Întâlnirea reprezentanţilor comunităţii româneşti din judeţul Covasna

Comunicat de presă

Potrivit statutului său, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş are scopul de a asigura coordonarea şi unitatea de acţiune a societăţii civile româneşti din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, în vederea păstrării şi dezvoltării identităţii naţionale a românilor din cele trei judeţe şi asigurării unei convieţuiri interetnice normale cu ceilalţi locuitori ai acestei zone, în interesul bunăstării generale şi al binelui public, în contextul integrării României în structurile Uniunii Europene.
Pentru a avea un dialog concret şi eficient cu toate comunităţile româneşti din cele trei judeţe şi pentru a exprima public poziţia românilor din această parte de Ţară, în problemele esenţiale care vizează prezervarea şi afirmarea identităţii româneşti şi buna convieţuire cu cetăţenii români de etnie maghiară şi cu cei de alte etnii, conducerea Forumului a organizat Adunarea reprezentanţilor românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, în noiembrie 2006 la Izvoru-Mureşului şi în martie 2010 la Topliţa.
În vederea folosirii mai eficiente a acestei forme de dialog cu reprezentanţii autorizaţi ai comunităţilor româneşti pe care le reprezintă, Consiliul Director al Forumului a hotărât să organizeze anual, începând cu acest an, la nivelul fiecărui judeţ, o întâlnire a acestor reprezentanţi, iar atunci când evoluţiile din zonă vor impune, se va organiza o adunare a reprezentanţilor românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş.
Prima întâlnire a reprezentanţilor comunităţii româneşti din judeţul Covasna va avea loc în cadrul Zilelor „Andrei Şaguna”, ediţia a XXIII-a, la data de 11 iulie a.c., ora 10, la Căminul Cultural din Brădet, oraşul Întorsura-Buzăului, în organizarea: Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, Primăriei şi Consiliului Local Întorsura-Buzăului şi a Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna” din Sfântu-Gheorghe.
La întâlnire urmează să participe: PS Andrei Moldovan - Episcopul Covasnei şi Harghitei, prof. univ. dr. av. Ioan Sabău-Pop - preşedintele executiv al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş şi foştii preşedinţi ai acestuia, actualii şi foştii parlamentari, actualii şi foştii prefecţi români, primarii şi viceprimarii români, protopopii şi preoţii ortodocşi, directorii şi directorii adjuncţi ai şcolilor cu predare în limba română, consilieri judeţeni, conducători ai unor instituţii deconcentrate, lideri judeţeni ai principalelor partide politice, conducătorii principalelor asociaţii nonguvernamentale, directorii instituţiilor de cultură (muzeu, teatru, case de cultură), reprezentanţi ai unor asociaţii culturale şi civice din Ţară partenere în derularea unor proiecte de solidaritate cu românii din cele trei judeţe ş.a..
Participanţii la întâlnire urmează să dezbată principalele aspecte privind starea comunităţii româneşti din judeţul Covasna şi, pe această bază, să adopte poziţia românilor din judeţ în problemele esenţiale care vizează perfecţionarea vieţii comunitare, prezervarea şi afirmarea identităţii româneşti şi buna convieţuire în arealul covăsnean.
Concluziile şi propunerile rezultate în urma dezbaterilor vor fi publicate sub forma unui Memorandum, document care va fi înaintat Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului României.

Program

Sâmbătă, 11 iulie 2015, Căminul Cultural din Brădet, oraşul Întorsura-Buzăului

Orele 10.00 - 10.30 Primirea participanţilor, studierea materialelor
Orele 10.30 - 11.00 Prezentarea volumului „Repere identitare româneşti din judeţele Covasna şi Harghita”, de Ioan Lăcătuşu şi Erich Mihail Broanăr, Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2015
Orele 11.00 - 11.30 Deschiderea întâlnirii:
- Cuvânt de bun venit - prof. Leca Băncilă, primarul oraşului Întorsura-Buzăului
- Cuvânt de binecuvântare - PS Andrei Moldovan, Episcopul Covasnei şi Harghitei
- Cuvânt de salut - Sebastian Cucu, prefectul judeţului Covasna
- Cuvânt de salut - prof. univ. dr. av. Ioan Sabău-Pop, preşedintele Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş
Orele 11.30 - 12.00 Prezentarea materialelor:
- Situaţia românilor din judeţele Covasna şi Harghita - sub semnul urgenţei - prezintă prof. Leca Băncilă, primarul oraşului Întorsura-Buzăului
- Acţiuni pentru protejarea şi afirmarea identităţii comunităţii româneşti din judeţul Covasna - prezintă Pr. dr. Sebastian Pârvu, preşedintele Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna”
Orele 11.30 - 13.30 Dezbateri pe marginea materialelor prezentate
Orele 13.30 - 14.00 Prezentarea şi adoptarea Memorandumului adresat Parlamentului, Preşedinţiei şi Guvernului României.

Categorie: