Întâlnirea reprezentanţilor comunităţii româneşti din judeţul Harghita

Comunicat de presă
Potrivit statutului său, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) are scopul de a asigura coordonarea şi unitatea de acţiune a societăţii civile româneşti din cele trei judeţe, în vederea păstrării şi dezvoltării identităţii naţionale a românilor şi asigurării unei convieţuiri interetnice normale cu ceilalţi locuitori ai acestei zone, în interesul bunăstării generale şi al binelui public, în contextul integrării României în structurile Uniunii Europene.
Pentru a avea un dialog concret şi eficient cu toate comunităţile româneşti din cele trei judeţe şi pentru a exprima public poziţia românilor din această parte de Ţară, în problemele esenţiale care vizează prezervarea şi afirmarea identităţii româneşti şi buna convieţuire cu cetăţenii români de etnie maghiară şi cu cei de alte etnii, conducerea Forumului a organizat Adunarea reprezentanţilor românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, în noiembrie 2006 la Izvorul-Mureşului şi în martie 2010 la Topliţa.
În vederea folosirii mai eficiente a acestei forme de dialog cu reprezentanţii autorizaţi ai comunităţilor româneşti pe care le reprezintă, Consiliul Director al Forumului a hotărât să organizeze anual, începând cu acest an, la nivelul fiecărui judeţ, o întâlnire a acestor reprezentanţi, iar atunci când evoluţiile din zonă vor impune, se va organiza o adunare a reprezentanţilor românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş.
Prima întâlnire a reprezentanţilor comunităţii româneşti din judeţul Covasna a avut loc, cu ocazia Zilelor „Andrei Şaguna”, ediţia a XXIII-a, la data de 11 iulie a.c., la Căminul Cultural din Brădet, oraşul Întorsura-Buzăului, în organizarea: Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, Primăriei şi Consiliului Local Întorsura-Buzăului şi a Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna” din municipiul Sfântu-Gheorghe.
La întâlnire au luat parte: PS Andrei Moldovan - Episcopul Covasnei şi Harghitei, prof. univ. dr. av. Ioan Sabău-Pop - preşedintele executiv al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş şi foştii preşedinţi ai acestuia, actualii şi foştii parlamentari, actualii şi foştii prefecţi români, primarii şi viceprimarii români, protopopii şi preoţii ortodocşi, directorii şi directorii adjuncţi ai şcolilor cu predare în limba română, consilieri judeţeni, conducători ai unor instituţii deconcentrate, lideri judeţeni ai principalelor partide politice, conducătorii principalelor asociaţii nonguvernamentale, directorii instituţiilor de cultură (muzeu, teatru, case de cultură), reprezentanţi ai unor asociaţii culturale şi civice din Ţară, partenere în derularea unor proiecte de solidaritate cu românii din cele trei judeţe ş.a..
În conformitate cu hotărârea Consiliului Director al FCRCHM, în data de 3 octombrie a.c., ora 13, la Mănăstirea „Adormirea Maici Domnului” din Izvorul-Mureşului, în organizarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita, Primăriei şi Consiliului Local al comunei Voşlăbeni va avea loc cea de-a doua întâlnire a reprezentanţilor comunităţii româneşti din judeţul Harghita.
La aceasta vor lua parte: PS Andrei - Episcopul Covasnei şi Harghitei, prof. univ. dr. av. Ioan Sabău-Pop, preşedintele executiv al FCRCHM, deputatul Mircea Duşa - ministrul Apărării Naţionale, prefectul judeţului Harghita - Adrian-Jean Andrei, foştii prefecţi şi subprefecţi români ai judeţului Harghita, primarii şi viceprimarii români, protopopii şi preoţii ortodocşi, directori şi directori adjuncţi ai şcolilor cu predare în limba română, consilieri judeţeni şi locali, conducători ai unor instituţii deconcentrate, liderii filialelor judeţene ale partidelor politice româneşti, conducători ai unor instituţii judeţene, ai instituţiilor de cultură, asociaţii şi fundaţii culturale româneşti etc..
Participanţii la întâlnire urmează să dezbată principalele aspecte privind starea comunităţii româneşti din Harghita şi, pe această bază, să adopte poziţia românilor din judeţ în problemele esenţiale care vizează perfecţionarea vieţii comunitare, prezervarea şi afirmarea identităţii româneşti şi buna convieţuire în arealul harghitean.
Concluziile şi propunerile rezultate în urma dezbaterilor vor fi publicate sub forma unui memorandum, document care va fi înaintat Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului României. În numele organizatorilor: Preşedintele FCRCHM - prof. univ. dr. av. Ioan Sabău-Pop Prefectul judeţului Harghita - Adrian-Jean Andrei

Categorie: