Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, la aniversarea celor 25 de ani de la înfiinţare. Repere ale unei conjuncturi astrale pentru destinul identităţii şi spiritualităţii românilor din sud-estul Transilvaniei

În contextul Zilelor culturii româneşti din Covasna şi Harghita, desfăşurate în perioada 28 septembrie - 2 octombrie 2019, la Sfântu-Gheorghe, Covasna, Miercurea-Ciuc şi Izvoru-Mureşului, cu prilejul aniversării împlinirii unui sfert de veac de la înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, sâmbătă, 28 septembrie 2019, s-au organizat mai multe manifestări culturale, care au avut loc la Muzeul Spiritualităţii Româneşti de la Catedrala Ortodoxă din Sfântu-Gheorghe şi la sediul Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, în organizarea Episcopiei, a Centrului Ecleziastic, a Centrului European de Studii Covasna-Harghita (aflat sub egida Academiei Române) şi a Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna”, cu sprijinul Consiliului Judeţean Covasna şi a Consiliului Local Sfântu-Gheorghe.
Spaţiul Muzeului a găzduit, pentru început, o slujbă de pomenire pentru păstrarea memoriei celor care au activat, în cele două decenii şi jumătate, pentru menţinerea şi propăşirea identităţii, spiritualităţii şi culturii românilor trăitori în aceste judeţe. Slujba de pomenire a fost oficiată de un sobor de preoţi, împreună cu Pr. Florin Tohănean, protopopul de Buzăul Ardelean.
După săvârşirea acestei slujbe, în aceeaşi incintă a fost vernisată expoziţia documentară cu genericul Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei - 25 de ani în slujba comunităţii româneşti din sud-estul Transilvaniei, prezentată de dr. Ioan Lăcătuşu, reunind imagini foto din Arhiva Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, de o certă valoare documentară şi cu o mare încărcătură simbolică şi emoţională, care surprind cele mai reprezentative momente din istoria celor două decenii şi jumătate ale Episcopiei Covasnei şi Harghitei: de la alegerea şi întronizarea PS Ioan Selejean ca Episcop al acestei Eparhii (25 septembrie 1994), la momentul sărbătoririi a 15 ani de vrednică arhipăstorire şi ridicarea PS Ioan la rangul de Arhiepiscop Onorific (23 august 2009), la momentul aniversar al celor două decenii de activitate pastorală şi misionară şi până la întronizarea PS Andrei Moldovan în scaunul episcopal de la Miercurea-Ciuc (15 februarie 2015).
Manifestarea culturală a continuat, apoi, la sediul Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, prin vizionarea filmului File din istoria Eparhiei Covasnei şi Harghitei (realizat de Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna” în anii 1993-1994) şi s-a încheiat cu simpozionul Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei - 25 de ani în slujba culturii şi spiritualităţii româneşti din sud-estul Transilvaniei. Imaginile video impresionante înregistrate în anii care au premers crearea acestei Eparhii, au surprins realităţile dramatice ale acelei perioade, în care spiritualitatea (şi însăşi existenţa!) românilor din această zonă era grav ameninţată cu dispariţia. De fapt, acest film documentar (prin imaginile care demonstrau situaţia gravă a lăcaşurilor de cult ortodoxe, multe dintre ele ruinate, precum şi declinul demografic accentuat al românilor) a constituit în sine un document de mare însemnătate şi un argument hotărâtor, pentru ca Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi autorităţile Statului Român (Parlament, Preşedinte, Guvern) din acei ani, să urgenteze aprobarea înfiinţării Episcopiei Covasnei şi Harghitei.
Comunicările prezentate în cadrul Simpozionului au marcat, prin ideile dezbătute, rememorarea acelor ani, prin mărturii inedite, care au consemnat atât „demersurile întreprinse pentru înfiinţarea Episcopiei” (prof. Vasile Stancu), cât şi realitatea înfăptuirii „celei mai mari realizări a românilor din cele două judeţe, din perioada postdecembristă” (dr. Ioan Lăcătuşu), ca repere identitare, spirituale, sociale şi culturale indiscutabile. Cei doi protopopi din judeţul Covasna (Pr. Florin Tohănean, Protopopiatul Buzăul Ardelean, şi Pr. Ioan Bercu, Protopopiatul Sfântu-Gheorghe) au prezentat mărturii privind activitatea celor două Protopopiate pe care le păstoresc, iar Pr. Ioan Marin, din Sfântu-Gheorghe, a subliniat „contribuţia Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna” la înfiinţarea Episcopiei”. Luări de cuvânt interesante au mai aparţinut av. Ioan Solomon (evocând, printr-o sintagmă poetică, existenţa unui „amnar pentru o Candelă în Carpaţi”, care „a aprins lumina” speranţei românilor din această zonă) şi ing. Ciprian Hugianu, referindu-se la „valoarea documentar-istorică a Arhivei Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, care constituie o inestimabilă sursă documentară privind „istoria şi cultura românilor din sud-estul Transilvaniei” (prof. drd. Florentina Teacă).
Considerăm că, mai presus de relevanţa studiilor ştiinţifice (dar cu evidenţierea importanţei acestora), înfăptuirea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei a reprezentat, în primul rând, dovada clară a iubirii pe care Dumnezeu o are faţă de românii trăitori pe aceste meleaguri, o „clipă astrală” pentru continuitatea lor spirituală, întru nădejde mântuitoare. Bisericile Ortodoxe Române din cadrul acestei Eparhii constituie, prin ele însele şi prin credincioşii lor, fiecare în sine şi toate dimpreună, „o candelă în Carpaţi”, care aduce Lumina Harului dumnezeiesc peste întreaga suflare românească.

Categorie: