FLORIILE

Intrând în Ierusalim, călare pe mânz de asin,
Iisus a fost întâmpinat ca un mare Împărat.
Purtând ramuri verzi în mâini, împletind din flori cununi,
Toţi Osana au cântat, pe Hristos L-au aclamat.

Strălucea blând şi mirat de mulţimi-nconjurat,
Sosind în vechea cetate, prevestind patimi şi moarte.
Ochii Săi senini, duioşi, priveau spre cei păcătoşi,
Întru-ale Sale a venit, dar ai Lui nu L-au primit.

Fost-a nedrept judecat, de iudei crucificat,
Ca să se-mplinească toate, relatate-n Sfânta Carte.
Primindu-L cu suflet bun pe puternicul Stăpân,
Să-l slăvim cu bucurie, adorându-L în vecie.

Categorie: