Manifestări deosebite în Munţii Apuseni dedicate Centenarului Unirii şi sărbătorilor de iarnă

Ediţia a XII-a a Festivalului Cultural-Patriotic „Ţara Craişorului”, desfăşurată sub genericul „De la Bimilenara la Centenara Unire a daco-românilor”, şi ediţia a XI-a a Serbării-Concurs de Colinde „Veniţi să colindaţi cu noi pentru străbuni, eroi şi pentru voi” au avut loc, la iniţierea Asociaţiei „Ţara Iancului - Iubirea Mea” din municipiul Deva, cu o largă prezenţă din multe zone ale Ţării, în comunele Albac şi Horea din judeţul Alba

Luna decembrie a Centenarului şi-a trimis primii îngeri de nea peste cele mai frumoase activităţi de sărbători, astfel că şi în comuna Albac din judeţul Alba, vineri, 7 decembrie 2018, s-a desfăşurat cea de-a XII-a ediţie a Festivalului Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului”, ce a cuprins Simpozionul Naţional sub genericul „De la Bimilenara la Centenara Unire a daco-românilor”, organizat de către Asociaţia „Ţara Iancului - Iubirea Mea” şi Clubul său de elevi-voluntari „Crăişorii”, din municipiul Deva, împreună cu gazdele din comuna Albac: Primăria, Consiliul Local şi Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor”.
Simpozionul Naţional a avut 8 secţiuni, pentru tot atâtea trepte istorice, evidenţiind următorii ani şi personalităţi: 82 î.Hr. - Burebista (Sarmisegetusa Regia); 1600 - Mihai Vodă Viteazul (Alba-Iulia); 1784 (Horea, Cloşca, Crişan); 1848-1849 (Avram Iancu şi Nicolae Bălcescu); 1859 (Alexandru Ioan Cuza); 1877-1878 (Carol I); 1916-1920 (Ferdinand) - războiul mondial, de apărare şi de reîntregire; Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu Ţara-Mamă; 1918-1920, Adunarea de la Alba-Iulia şi Consiliul dirigent.
Participarea la Simpozion s-a făcut fie direct, unde au fost înregistrate 14 lucrări ale elevilor sau ale profesorilor, care şi-au susţinut comunicarea în faţa auditoriului, fie indirect, prin înscrierea a 34 de lucrări. După cuvântul de deschidere al primarului comunei Albac, jr. Petru Tiberiu Todea, şi al directorului Liceului Tehnologic „Ţara Moţilor” din localitate, prof. Ioan Han, l-am ascultat pe generalul de flotilă aeriană Radu Theodoru, veteran de război, în vârstă de 95 de ani, membru al Uniunii Scriitorilor din România, din comuna Grădiştea, judeţul Giurgiu, care ne-a vorbit despre cartea sa, „Urmaşii lui Attila”, ediţia a II-a. De reţinut o remarcă a generalului Radu Theodoru: „Istoria românilor nu s-a născut doar în palate!”. Şi am putut vedea acest lucru, atunci când, a doua zi, am vizitat împreună casa memorială a lui Vasile Ursu Nicola, zis Horea, conducător al răscoalei ţărăneşti de la 1784, alături de Ion Oargă (Cloşca) şi Marcu Giurgiu (Crişan).
Preşedintele fondator al Asociaţiei „Ţara Iancului - Iubirea Mea” şi al Clubului de elevi-voluntari „Crăişorii” Deva, ing. Ioan Paul Mărginean, ne-a vorbit despre „Memorandumul transilvan pentru următorul centenar, al urmaşilor românilor «toleraţi»”, urmat de prof. Veronica Nicoleta Filip de la de la Liceul Tehnologic „Moga Voievod” din comuna Hălmagiu, judeţul Arad, cu lucrarea „Avram Iancu şi Hălmagiul în opera şi viaţa lui Paul Everac”.
O temă interesantă a fost abordată de prof. Teodor Păiuşan, director al Liceului „Ioan Buteanu” din comuna Gurahonţ, judeţul Arad: „Cronici locale de pe Valea Crişului Alb despre Marea Unire de la 1918”, iar prof. înv. primar Corina Jenica Tulea de la acelaşi Liceu „Ioan Buteanu” a făcut o analiză a romanului „Martirii” de Constanţa Hodoş, invitându-i pe elevi la lectură.
Elevele Dalia Daiana Patricia Daşcău, din clasa a VII-a, Denisa Ionela Maria Lupei, din clasa a IX-a, Patricia Georgiana Ţigan, din clasa a XI-a, de la Liceul „Ioan Buteanu” din comuna Gurahonţ, au vorbit despre Ioan Buteanu, Gelu Rănoiu şi respectiv, Primul Război Mondial, în memoriile localnicilor gurahonţeni. O încântare a fost să-i auzim pe copii intonând piesa lui Vasile Şeicaru „Iancu la Ţebea” pe versurile lui Adrian Păunescu: „Popor românesc, nu uita niciodată / Că nu eşti urmaş de fricoşi şi bastarzi, / La tine acasă cât faci ochii roată / De dragul eroilor veşnic să arzi”.
În continuare, au mai prezentat prof. Cătălin Giuriade, alături de prof. Livia Giuriade - „Unirea românilor de ieri şi de azi”, elevul Emanuel Bota - „Prima Unire a românilor sub conducerea lui Mihai Viteazul”, prof. Tatiana Scurtu Munteanu „Imnul Centenarului” şi alte poeme (creaţie proprie), iar elevele Alina Dig şi Bianca Mocan au vorbit despre „Regele Ferdinand şi Marea Unire”.
A doua zi ne-a reunit la Grupului Statuar „Horea, Cloşca şi Crişan” din centrul comunei Albac. De aici ne-am îndreptat spre comuna învecinată Horea, unde ne aştepta primarul localităţii, jr. Marin Nicola, care ne-a condus spre biserica nouă a satului, pentru organizarea celei de-a XI-a ediţii a Serbării-Concurs de Colinde „Veniţi să colindaţi cu noi pentru străbuni, eroi şi pentru voi”, aici primindu-ne părintele paroh Ioan Costea. Toţi participanţii la festival au primit, în final, dulciuri şi premii în bani, asigurate de sponsorii SC Florea Grup SRL Alba, Hipermarket Auchan Deva şi primarul Marin Nicola.
Repertoriul elevilor a fost unul bogat şi a cuprins colinde autentice, inedite, caracteristice zonei. Concursul s-a desfăşurat pe două secţiuni, o secţiune pentru soliştii vocali, la care s-au înscris 6 elevi: Irina Oargă din Albac, care ne-a colindat cu „Domnuleţ şi Domn din cer” şi cu „Praznic luminos”, Diana Lazea din Arieşeni a interpretat „La tătă casa-i lumină” şi „În Cetatea-mpărătească”, Ionela Marcela Braica din Gurahonţ - „Veste vă aduc” şi „Din cer senin” , Cosmina Mateş din Horea ne-a vestit că „A sosit sara cea mare” şi „S-a născut Domnul Isus”, pe Paula Avram din Poiana-Vadului am ascultat-o cu „Noroc să deie Dumnezeu” şi „De la Betleem în sus” şi Raul Crăciun din Vadu-Moţilor, care a cântat „Copilule cu ochi senini” şi „Într-un miez de noapte”. Astfel, locul I, cu un premiu de 150 de lei fiecare, a fost împărţit de elevele Ionela Marcela Braica şi Cosmina Mateş, pe locul II s-au situat Irina Oargă şi Raul Crăciun, cu un premiu de 125 de lei fiecare, iar pe locul al treilea au fost elevele Diana Lazea şi Paula Avram, primind câte 100 de lei şi produse din partea sponsorilor, oferite tuturor participanţilor.
A doua secţiune a fost cea a formaţiilor. Aici s-au înscris 9 grupuri de copii din Albac, Arieşeni, Gîrda de Sus, Gurahonţ, Hălmagiu, Horea, Poiana-Vadului, Scărişoara şi Vadu-Moţilor. În urma jurizării, care a ţinut cont atât de interpretare, cât şi de costumaţia colindătorilor, s-au acordat 3 premii I, 4 premii II şi 2 premii III, însă diferenţierea copiilor realizându-se mai mult simbolic, deoarece vestitorii Naşterii lui Iisus, conform tradiţiei, trebuie să se întoarcă la casele lor plini de lumină şi de bucurie.
Aşa ne-am întors şi noi la casele noastre din judeţul Alba, comuna Albac şi comuna Horea, păstorite de oameni curaţi la suflet, întregite de copii care îşi iubesc rădăcinile şi profesori care păstrează cu sfinţenie tradiţia românească, iar ziarul „Condeiul ardelean”, în calitate de partener media al celor două evenimente coordonate de ing. Ioan Paul Mărginean, a primit câte o distincţie pentru participare şi sprijinul acordat desfăşurării în bune condiţii a activităţilor, asemenea ultimilor mai mulţi ani.
Sunt încă o dată fericită că Ţara aceasta are oameni prin care să renască, oameni care o iubesc, care nu-şi uită străbunii şi care mai leagă un tricolor la hotarele inimii întru trezire.

prof. Tatiana Scurtu Munteanu (Albac, Horea, judeţul Alba)

Categorie: