HOLOCAUSTUL ÎMPOTRIVA ROMÂNILOR


Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, holocaust înseamnă uciderea unui foarte mare număr de oameni. În timpul celui de Al II-lea Război Mondial a fost programat şi s-a desfăşurat un Holocaust împotriva evreilor, care s-a soldat, după unele surse, cu circa 1-6 milioane de victime. Atunci, regimurile fasciste au prins şi trimis pentru exterminare în Germania hitleristă, în lagăre de concentrare şi la gazare, un număr foarte mare de evrei din ţările ocupate. În lagărele de exterminare au fost lichidaţi numeroşi evrei adunaţi din ordinele lui Hitler.

Din Ardealul de Nord-Vest, ocupat de Ungaria, au fost prinşi şi trimişi în lagărele din Germania peste 157.000 de evrei. Atunci, Ungaria fascistă era condusă de amiralul fără fl otă Horthy Mikloş, un mare criminal de război. Din ordinele lui Horthy au fost ucişi sute de mii de evrei şi de români din partea de Ardeal ocupată după Dictatul de la Viena, din 30 august 1940. În mod ciudat, acest criminal de război ungur care a fost condamnat pentru faptele sale, nu a fost găsit în Portugalia şi nu a ajuns în închisoare. A murit la peste 90 de ani, iar în urmă cu câţiva ani i-au fost aduse osemintele în Ungaria, fi ind reînhumat ca un erou naţional. În ţara vecină şi neprietenă i se ridică statui, iar iredentiştii unguri îi fac reclamă pe panourile publicitare de-a lungul şoselelor importante. Ciudat, comunităţile evreieşti internaţionale nu reacţionează! Se pare că Horthy a fost evreu, la fel ca Hitler, Stalin şi doctorul Mengel. Cel din urmă a murit şi el la peste 90 de ani, nefi ind găsit în Uruguay sau Paraguay.
După aceste scurte referiri la uciderile dirijate împotriva evreilor şi românilor de acum circa 70 de ani, vom insista asupra Holocaustului pus la cale, în timp de pace, împotriva românilor. Între Holocaustul împotriva evreilor şi Holocaustul împotriva românilor există unele asemănări şi unele deosebiri. Ele se aseamănă prin faptul că: au fost organizate la comandă externă; nu s-au făcut publice cauzele lor şi nici scopurile urmărite; suferinţele au fost şi sunt cumplite; sunt fenomene istorice atipice; constituie un atentat la fi inţa naţională; mulţi asasini au rămas în viaţă, bucurându-se de o anumită protecţie din partea unor forţe oculte. Deosebirile dintre ele sunt mai multe, şi anume:
1. Holocaustul împotriva evreilor s-a desfăşurat în timp de război şi s-a extins în mai multe ţări, pe o durată de aproape şapte ani. Holocaustul împotriva românilor a fost programat şi se desfăşoară în timp de pace, în perioada de tranziţie de la socialism la capitalism din România şi Republica Moldova.
2. În timpul Holocaustului împotriva evreilor au fost folosite instituţiile represive ale statelor fasciste pentru prinderea şi exterminarea unora dintre ei, inclusiv în camerele de gazare. În timpul Holocaustului împotriva românilor se folosesc metode şi tehnici sofi sticate de exterminare, dar în condiţii de democraţie.
3. Holocaustul împotriva evreilor a avut o durată relativ scurtă, între anii 1939-1945, pe când Holocaustul împotriva românilor este programat pentru câteva decenii, din care au trecut primele două. Scopul este acelaşi, respectiv uciderea unui foarte mare număr de oameni, dar cauzele sunt diferite.
4. În timpul Holocaustului împotriva evreilor, românii i-au ajutat pe evrei şi pe mulţi dintre cei înscrişi pe listele negre au reuşit să-i salveze. În timpul Holocaustului împotriva românilor, comunităţile evreilor din România şi din străinătate nu-i apără pe români şi nu acţionează pentru mediatizarea şi oprirea acestui Holocaust. Mai ales în regimul Băsescu-Boc, românii au înţeles că se acţionează, la comandă externă, pentru exterminarea lor. S-a ajuns ca la manifestaţiile publice de protest, în Parlament şi în massmedia să se ceară conducătorilor României să oprească genocidul. Această solicitare ar trebui prezentată şi în Parlamentul European şi la Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU).
5. În timpul Holocaustului împotriva evreilor nu s-a ţinut seama de averea şi vârsta lor şi nici de statutul social. În timpul Holocaustului împotriva românilor, criminalii acţionează diabolic împotriva bătrânilor, a celor pe care i-au sărăcit şi a copiilor.
6. Holocaustul împotriva evreilor nu viza existenţa poporului evreu şi nici a unui stat propriu, pe când Holocaustul împotriva românilor pune în mare pericol existenţa Poporului Român, a urmaşilor Poporului Primordial din Dacia Mare, precum şi integritatea teritorială a României, urmaşă de 148 de ani a Daciei. Se ştie că, din anul 1862, prin Decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, ţara noastră poartă numele de România, stat continuator al multimilenarei Dacii locuită de strămoşii noştri getodaci, cei mai vechi locuitori ai planetei, din care se trag celelalte popoare ale lumii, inclusiv poporul evreu.
7. Holocaustul împotriva evreilor i-a vizat pe unii membri ai poporului ales, pe când Holocaustul împotriva românilor îi vizează pe toţi românii care trăiesc în România şi Republica Moldova.
8. În timpul Holocaustului antievreiesc, asasinii nu au urmărit să distrugă în întregime poporul ales, pe când Holocaustul antiromânesc vizează lichidarea Poporului Român şi a României în paralel cu proiectul „Israel în România”, care vizează „mutarea” unui mic stat străin pe o parte din teritoriul Daciei Mari, acolo unde a existat Ţara Havila.
9. Pe vremea Holocaustului antievreiesc, autorităţile Statului Român au căutat să-i ocrotească pe evrei şi pe mulţi i-au ajutat să plece în Palestina (pentru a înfi inţa statul Israel) şi în America de Sud. În timpul Holocaustului împotriva românilor, autorităţile de la Bucureşti au facilitat în foarte mare secret, acordarea cetăţeniei române pentru mai mult de 1 milion de evrei din toată lumea, care sunt principalii benefi ciari ai diferitelor şi nesfârşitelor reforme, ai privatizărilor şi concesionărilor.
10. În timpul Holocaustului împotriva evreilor au fost implicate Serviciile Secrete, Securitatea, Armata şi Poliţia din multe ţări, pe când în timpul Holocaustului împotriva românilor, pe lângă Serviciile Secrete, sunt folosite, în principal, băncile străine, de aceea a fost lichidat sistemul bancar românesc şi în prezent circa 95 la sută dintre băncile din România sunt străine. Acesta este un caz unic în lume!
11. În timp ce Holocaustul împotriva evreilor a fost săvârşit în perioada şi cu ocazia celui de Al II-lea Război Mondial, Holocaustul împotriva românilor se desfăşoară cu cinism, dar legal. Duşmanii din străinătate şi cei din ţara noastră ai Poporului Român au creat cadrul legal pentru desfăşurarea Holocaustului antiromânesc şi pentru atingerea scopurilor sale: lichidarea românilor şi a României, în paralel cu crearea unui stat de rezervă pentru poporul ales.
12. Numărul românilor care au fost, sunt şi vor fi omorâţi cu zile în Holocaustul antiromânesc va fi mult mai mare decât cel al evreilor dispăruţi în timpul Holocaustului împotriva lor.
13. După Holocaustul antievreiesc şi încheierea celui de Al II-lea Război Mondial, evreii din multe ţări s-au adunat şi au format statul Israel, pe care intenţionează să-l „mute” în Europa şi nu oriunde. Este vizată Dacia Edenică. În timpul Holocaustului antiromânesc, au fost desfi inţate (cu premeditare) peste 5 milioane locuri de muncă şi se continuă cu disponibilizările, au fost alungaţi din România peste 4 milioane de cetăţeni, în special tineri şi oameni foarte bine pregătiţi profesional, s-a acţionat pentru o scădere demografi că accentuată, au fost vânduţi în străinătate câteva sute de mii de copii sub pretextul adopţiilor internaţionale, sunt exterminaţi milioane de români prin provocarea şi extinderea sărăciei extreme, mai ales în rândurile pensionarilor, au fost înrobiţi contribuabilii români pentru următorii 20-30 de ani, cu scopul fi nal de lichidare a Poporului Român şi a Statului Român.
Românii ştiu că la sfârşitul epocii Ceauşescu, la finalul anului 1989, ţara noastră nu avea datorii externe, ci urma să încaseze de la alte ţări creanţe de 12-15 miliarde dolari. După 20 de ani, timp în care alogenii din conducerea României au vândut greaua moştenire de peste 700 miliarde euro lăsată de regimul socialist şi după ce au fost date străinilor pe nimic bogăţiile naturale ale Poporului Român, evaluate la peste 1.000 miliarde euro, cei care au plănuit şi aplică Holocaustul împotriva românilor, a Poporului Primordial, au reuşit să îndatoreze România cu peste 140 miliarde euro. Datoria externă este programată să crească rapid la peste 200 miliarde euro. La numeroasele împrumuturi luate de la băncile străine, de către preşedinţii şi premierii alogeni ai României, precum şi conducerea alogenă de la Banca Naţională, se va adăuga suma de 20 miliarde dolari, pretinsă de statul Israel şi comunităţile evreieşti internaţionale, promisă de către preşedintele Băsescu în ultimul său mandat, reprezentând despăgubiri pentru cei 400.000 de evrei români dispăruţi în Holocaustul antievreiesc din cel de Al II-lea Război Mondial. Cifra de 400.000 de evrei dispăruţi de pe teritoriile româneşti a fost recunoscută din partea României numai de către preşedintele alogen Ion Iliescu, la Muzeul Holocaustului de la Washington D.C.. Se ştie că în SUA nu a fost Holocaust împotriva evreilor, dar nu întâmplător s-a deschis un muzeu, unde preşedintele Ion Iliescu a acuzat şi îndatorat Poporul Român, fără măcar să înştiinţeze Parlamentul despre această nouă şi grea moştenire lăsată contribuabililor români. Ceilalţi doi preşedinţi ai României, Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, împreună cu eternul guvernator alogen al BNR, Mugurel Constantin Isărescu, au continuat să acţioneze împreună cu neprietenii Poporului Român şi să susţină Holocaustul împotriva românilor. De aceea, regimul Băsescu-Boc nu a adoptat un Program anticriză, ci a acţionat pentru amplifi carea efectelor crizei internaţionale împotriva Poporului Român. Este evident că guvernele Boc I-V au susţinut Holocaustul împotriva românilor. Preşedintele Băsescu este informat şi ştie multe despre Holocaustul antiromânesc, dar nu acţionează împotriva lui, ci se bucură de faptul că mulţi români nu au înţeles încă ce li se întâmplă şi de ce. Dintre băncile străine, pe rolul de vârf de lance şi de bau-bau este folosit Fondul Monetar Internaţional (FMI). Se ştie că niciodată preşedinţii Ion Iliescu, Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, împreună cu guvernele pe care le-au format şi tutelat, precum şi guvernatorul Isărescu de la BNR, nu au prezentat Poporului Român adevărul în legătură cu împrumuturile externe luate, dobânzile aferente, destinaţiile creditelor externe, modalităţile şi sursele de rambursare a împrumuturilor. Cei pomeniţi, împreună cu stăpânii lor din străinătate, au avut grijă ca să nu fi e obligaţi prin nicio lege la transparenţă în ceea ce priveşte împrumuturile luate de la băncile străine, efi cienţa utilizărilor şi modul de rambursare. Cetăţenii români au fost doar înştiinţaţi, în emisiuni de televiziune şi radio, că s-au luat şi se iau în continuare credite externe. La începutul anului 2009, preşedintele Băsescu (fără nicio atribuţie constituţională) le-a spus românilor că se va lua un împrumut de la FMI, Banca Europeană şi Comisia Europeană de 20 miliarde euro, care nu este necesar, dar va fi o centură de siguranţă care va prinde bine. A uitat intenţionat să îi informeze pe contribuabilii români (cei care vor rambursa împrumuturile externe din impozite, taxe, tăieri din salarii şi pensii) în ce condiţii înrobitoare şi umilitoare s-au luat. De doi ani, de regulă trimestrial, cetăţenii români afl ă condiţiile puse de către delegaţia FMI şi de scrisorile de intenţie ale guvernelor Boc I-V în vederea primirii următoarelor rate din împrumut.
Stratagemele folosite de trădătorii de Neam şi Ţară, de cei vinovaţi de Holocaustul împotriva românilor, sunt simple: după ce s-au înţeles cu delegaţia FMI, conducătorii vremelnici ai României îi înştiinţează pe cetăţeni că sunt obligaţi de Fond să disponibilizeze sute de mii de bugetari, să taie din salarii şi pensii, să înceteze acordarea unor subvenţii şi ajutoare sociale, să mărească TVA, să impoziteze terenurile agricole necultivate, să închidă 3.000 de şcoli din mediul rural, să alunge medicii din ţară etc.. Apoi, majorităţile parlamentare formate, pe rând, din toate combinaţiile posibile, sunt obligate să adopte legile impuse de FMI, la termenele dispuse. Majoritatea cetăţenilor români au constatat că FMI dictează Guvernului şi Parlamentului României, care se comportă ca nişte slugi umile, nişte nevertebrate. Ulterior, guvernele Boc I-V aplică legile pe care le-au înaintat anterior Parlamentului sub formă de proiecte de legi, vizate şi acceptate de FMI. Adoptarea proiectelor de lege convenite cu FMI se face la comandă. Ordinul primit de la FMI se execută, nu se discută. Un exemplu recent şi evident este modul de adoptare a Legii pensiilor, fără existenţa cvorumului, unde cei 80-90 de deputaţi ai PD-L, UDMR şi UNPR, aleşi uninominal, au furat ca-n codru, iar preşedinta alogenă a Camerei Deputaţilor i-a dublat, în stenogramă, probabil din cauza miopiei. Conform Regulamentului Camerei Deputaţilor, nu preşedintele de şedinţă numără voturile, ci secretarii. Autorii furtului din Parlament la această lege au fost fi lmaţi şi mediatizaţi pe toate canalele de televiziune şi în presa scrisă. Parchetul nu se autosesizează, iar preşedintele Băsescu zice că ştie cum s-a furat, dar nu se amestecă. Abia aşteaptă să promulge Legea pensiilor, care duce la exterminarea a peste 6 milioane de pensionari. Majoritatea românilor au constatat şi nu pot înţelege de ce FMI, împreună cu alogenii din conducerea României şi a BNR, iau numai măsuri nepopulare, de decimare a urmaşilor Poporului Primordial, a Poporului Român. Cine îi împiedică şi de ce să ia măsuri populare în favoarea românilor şi a României, pentru creşterea nivelului de trai şi dezvoltarea ţării? Până acum, FMI nu a obligat şi nu a impus preşedinţilor României, guvernelor şi parlamentelor următoarele:
a) Să valorifice bogăţiile naturale în interesul Poporului Român şi, în acest sens, să fie transparente şi să fi e renegociate toate contractele de concesionare a lor.
b) Să fie privatizate societăţile comerciale, în principal de către investitori români, iar acolo unde nu au fost respectate clauzele din contractele de privatizare acestea să fi e reziliate.
c) Să nu fi e privatizate societăţile comerciale şi regiile autonome din domeniile strategice ale Statului Român.
d) Să asigure creşterea veniturilor la Bugetul de Stat prin acţiuni ferme şi dure împotriva corupţilor, a celor care recurg la evaziune fiscală şi la contrabandă.
e) Să acţioneze pentru crearea a cel puţin 500.000 de noi locuri de muncă în fi ecare an şi pentru repatrierea românilor alungaţi din Ţara-mamă din cauza sărăciei, a salariilor de mizerie şi a lipsei locurilor de muncă.
f) Să asigure creşterea rapidă a salariilor şi a pensiilor cetăţenilor români la nivelul mediu al acestora din Uniunea Europeană.
g) Adoptarea urgentă a unui Program de dezvoltare economică şi socială a României, pe termen mediu şi lung.
h) Consolidarea „stâlpilor” societăţii româneşti: Şcoala, Biserica, Sănătatea şi Cultura.
i) Renunţarea la defi citul bugetar şi adoptarea Legilor Bugetului de Stat numai cu excedent bugetar.
j) Transparenţa în ceea ce priveşte împrumuturile externe, destinaţia lor şi calendarul de rambursare.
k) Cunoaşterea şi valorifi carea trecutului istoric multimilenar al Poporului Român, urmaşul Poporului Primordial din Dacia Mare, pentru care a luptat şi genialul Mihai Eminescu. El să acţioneze pentru oprirea genocidului, a Holocaustului împotriva românilor, inclusiv pentru interzicerea aditivilor alimentari cancerigeni.
În zilele de 21 şi 22 septembrie a.c., în Parlament şi, apoi, la Radio România Actualităţi, preşedintele Băsescu i-a înştiinţat pe români următoarele: a fost depăşit vârful crizei economice, dar nu şi vârful crizei sociale; perioada de austeritate continuă; trebuie reduse cheltuielile sociale; Educaţia şi Sănătatea sunt subfinanţate; se înregistrează îmbătrânirea populaţiei şi scăderea natalităţii; vor creşte veniturile bugetare numai prin mărirea bazei de impozitare; din cele 46.000 de investiţii, o bună parte vor fi abandonate din lipsă de fonduri; şomajul nu va scădea; avem dezechilibre macroeconomice (fără să precizeze de ce, de când şi în ce scop?); România se împrumută zilnic de la băncile străine şi la dobânzi mari; a convenit personal cu FMI defi citul bugetar pentru anii 2010-2011; din anul 2012, datorită creşterii îndatorării externe, Comisia Europeană va sancţiona România prin reducerea substanţială a creditelor nerambursabile; trebuie să se recurgă la noi împrumuturi externe; a stabilit să fi e încheiat un acord de precauţie cu FMI; din împrumuturile externe de peste 40 miliarde euro, din timpul guvernelor Boc I-IV, numai 1,5 miliarde euro s-au folosit pentru plata salariilor, pensiilor şi ajutoarelor sociale.
Preşedintele Băsescu le-a spus românilor că numai de la FMI se pot obţine credite pe termen lung. A uitat deliberat de China prietenă şi alte state ale lumii de la care se pot obţine credite pe termen foarte lung şi cu dobânzi mult mai mici decât cele ale FMI. În esenţă, preşedintele Băsescu nu a dat nicio indicaţie Guvernului Boc V pentru oprirea Holocaustului împotriva românilor. Dimpotrivă! Regimul Băsescu-Boc acţionează conştient pentru exterminarea unui număr foarte mare de oameni, respectiv: peste 6 milioane de pensionari; persoanele cu handicap; bolnavii care suferă de boli foarte grave; pacienţii care nu primesc medicamente în spitale; şomerii şi alţii.
Poporul Român are dreptul şi obligaţia de a se apăra de Holocaustul antiromânesc. Soluţiile care se conturează sunt următoarele: suspendarea şi demiterea preşedintelui Băsescu; în paralel, trecerea unei moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Boc V; organizarea de alegeri anticipate prezidenţiale şi parlamentare, cel târziu în primăvara anului 2011. O soluţie mult mai rapidă o constituie demisia preşedintelui Traian Băsescu şi a Guvernului Boc V.
Dumnezeu să le dea gândul cel bun!

dr. Gheorghe Funar
(Cluj-Napoca)

Categorie: