Deputatul PD-L Mircea Giurgiu solicită ca Istoria şi Geografia României să fie predate doar în Limba Română


Deputatul clujean Mircea Giurgiu propune modificarea Legii nr. 1/2011 privind Educaţia Naţională, prin abrogarea art. 37, alin. (8): „În învăţământul primar, gimnazial şi liceal cu predare în limbile minorităţilor naţionale, istoria şi geografi a se predau în aceste limbi, după manuale şcolare şi programe identice cu cele pentru clasele cu predare în limba română, cu obligaţia transcrierii şi însuşirii toponimiei şi a numelor proprii româneşti şi în limba română”.
„Atâta timp cât se desființează școli unde învață elevi în limba română, dar se fac școli pentru un singur elev care aparține minorităților, acest proiect de lege este o inițiativă firească”, a declarat Mircea Giurgiu (foto).

Parlamentarul a oferit exemplul școlii din Săvădisla (județul Cluj), în care se predă exclusiv în limba maghiară.
„În condițiile în care există unități de învățământ particulare în limba minorităților naționale, nu vedem sensul ca în școlile de stat Istoria și Geografia să fie predate în limba maternă a popoarelor conlocuitoare, mai ales că acestea au posibilitatea de a studia în limba maternă”, se precizează în motivarea demersului legislativ.
Totodată, în Constituție se mai precizează că în România, limba ofi cială este limba română.

(S. Iustin, NapocaNews)

Categorie: