Cultul strămoşilor


Refugiaţilor din localitatea Vâlcele, judeţul Covasna, în timpul cedării Ardealului de Nord (1940-1944)
Autor: 

Pr. Ioan Tămaş Delavâlcele

Pribegind noaptea cu turmele pe tainice cărări
Au trecut şi Biserica lor de lemn demontată,
Căci ei n-au trăit ca nişte sălbatici, fără lumânări,
Au avut „Lumina care nu se stinge” niciodată.

Sufl etul neamului meu păstoresc şi religios
Mi-a pus o pecete în sânge - drept act de moştenire -
Să nu uit asuprirea acelor izgoniţi de-acasă...!
Să scriu ca să-mi răzbun strămoşii - vrednici de pomenire.

Categorie: