La Sfântu-Gheorghe, Primarul Antal Arpad începe cruciada împotriva elevilor de naţionalitate română


Autor: 

prof. Alexandru Ciubîcă

Ar mai fi doar câteva zile până ce prevederile anticonstituţionalei şi antiromâneştii Legi a Educaţiei ar trebui să intre în vigoare, dar polgalmeşterul din Sfântu-Gheorghe, Antal Arpad (foto), cântă deja, cu o abia disimulată satisfacţie, prohodul învăţământului românesc din municipiul „oltenesc” din judeţul Covasna. Acesta dovedeşte (şi nu mai era cazul) că nu este „păstor” al tuturor locuitorilor din Sfântu-Gheorghe, cum ar fi normal, ci se interesează îndeosebi de minoritarii etnici maghiari, ignorând cu bună ştiinţă problemele şi interesele celor 15.000 de români care trăiesc în acelaşi municipiu, ba chiar urmărind obstrucţionarea împlinirii lor fireşti ca cetăţeni ai acestei Ţări.

Despre ce este vorba şi care e grija cea mare a domniei- sale? Conform ăstei legislaţii, care e preocupată doar de chestiuni financiare, într-o clasă trebuie să existe 30 de elevi (nu 25, cum pretinde dumnealui, luând vreo informaţie după ureche), aşa că „lucrurile vor trebui regândite în (din - sic!) perspectiva finanţării pe cap de elev”. Astă condiţie nu este îndeplinită de clasele de la secţia română de la şcolile generale „Ady Endre” şi „Nicolae Colan”; ele sunt - aşadar - insufi ciente din punct de vedere fi nanciar. Soluţia întrevăzută şi mult dorită de primul edil covăsnean? Desfiinţarea secţiei cu predare în limba română la una dintre şcoli şi comasarea elevilor în cealaltă, cu - evident! - „punerea pe liber” a unor cadre didactice de naţionalitate română. DEJA PURIFICAREA ETNICĂ A ROMÂNILOR DIN AŞA-ZISUL ŢINUT SECUIESC, ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI, CA URMARE A ACESTEI FUNESTE LEGI, ÎŞI ARATĂ, FIOROS, COLŢII!
Uită, sau se face că uită, ur polgarmeşter, că, chiar după această lege făcută pe genunchi, într-o tavernă cu miros de mititei, gulaş şi palincă, în cazul claselor în care învaţă elevi ai minorităţilor, criteriul numeric nu funcţionează, că, mai mult, Statul Român alocă sume mai mari pentru pregătirea fi ecărui elev? Că această măsură se va aplica şi în situaţia în care elevii români, majoritari etnic, trăiesc şi învaţă în zone în care ei sunt inferiori ca număr?! Ba nu a uitat acest lucru, îl cunoaşte foarte bine, dar încercarea moarte n-are: de-o fi o şcoală românească mai puţin, de-or pleca din zonă şi alţi profesori români, n-o creşte, olecuţă, şi puritatea etnică din Szekelyfold? Şi ce dacă măsura cam miroase a discriminare naţională (negativă)? Orice abuz e scuzabil, szep autonomia să iasă, iar ăşti „hidoşi de olahi” şi copiii lor să-şi vadă de lungul nasului şi să înveţe cine-i stăpân aici!

(Surse: www.covasnamedia.ro/beta/ www.muresinfo.ro/taregu_mures)
Notă: Acest material este un pamfl et şi trebuie interpretat ca atare.

Categorie: