Domnule Andraş Arpad Antal, nu-i aşa că nimeni din oraşul Rupea nu e român, pentru că v-aţi născut Domnia Voastră acolo?


Autor: 

Ioan Mugur Topolniţchi

Domnul Andraş Arpad Antal, născut în oraşul Rupea din judeţul Braşov, a venit frumuşel în municipiul Sfântu-Gheorghe, s-a înscris în UDMR, probabil cu gândul de a face carieră politică pe spatele persoanelor aparţinând comunităţii localităţii prin învrăjbire, discriminare etnică, nerespectarea legilor ţării şi afişarea unei atitudini teribiliste, de băiat deştept, faţă de toţi cei care îi atrag atenţia că „sare calul”. Am spus „probabil” pentru că multe din faptele sale duc către această concluzie. Încă nu e sigur! Poate dumnealui doreşte un război civil cum a fost în Kosovo, ameninţându-ne în mai multe rânduri cu o situaţie similară, dacă nu suntem de acord cu acţiunile sale ilegale.
Ultima provocare prin exprimarea unui neadevăr, de către domnul Andraş Arpad Antal, este afi rmaţia făcută pentru cotidianul „Adevărul”, publicată pe site-ul acestuia în data de 20.09.2010, potivit căreia „Trebuie să recunoaştem realitatea: în Secuime, în afară de poliţişti, nimeni nu e român.”. Afi rmaţia cu pricina este, după cum se poate lesne observa, una vădit discriminatorie, având probabil ca scop iritarea românilor născuţi în judeţele Covasna, Harghita, Mureş. Nu sună cumva a dorinţă de purifi care etnică, stimabile primar de municipiu născut în oraşul Rupea? Mâine poimâne, cu teribilismul patologic ce-l afişaţi, o să afi rmaţi că nimeni din oraşul Rupea nu e român, pentru simplul motiv că s-a născut Domnia Voastră acolo. Ar fi fost imposibil să vă naşteţi în românime, mai ales că nu au fost întrebaţi strămoşii Domniei Voastre unde să trasăm graniţa când s-a născut creştin reformatul Andraş Arpad, adică dumneavoastră. Ia gândiţi-vă, poate utilizaţi argumentul pentru a rămâne în istoria discriminatorilor de geniu, ceea ce cred că vă doriţi cu ardoare.
Vicepremierul Bela Marko, care a jurat să respecte Constituţia României, declară tot pentru cotidianul „Adevărul”, la data de 21.09.2010, că „Nu se prăbuşeşte lumea dacă limba maghiară stă deasupra limbii române”. Concluzia este că nu se prăbuşeşte lumea dacă nu respectăm Constituţia României şi jurământul făcut că o s-o respectăm. Bravos! Halal stat de drept ne oferă conducătorii şi cei ce sunt în fruntea organelor abilitate pentru a lua măsuri de respectare a Constituţiei. Eu aş dori un răspuns public din partea lor, ca să ne explice cine le-a dezabilitat de la a lua măsuri împotriva acestor persoane potrivnice Statului Român. Se pare că deviza „Patrie şi onoare” e străină de cei ce azi ne conduc şi ar trebui, în primul rând, să ne apere de discriminări.
Ofensele aduse românilor născuţi şi trăitori în judeţele Covasna, Harghita, Mureş, peste 400.000, de către dumneavoastră domnilor, nu vor rămâne nesancţionate. Din cele trei puteri ale statului de drept s-o găsi una care să evidenţieze adevărul.

Categorie: