FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA, HARGHITA ŞI MUREŞ - COMUNICAT DE PRESĂ


Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) îşi exprimă profunda indignare faţă de adoptarea şi promulgarea unei Legi a educaţiei naţionale cu caracter profund antiromânesc, rod exclusiv al şantajului UDMR.
 Pe tot parcursul elaborării unei asemenea legi, de importanţă naţională, glasul celor peste 400.000 de români, din „ţinutul” aflat sub dominaţia UDMR-ului şi a altor organizaţii politice, culturale, etnice, paramilitare, transnaţionale, de etnie maghiară, nu s-a vrut nici ascultat direct şi nici luat în seamă de guvernanţii Ţării, deşi era vorba de adoptarea unor hotărâri fundamentale pentru viitorul României.

Însăşi recomandările Academiei Române şi celelalte semnale transmise de reprezentanţii partidelor politice de opoziţie, societăţii civile ai diasporei şi ai mass-media, nu au fost luate în consideraţie.
 Este regretabil că Preşedintele Traian Băsescu şi-a însuşit argumentul Declaraţiei de la Alba-Iulia din 1918, utilizat insidios şi scos din contextul istoric de către iredentismul maghiar. A fundamenta Legea educaţiei naţionale pe Declaraţia de la Alba-Iulia din 1918 este o absurditate. Este de notorietate că toate drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sunt deja consacrate de legislaţia română actuală, peste recomandările europene în materie şi mult mai consistent decât în statele occidentale cu vechi tradiţii democratice.
Readucem în memoria politicienilor responsabili de adoptarea acestei legi, mai atenţi la nevoile identitare ale cetăţenilor români de naţionalitate maghiară, cetăţeni ai Ungariei în scurt timp, decât la aceleaşi nevoi ale cetăţenilor români de naţionalitate română, discriminaţi atât de administraţia centrală cât şi de administraţiile locale, că după ianuarie 1990, UDMR şi-a luat şi „drepturile” de a-i alunga pe elevii şi profesorii români din şcolile „maghiare”, de a impune studierea istoriei Ungariei şi nu a naţionalităţii maghiaro-secuieşti din România, de a numi conducerile de şcoli şi ale inspectoratelor şcolare pe criteriul etnic, de a preda limba şi literatura română ca pe o limbă străină, de a generaliza predarea disciplinelor la secţia română de către profesorii cu grave carenţe de cunoaştere a limbii române.
 Dacă se apelează de către „democraţii” maghiari la Declaraţia din 1918, ne întrebăm de ce nu şi-au adus aminte şi nu şi-au cerut scuze pentru atrocităţile săvârşite în perioada 30 august 1940 - 25 octombrie 1944 împotriva românilor ardeleni, atrocităţi care au întrecut în cruzime barbariile evului mediu; sau, mai de curând, în timpul experimentului stalinist al Regiunii Autonome Maghiare, când elevii români trebuiau să se joace în pauze în curtea din spatele şcolii, pentru a nu fi atacaţi de copiii maghiari.
 Guvernanţii noştri ştiu că această lege accentuează discriminarea elevilor de naţionalitate română faţă de cei de alte naţionalităţi? Vor ca tinerii de naţionalitate română să-şi desfăşoare activităţile „în curtea din spatele şcolii”? Ştiu aceştia că noua lege va accentua enclavizarea „ţinutului”, abandonând astfel peste 400.000 de români la „bunăvoinţa” sau bunul plac al formaţiunilor politice „democratice” maghiare? De facto şi de jure, prin hotărârea Curţii Constituţionale privind noua Lege a educaţiei, se recunosc drepturile colective ale unei comunităţi etnice şi nu cele ale persoanelor aparţinând acestor comunităţi, în cadrul unui Stat Naţional Unitar.
 Noua Lege a educaţiei, declarată constituţională, de o Curte Constituţională redusă, în acest caz, la un simplu instrument de transpunere în practică a şantajului udemerist, singura instituţie de la care românii din Arcul Intracarpatic mai sperau impunerea respectării Legii fundamentale a Statului Român, a deschis cutia Pandorei pe drumul care duce la încălcarea „legală” a Constituţiei, a lichidării Statului Naţional Unitar, preţ plătit nedrept de Ţară şi de poporul român în baza unui mezat josnic având drept unic scop menţinerea la putere a unor personaje a căror prestaţie nu îi recomandă pentru înaltele demnităţi deţinute.
Solicităm partidelor politice din opoziţie să-şi ia un angajament ferm că, atunci când vor veni la putere, vor modifi ca prevederile Legii educaţiei referitoare la predarea istoriei şi geografiei în limba maghiară şi a acelor prevederi care conduc la discriminarea românilor în propria lor Ţară.
 Consiliul Director al FCRCHM va monitoriza situaţiile de discriminare a românilor din cele trei judeţe, generate de aplicarea Legii educaţiei naţionale, inclusiv sub aspectul închiderii puţinelor şcoli româneşti, al îndepărtării profesorilor de naţionalitate română şi a modului de alocare a fondurilor bugetare către unităţile şcolare, defi nitiv segregate etnic, prin noua Lege (anti)naţională a educaţiei.

Biroul de Presă
06.01.2011

Categorie: