PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR GRUPUL PARLAMENTAR AL PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT INTERPELARE


Adresată:
Domnului Cseke Attila, Ministrul Sănătăţii
De către:
Horia Grama, deputat PSD, Circumscripţia Electorală Covasna
Obiectul interpelării:
Desfiinţarea Centrului de Patologie Neuromusculară „ Dr. Radu Horia” şi relocarea din localitatea Vâlcele în oraşul Întorsura-Buzăului

Stimate Domnule Ministru,
În urma sesizărilor făcute de către Asociaţia Distroficilor Musculari din România, precum şi de către Primăria şi Consiliul Local al comunei Vâlcele, judeţul Covasna,

am constatat că Ministerul Sănătăţii a luat decizia desfiinţării ca persoană juridică a Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” din Vâlcele, integrarea acestuia în cadrul Spitalului de Cardiologie „Dr. Benedek Geza” din Covasna şi relocarea lui în oraşul Întorsura-Buzăului.
Văzând că această unitate este unică în România cu acest profil şi deserveşte un număr de 35.000 de persoane cu dizabilităţi neuromusculare, ea funcţionând fără probleme financiare, încheind anul 2010 cu excedent financiar, vă solicit să-mi puneţi la dispoziţie analiza şi motivaţia pentru care aţi hotărât, practic, desfiinţarea acestuia, în condiţiile în care Asociaţia Distroficilor Musculari nu doreşte relocarea la Întorsura-Buzăului, datorită climei foarte aspre, iar personalul medical specializat nu are posibilitatea de a face naveta la 100 km distanţă, rezultând faptul că fără cadre specializate şi fără pacienţi unitatea nu poate funcţiona. Precizez, de asemenea, că în imediata vecinătate a centrului din Vâlcele va fi dată în funcţiune o bază de tratament balnear care a fost finanţată cu fonduri europene şi constituie un factor important în terapia bolnavilor. Solicit răspuns scris şi oral.

Cu stimă, Deputat Horia Grama

Categorie: