Eveniment editorial deosebit - lansarea volumului „Eroica îndârjire”, de scriitorul topliţean Ilie Şandru

Profesorul şi scriitorul Ilie Şandru, „o voce puternică a unei conştiinţe lucide care scrutează adâncurile istoriei”, după cum afirma Nastasia Sârbu, a lansat o nouă carte, ca un dar de Centenar pentru cititorii pasionaţi de istorie şi literatură. Volumul „Eroica îndârjire. Evocare romanţată a eroismului românesc, la Centenarul Marii Uniri: 1918-2018”, recent ieşit de sub tiparul Editurii „Vatra Veche” din municipiul Târgu-Mureş, a fost lansat vineri, 28 noiembrie 2018, în Sala de Consiliu a Primăriei Topliţa, judeţul Harghita. Aceasta este a 23-a carte ce poartă distinsa semnătură a profesorului Ilie Şandru.
Cuvântul de deschidere şi o amplă expunere despre contextul istoric asupra căruia se concentrează autorul în noua sa carte, au venit din partea prof. dr. Costel Cristian Lazăr, directorul Centrului Cultural Topliţa. „Era firesc ca în acest an jubiliar, domnul profesor să ne pună în faţă o nouă carte cu subiect istoric. Scriitorul Ilie Şandru, care dispune de un talent literar propriu şi de bogate cunoştinţe în domeniul istoriei, se apleacă ori de câte ori are ocazia asupra acestui subiect: istoria naţională. Dar nu cred că putem pe deplin înţelege ce ne propune autorul dacă nu înţelegem contextul istoric”, spunea, printre altele, Costel Cristian Lazăr. Pentru a contura acest cadru istoric pentru audienţă, profesorul de istorie Costel Cristian Lazăr a vorbit despre România şi Primul Război Mondial, despre pregătirea Unirii şi, mai ales, despre elitele care au facut-o posibilă: elita militară, elita ecleziastică şi intelectualii vremii. Profesorul Lazăr spunea că Unirea a fost posibilă prin marea mişcare a maselor, însă ceea ce a pus masele în mişcare au fost elitele.
Prof. Viorica Macrina Lazăr, directorul Bibliotecii Municipale „George Sbârcea” Topliţa, a susţinut o prezentare despre omul, profesorul şi scriitorul Ilie Şandru şi despre noua apariţie editorială. „Ilie Şandru vine către noi cu toate instrumentele ce ţin de studiu: judecată, imaginaţie şi talent. În noua sa carte, scriitorul prezintă o istorie romanţată a întâmplărilor de acum un secol. Pe parcursul istorisirii, autorul prezintă simţămintele oamenilor de atunci, aflăm despre gândurile şi frământările lor. Ilie Şandru prezintă nu numai etapele ce au culminat cu realizarea Unirii, ci şi fenomenul. Cartea ce ne-o propune este una uşor de lecturat, descriptivă şi revelatoare. Bun cunoscător al istoriei naţionale, autorul ne aduce o carte, pe de o parte, bogată în informaţii, iar pe de alta, autentică. Autenticitatea e dovedită de dialoguri şi de construcţia unor scene ce reconstituie momentele istorice. Sub pana prozatorului Ilie Şandru, eroii români se transformă în personaje însufleţite, care cred şi se tem. Prin intermediul creaţiei sale, Ilie Şandru ne apare ca un recuperator al istoriei. Mesajul său către contemporani nu este acela de a găsi un refugiu în istorie şi de a respinge prezentul, ci de a înţelege însemnătatea faptului istoric”, spunea prof. Viorica Macrina Lazăr. La final, directorul Bibliotecii Municipale Topliţa i-a înmânat scriitorului Ilie Şandru o diplomă de onoare din partea instituţiie pe care o conduce.
A urmat cuvântul din partea scriitorului. „Trăim un mare eveniment de a cărui importanţă istorică poate nu ne dăm încă seama. Din păcate, îl trăim dezbinaţi din punct de vedere social şi politic. În ceea ce mă priveşte, am încercat să dau tot ce am putut şi cum am putut mai bine prin aceste cărţi. Pentru noi, acest eveniment istoric este cu atât mai important cu cât nu vom mai prinde un al doilea Centenar. (…) În primăvară lansam cartea Basarabia iarăşi şi iarăşi. Eroica îndârjire, o istorie romanţată cu dialoguri, este o continuare a acesteia. Am fost întrebat, zilele trecute, ce semnifică titlul pe care l-am ales. Am răspuns simplu: fără eroica îndârjire este greu de crezut că azi ar mai fi existat România. Puţine popoare din Europa au renăscut din propria cenuşă, iar unul dintre aceste popoare este Poporul Român”, afirma profesorul Ilie Şandru.
Scriitorul recurge la talentul său literar, pe care îl îmbină cu bogatele cunoştinţe din domeniul istoriei, iar rezultatul este o naraţiune ce prinde viaţă pe parcursul lecturii. Acest aspect îi caracterizează opera. Din public au venit cuvinte şi gânduri de apreciere şi recunoştinţă pentru profesorul şi scriitorul Ilie Şandru, pentru opera domniei sale şi pentru tot ceea ce oferă prin intermediul acesteia contemporanilor şi urmaşilor. Viorica Macarie spunea: „Ilie Şandru - învăţător, apoi profesor, ziarist şi scriitor este un om de cultură, un om între oameni şi un exemplu în comunitate”. Prof. Victoriţa Croitor i-a adresat cuvinte de mulţumire: „Dacă e ceva pentru care trebuie să vă mulţumesc este pentru faptul că de fiecare dată când mă invitaţi la o lansare, mă opriţi din vâltoarea lucrurilor zilnice pentru a lua parte la lecţii şi pagini de istorie. Iar asta este minunat şi vă mulţumesc”. În final, a luat cuvântul şi părintele Alexandru Filip, de la Parohia Ortodoxă „Sfântul Nicolae” din Topliţa fost elev al profesorului Ilie Şandru, pentru a-şi exprima admiraţia şi bucuria de a-i fi contemporan.

Categorie: