Domnul Horia Grama vrea să-i „reprezinte” pe românii din Covasna până la judecata de apoi

Domnule
Doru Decebal Feldiorean,

Citesc - în „Condeiul ardelean” din 25 iunie 2015 - articolul dumneavoastră despre domnul deputat Horia Grama. În el constataţi, cu vădită indignare, că „Horia Grama e o catastrofă de reprezentant al românilor”; că i-a minţit pe aceştia fără nicio jenă, pentru a fi ales; că este „reprezentantul românilor pe faţă şi, de fapt, prietenul ungurilor separatişti pe spate”; că „a fost pe nicăieri”, de negăsit, atunci când trebuia să intervină în interesul românilor pe care susţine că-i reprezintă. Toate acestea numindu-se, cu evidenţă, trădarea românilor din Covasna.
Şi, domnule Feldiorean, sunt pe deplin de acord cu îndemnul pe care i-l transmiteţi domnului deputat Horia Grama: „Nu mai visaţi la încă un mandat, că nu se poate. S-au trezit românii, văzându-vă faptele, şi chiar nu vă mai vor”.
Adaug la reaua voinţă a domnului deputat Horia Grama în planul susţinerii intereselor românilor din Covasna, reavoinţă pe care o subliniază „Condeiul ardelean”, o constatare, făcută cu adâncă mâhnire, privind activitatea domnului în cauză în Parlament. Aceasta poate fi caracterizată printr-un singur cuvânt: „Nimic!”. Nu a făcut nimic pentru susţinerea românilor din Covasna. Nu a făcut nimic pentru stoparea acţiunilor antiromâneşti ale UDMR. Nu ştie nimeni că domnia sa ar fi reprezentantul românilor din Covasna. Ca urmare, este ignorat. De nenumărate ori, faţă de acţiunile agresive antiromâneşti ale UDMR, „deputatul român de Covasna” ar fi trebuit să iasă la Tribuna Parlamentului şi să protesteze; să-i atragă pe colegii săi în astfel de proteste. Dar, domnul Horia Grama nu a ieşit niciodată, speriat că-i va supăra pe udemerişti. De nenumărate ori - în anii de când domnia sa este deputat - s-a prezentat, la diverse televiziuni, politica de deznaţionalizare a românilor din Covasna şi Harghita. Deputatul „de Covasna” Horia Grama a fost chemat să-şi spună părerea o singură dată; însă, s-a văzut cât de prost vorbeşte şi că nu vrea să-i reprezinte pe români, ci vrea să nu-i supere pe udemerişti; ca urmare, nu l-a mai chemat nimeni. Iar la diversele întruniri, organizate de Episcopia Ortodoxă a Harghitei şi Covasnei, în care se iau în discuţie problemele românilor din aceste judeţe, pe domnul Horia Grama nu l-am văzut niciodată. Vin, la aceste manifestări, în semn de solidaritate, români din toată Ţara, de la sute de kilometri. În schimb, domnul Horia Grama, „reprezentantul românilor din Covasna”, nu a catadicsit să vină; pe domnia sa nu-l interesează asemenea lucruri; şi, s-ar putea întâmpla tragedia să-l vadă udemeriştii că participă.
Toate acestea îl definesc pe domnul deputat Horia Grama ca o piedică în calea luptei pentru apărarea românismului din Covasna. Cred, însă, domnule Feldiorean, că apelul pe care-l faceţi deputatului respectiv de a nu mai manevra pentru a obţine un nou mandat nu va fi ascultat. Ca să se retragă, recunoscând că a făcut atâta rău cauzei naţionale, ar trebui să aibă o doză minimă de bun simţ! Patriotism - ar fi cu totul exagerat să i se ceară. Dar, apelul dumneavoastră, domnule Feldiorean, trebuia făcut; măcar pentru a se şti ce gândesc românii covăsneni despre „reprezentantul lor”.

Categorie: