Drapelul naţional al Ungariei - arborat în mod permanent în biroul preşedintelui CJ Covasna, UDMR-istul Tamas Sandor! Drapelul României lipseste!


Autor: 

Dan Tanasă

I-am sesizat pe „garanţii respectării legii în judeţul Covasna”, prefectul Gyorgy Ervin şi adjunctul său, subprefectul Valentin Ionaşcu (sau Ionaşcu Valentin, cum îi place să se prezinte!), cu privire la săvârşirea a două contravenţii de către preşedintele CJ Covasna, UDMR- istul Tamas Sandor.
Aştept cu interes să văd dacă cei doi vor aplica legea în acest caz sau sunt plătiţi de pomană din bani publici (salarii grase, prime grase de instalare, bani de chirie etc.).
From: Dan Tanasa
To: Prefectura Covasna cabinetulprefectului@prefecturacv.ro
Cc: Gyorgy Ervin ervin.gyorgy@ prefecturacv.ro; Valentin Ionascu ionascu2009@ yahoo.com; tanasa dan Sent: Wed, January 19, 2011 11:16:46 AM Subject: Petiţie în baza Legii nr. 233/2002 - încălcare prevederi Hotărârea nr. 1157/2001
Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI COVASNA,
În atenţia
Domnului Prefect Gyorgy Ervin,
Domnului Subprefect Valentin Ionaşcu
Sediul: Piaţa Libertăţii, nr. 4, Sfântu- Gheorghe, judeţul Covasna
Obiect: sesizare în baza Legii nr. 233/2002 privind încălcarea prevederilor legale prevăzute de Hotărârea nr. 1157/2001 pentru aprobarea normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, domnul Tamas Sandor.
Stimate domnule Prefect,
Stimate domnule Subprefect,
În baza articolului 51 din Constituţia României şi în baza Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 296 din 30 aprilie 2002) vă înaintez prezenta petiţie
În fapt,
Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, domnul Tamas Sandor, a postat pe pagina oficială de internet a instituţiei, la adresa http:// www.covasna.info.ro/, o poză cu biroul de lucru al domniei sale în care sunt arborate, de la stânga la dreapta, steagul judeţului Covasna, steagul „secuiesc”, steagul Ungariei şi steagul Uniunii Europene (vezi foto ataşat).
Arborarea drapelului de stat al României sau arborarea drapelului altui stat pe teritoriul României este reglementată de către Hotărârea nr. 1157/2001 pentru aprobarea normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României care prevede următoarele:
ART. 2
(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia arborării drapelului României în mod permanent, atât pe edifi ciile în care îşi au sediul, cât şi în interiorul lor, cu precădere în birourile persoanelor din conducerea acestora, în sălile de protocol şi festivităţi.
ART. 6
Pe teritoriul României drapelele altor state pot fi arborate numai împreună cu drapelul naţional al României şi numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivităţi şi reuniuni internaţionale, pe clădiri ofi ciale şi în locuri publice stabilite de autorităţile administraţiei publice locale.
ART. 24
1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
b) nearborarea drapelului României de către autorităţile şi instituţiile publice;
g) arborarea drapelului sau a fanionului altui stat, cu alte dimensiuni decât cele ale drapelului României şi cu alte ocazii sau în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 6, 7 şi 9;
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), e) şi k) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. b), c), d), f), g), h), i), j) şi l), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de către persoane împuternicite de ministrul administraţiei publice, de către prefect sau de împuterniciţii acestuia şi se aplică conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, primarului, preşedintelui consiliului judeţean, precum şi persoanei fi zice sau juridice vinovate de săvârşirea contravenţiei.
Având în vedere această stare de fapt, vă solicit să îmi comunicaţi în termen legal care sunt măsurile pe care Instituţia Prefectului Judeţului Covasna le va întreprinde în acest caz, având în vedere că ne aflăm în faţa unui caz clar de încălcare a prevederilor legale în vigoare. În speranţa unui răspuns prompt,

Dan Tanasă 19 ianuarie 2011

Categorie: