagiu).
Ziua a doua, 24 februarie, a debutat la ora 8:45 cu intonarea Imnului României şi cuvântul de bun venit rostit de primarul comunei Albac, juristul Petru Tiberiu Todea, în faţa Grupului Statuar „Horea, Cloşca şi Crişan” din centrul comunei Albac, după care a urmat, la Centrul Cultural din localitate, timp de trei ore, Secţiunea a II-a a Simpozionului Naţional, cu tema „Lupta şi armele de astăzi ale românilor în general şi ale românilor ardeleni şi ale moţilor în special, pentru identitate, demnitate, adevăr, drepturi şi dreptate”, la care au participat 20 de referenţi, dintre care 10 cu susţinere directă. S-au bucurat de un real interes, aprecieri şi aplauze referatele susţinute de prof. univ. dr. av. Ioan Sabău-Pop, preşedintele Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş; dr. în istorie şi scriitor Marin A. Cristian, din Călugăreni, judeţul Giurgiu; ec. Ioan Străjan, directorul revistei „DacoRomania” din municipiul Alba-Iulia; prof. Ioan Bembea, scriitor din Turda; prof. Ioana Piersică, poetă din Bucureşti, aceştia oferind fiecare câte o carte proprie cu autograf pentru bibliotecile şcolilor participante; prof. Corina Tulea şi „crăişorii” ei de la Liceul „Ioan Buteanu” din Gurahonţ, judeţul Arad, cu o prezentare electrizantă. Au mai prezentat referate bine apreciate: de la Liceul „Ţara Moţilor” din Albac profesorii Ioan Han, Lacrima Mihaela Ungur şi Ana Adela Han; prof. Aurica Mucea de la Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” din Gârda de Sus, judeţul Alba, colaboratorii Petru Stana din satul Ţebea, comuna Baia de Criş, judeţul Hunedoara, şi Felicia Mioc Novacovici din oraşul Oraviţa, judeţul Caraş-Severin. Alte zece referate, de la tot atâţia autori (susţinere indirectă), au fost primite de la colaboratorii din Bucureşti (prof. univ. dr. Ioan Condor; col. (r) Cornel Julea) şi din judeţul Alba (ing. Aurel Sîntimbrean, prof. Ana Maria Mariş, prof. Rodica Mateş, prof. Maria Codrea, prof. Marcela Oneţ, prof. Aniela Ioana Matei şi prof. Titiana Nicola).
Au fost intonate imnul Asociaţiei „Ţara Iancului - Iubirea Mea” şi Imnul „Crăişorilor”. Lucrările Simpozionului s-au încheiat cu intonarea Imnului Festivalului („Lancea lui Horea”). Evenimentul a continuat, sub un splendid cer senin, în faţa Grupului Statuar „Horea, Cloşca şi Crişan”, unde organizatorii au înmânat diplome detaşamentelor de elevi-crăişori participante de la unităţile şcolare din localităţile Albac, Arieşeni, Gârda de Sus, Gurahonţ, Horea, Poiana-Vadului, Scărişoara, Vadu-Moţilor, precum şi celorlalţi participanţi, instituţii sau personalităţi.
În partea finală a evenimentului, au fost depuse coroane de flori la Monumentul Eroilor din partea Parlamentului României (deputat Corneliu Olar), din partea Consiliilor Locale şi Primăriilor din comunele Albac (primar Petru Tiberiu Todea) şi Horea (primar Marin Nicola) şi oraşul Zlatna (primar Silviu Ponoran), Asociaţiei Ofiţerilor de Geniu în Rezervă şi Retragere „General C.N. Hârjeu” din Bucureşti (preşedinte, col. (r) Marian Gargaz), Societăţii „Avram Iancu” - Filiala Câmpeni (preşedinte Ioan Sicoie), Fundaţiei „Alba-Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României” şi revistei „Daco-Romania” (director, ec. Ioan Străjan), Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba-Iulia (comandant, col. Marcel Domşa), Liceului „Ţara Moţilor” Albac (director, prof. Ioan Han) şi Liceului „Ioan Buteanu” Gurahonţ (director, prof. Teodor Păiuşan şi îndrumător crăişori prof. Corina Tulea). A urmat un parastas de pomenire cu slujba oficiată de către un sobor format din preoţi din judeţele Alba şi Covasna.
Participanţii veniţi la Albac, în Munţii Apuseni, din alte localităţi mai îndepărtate s-au bucurat de ospitalitatea excepţională a gazdelor din această minunată comună, conduse cu priceperea şi măiestria faptelor de primarul Petru Tiberiu Todea şi directorul Liceului, prof. Ioan Han.
S-au primit mesaje de la mai multe asociaţii şi personalităţi, dintre care menţionăm cele de la general de brigadă Constantin Ispas, preşedintele Asociaţiei Veteranilor de Război „Tudor Vladimirescu” din municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj, de la prof. univ. dr. Ioan Condor, de la ing. Ioan Mircea Popa din Bucureşti, de la ing. Aurel Sîntimbrean din comuna Sântimbru, judeţul Alba, de la Asociaţia „Reîntregirea Patriei”, de la Societatea „Avram Iancu” - Filiala Bucureşti ş.a..
Cu o deosebită căldură au fost primite cuvintele de solidaritate, adresate „cu prilejul celei de a XI-a ediţii a Festivalului Ţara Crăişorului”, de către Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din arma geniu „General Constantin N. Hârjeu” din Bucureşti (preşedinte, col. (r) Marian Gargaz): „Fie ca acest eveniment omagial memorabil să aducă în sufletul tuturor celor prezenţi satisfacţia deplină a unei reuşite cultural-patriotice menită să ne reamintească ceea ce suntem, linişte sufletească şi puterea de a trăi în continuare o viaţă demnă de marii noştri înaintaşi, fără griji majore… Dumnezeu să vă binecuvânteze!”.
Mihaela Aurora Zamfir,
secretar al Asociaţiei „Ţara Iancului - Iubirea Mea” Deva

Categorie: