Lansarea revistei literare CLAVIATURI, Anul VII, Nr. 2 (26) iunie 2019

Urând un cald bun venit în compania cărţilor şi publicaţiilor din primitoarele saloane ale Librăriei „Şt. O. Iosif”, din municipiul Braşov, participanţilor la lansarea recentului număr al revistei Claviaturi redactorul-şef, poetul-avocat George Echim, spunea la peste 6 ani de la prima apariţie a revistei (2 aprilie 2013): „Sunt fericit că am ajuns până aici şi îl rog pe Dumnezeu să ne ajute să mergem mai departe! De fiecare dată am simţit că întâlnirea noastră se constituie într-o mare bucurie, o sărbătoare, pe care nimeni nu ne-o poate lua”. Da, stimate George Echim, aveţi dreptate! Pentru mine şi prietenii mei, braşoveni şi covăsneni, aceste întâlniri au devenit adevărate sărbători intelectuale, care se ridică la nivelul unor sensibile spectacole de poezie oferite, prin cuvântul oral şi cuvântul scris de dumneavoastră şi colaboratorii revistei pe care cu har, măiestrie şi talent organizatoric îi coordonaţi. Şi aveţi dreptate să fiţi fericit pentru împlinirile atinse de această adevărată carte de poezie, numită Claviaturi, pe care o conduceţi. Şi aceasta, nu numai prin recunoaşterea valorii sale şi a celor care o scriu, prin premiile obţinute pe plan naţional şi internaţional, ci şi prin aria de cuprindere a autorilor, din Ţară şi alte 25 de ţări ale lumii, şi lecturarea sa pe toate meridianele acesteia. Şi aveţi dreptate să vă mândriţi! Revista, apărută pe piaţă cu regularitate matematică în cei şase ani şi jumătate de existenţă, cuprinde în cele 26 de numere, format 15/20 cm, 2.489 de poezii, 359 de materiale în proză (cronici literare, consemnări, opinii, biografii, incrustaţii, referinţe critice, texte speciale, in memoriam, semnale), 403 imagini (grafică, sculptură, fotografii), reprezentând creaţia a 271 de poeţi, publicişti şi artişti plastici expusă într-o carte de 4.282 de pagini. Oare câte reviste literare din Ţara noastră, în această perioadă de criză a presei scrise, se pot lăuda cu asemenea performanţe? Şi această „mare carte de poezie”, prin grija „mecenaţilor” revistei (Ana Maria Barbu, Mircea Bodean, Petre Cătană, Nicoleta Drăgan Bucşa, George Echim, Theodor Echim, Ica Grasu, Mariana Popa, Arpad Toth), se găseşte la ora actuală în rafturile Bibliotecii Naţionale, a câtorva biblioteci judeţene, printre care „George Bariţiu” din Braşov şi Bistriţa-Năsăud, a Asociaţiunii „ASTRA” Sibiu, a unor publicaţii regionale, precum foaia noastră de atitudine şi spiritualitate ortodoxă - „Condeiul ardelean”, şi, desigur, în bibliotecile colaboratorilor din Ţară şi străinătate, constituind astfel un adevărat izvor de cunoaştere şi informare privind activitatea poetică prezentă şi trecută, şi o adevărată sursă de informare arhivistică pentru generaţiile viitoare.
Pentru informarea cititorilor bilunarului „Condeiul ardelean”, o scurtă cronică a recentului număr consider că este necesară. El este creaţia unui număr de 53 de autori, din care 8 sunt debutaţi în paginile revistei Claviaturi - poeţii: Irina Elena Childs, Camelia Florescu, Lucian Goşa, Georgeta Mănilă, I.L. Caragiale, Zuming Zhou (China), Sheylla Rodriguez (SUA) şi publicistul Mihai Antonescu. Din cei 53 de autori, 41 sunt autori români de poezie, 7 sunt autori de peste hotare, 4 sunt publicişti şi unul traducător. Şase dintre poeţi publică în această revistă şi proză. Dintre aceştia, Gheorghe Oprea-Holbavianu, la rubrica „Lumină din lumină”, publică articolul Ascultarea - Porunca de aur. În acelaşi timp, domnia sa este şi artist plastic, semnând excelenta grafică a revistei de peste 5 ani ( începând cu nr. 1 (5)/ 2014). Acest faptul este cu măiestrie pus în lumină de poeta Maria Sandu, care ne atrage atenţia că lucrările sale „au devenit un fenomen aşteptat de toţi cei care îşi regăsesc aici creaţiile, creează emoţie pozitivă şi aduc un plus de valoare. Stilul său, fără frontiere, dovedeşte atât expresia tinereţii explozive, extazul acestuia în faţa celestului, a naturii înconjurătoare ori a celei umane, cât şi preţuirea istoriei trecute ori prezente”. Despre poeţi, poezie şi manifestări culturale ne informează în acest număr şi poeţii: Mircea Daroşi, în articolele Eminescu în amintirile contemporanilor săi şi Filonul intim al poeziei lui George Echim; Mircea Doreanu, în Inimi gânditoare; Maria Trandafir şi Mihai Antonescu, în recenziile Regăsirea prin poezie şi O mie şi una de mirese, o singură rochie albă; Melania Rusu Caragioiu, în prezentarea Mărturisiri şi note de lector asupra cărţii „Încătuşată în Târziu” a poetei Mariana Popa şi consemnarea Un festival al primăverii - Braşov, 11-12 mai 2019 şi, nu în ultima instanţă, George Echim şi subsemnatul în cronicile Din istoria revistei „Claviaturi” şi respectiv, Cronica unei lansări literare. Actualul număr al revistei cuprinde 109 creaţii poetice, din care 101 în limba română şi 8 bilingve - română, engleză, franceză şi spaniolă -, datorate traducătorilor Dragoş Barbu, Nadia-Cella Pop şi Ioan Friciu. Revista mai cuprinde şi 18 imagini, din care 12 înfăţişând, în majoritate, momente din timpul desfăşurării spectacolului de lansare a revistei (vezi foto, dintre acestea), iar 6 imagini sunt remarcabilele sculpturi în gips armat (două intitulate Evoluţie la bârnă şi Pescăruşul) şi în ciment armat (4 - La oţelărie, Haltere în concurs, Eliberarea şarjei, Echipa de oţelari) ale artistului plastic Gheorghe Oprea-Holbavianu.
Şi de această dată datorăm actualul număr al „Claviaturi-lor” trudei, inteligenţei şi talentului Colegiului de redacţie coordonat de redactorul-şef George G. Echim, format din: prof. dr. Elena Vieru - secretar de redacţie, Mircea Brenciu, Mircea Doreanu - corectură, prof. Nadia-Cella Pop, prof. Cristian Petru Vieru, Mariana Popa, Gheorghe Oprea-Holbavianu, Dragoş Barbu şi Ioan Friciu, ajutaţi de Narcisa Ciohodaru - culegere text şi Irinel Merluşcă - tehnoredactare, cărora le mulţumim.
Redacţia bilunarului „Condeiul ardelean” este alături de ruga redactorului-şef al revistei exprimată la lansarea publicaţiei: „Îl rog pe Dumnezeu să ne ajute să mergem mai departe!”. Deci, ne rugăm să vă ajute Dumnezeu spre noi împliniri!

Categorie: