Păstrarea şi promovarea valorilor culturale naţionale, în atenţia comunităţii româneşti din judeţul Covasna

Comunicat

Vineri, 9 septembrie 2016, la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu-Gheorghe, în organizarea Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM), cu sprijinul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, a avut loc Întâlnirea cu primarii, viceprimarii şi consilierii români din localităţile judeţului Covasna. Întâlnirea şi-a propus să identifice oportunităţile şi soluţiile menite să păstreze şi să promoveze valorile culturale româneşti şi să realizeze un schimb de bune practici privind îmbunătăţirea funcţionării principalelor instituţii identitare: biserica, şcoala, aşezămintele culturale şi a colaborării dintre acestea.
La eveniment au participat peste 50 de persoane, primari, viceprimari şi consilieri români din localităţile judeţului Covasna, conducători ai unor instituţii descentralizate, ai principalelor partide politice, instituţii şi asociaţii culturale româneşti din judeţ. De asemenea, la întâlnire au participat: Preasfinţitul Părinte Andrei - Episcopul Covasnei şi Harghitei, prof. univ. dr. av. Ioan Sabău-Pop - preşedintele FCRCHM, dr. Codrin Munteanu - secretar general al Ministerului Apărării Naţionale, Marius Obreja - senator, Horia Grama - deputat, Necolae Radocea - subprefectul judeţului Covasna, reprezentanţi ai mass-media.
În cuvântul rostit la începutul întrunirii, Preasfinţitul Părinte Episcop Andrei i-a felicitat pe toţi cei prezenţi, pentru mandatul obţinut din partea alegătorilor, şi le-a urat succes în nobila şi responsabila misiune de a gospodări treburile publice ale localităţilor, spre binele tuturor cetăţenilor, îndemnându-i să sprijine buna funcţionare a bisericilor, şcolilor şi aşezămintelor culturale, ca principali stâlpi ai păstrării identităţii naţionale.
Participanţii la discuţii au abordat o gamă largă de probleme privind: activitatea asociaţilor culturale şi de tineret; lipsa de perspectivă a tinerilor în cadrul judeţului şi plecarea lor în străinătate; disfuncţionalităţi în finanţarea proiectelor culturale româneşti; retrocedările „problematice” ale unor mari suprafeţe de terenuri agricole şi păduri; implicarea insuficientă a componentei politice locale în soluţionarea problemelor comunităţii româneşti din judeţ; urgentarea efectuării lucrărilor de restaurare la bisericile ortodoxe - monument istoric din Breţcu şi Vârghiş; finanţarea amenajării Muzeului în aer liber de la Voineşti-Covasna, din cadrul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, şi a cercetărilor arheologice de la Cetatea Dacică de la Valea Zânelor din Covasna; modernizarea drumurilor Întorsura-Buzăului - Valea-Mare şi Chichiş - Băcel; problema traducerii defectuoase a dezbaterilor din cadrul şedinţelor Consiliului Judeţean Covasna ş.a..
Pentru început, majoritatea intervenţiilor s-au referit la greutăţile cu care se confruntă învăţământul românesc din judeţul Covasna: scăderea populaţiei şcolare, existenţa învăţământului simultan, lipsa cadrelor didactice calificate, necesitatea efectuării lucrărilor de reabilitare a unor şcoli, implicarea consiliilor locale în decontarea navetei şcolare a elevilor, problema abandonului şcolar etc..
În vederea soluţionării gravelor probleme cu care se confruntă învăţământul românesc din judeţul Covasna, s-a convenit să se constituie un grup de lucru care să formuleze propuneri, într-o abordare strategică, care să vizeze îmbunătăţirea cadrului legislativ, perspectiva şcolilor şi secţiilor româneşti din localităţile etnic-mixte etc..
Prin grija conducerii FCRCHM toate problemele ridicate, în cadrul dezbaterii, vor fi grupate tematic şi trimise spre soluţionare instituţiilor abilitate din cadrul administraţiei publice centrale şi locale.
S-a subliniat, din nou, necesitatea înfiinţării în toate localităţile a unor asociaţii culturale, comunitare şi de tineret şi a elaborării şi finanţării proiectelor vizând promovarea identităţii naţionale, respectiv îmbunătăţirea vieţii comunitare, culturale, spirituale şi economice a românilor din localităţile covăsnene.
S-a propus înfiinţarea Asociaţiei meşteşugarilor, meseriaşilor şi artizanilor români din judeţul Covasna, în scopul cunoaşterii, păstrării şi promovării ocupaţiilor şi îndeletnicirilor tradiţionale.
S-a solicitat Consiliului Judeţean Covasna, şi instituţiilor subordonate acestuia, ca împreună cu acţiunile de promovare a „identităţii secuieşti” să editeze lucrări privind istoria, cultura şi tradiţiile româneşti din zonă, eliminând practica păguboasă, neconformă cu adevărul istoric şi cu realităţile demografice actuale, prin prezentarea unui „ţinut secuiesc” din care românii lipsesc.
S-a reiterat dezideratul elaborării, la nivelul fiecărei localităţi şi la nivelul judeţului, a unor programe care să aibă în componenţă proiectele vizând aniversarea Centenarului Marii Uniri, de la 1 Decembrie 1918, care să cuprindă elaborarea lucrărilor de istorie locală, a monografiilor, precum şi modalităţile de cinstire a personalităţilor locale, care au contribuit la înfăptuirea şi consolidarea Marii Uniri, inclusiv prin înălţarea unor statui, busturi, plăci comemorative, în spaţiul public al localităţilor în care s-au născut sau au activat.
S-a convenit ca, prin grija Consiliului Director al FCRCHM, să se elaboreze un Program cuprinzând măsuri şi soluţii economice, culturale şi sociale menite să asigure consolidarea şi promovarea identităţii naţionale a românilor din judeţul Covasna, program ce va fi transmis partidelor politice din judeţ, în vederea realizării prevederilor sale, prin demersurile primarilor, consilierilor locali şi judeţeni şi ale parlamentarilor. Modul în care partidele politice vor acţiona pentru realizarea obiectivelor care vizează dăinuirea identitară românească în judeţul Covasna, va constitui baza de susţinere de către societatea civilă românească a fiecărui partid în parte.
S-a evidenţiat importanţa înfrăţirii localităţilor româneşti din judeţul Covasna cu localităţi din alte ţări, în mod deosebit cu cele din Republica Moldova.
Participanţii au luat la cunoştinţă, cu surprindere, despre unele atacuri, din presa de limbă maghiară din judeţ, la adresa prefectului judeţului Covasna, Sebastian Cucu, dezavuând asemenea practici manipulatorii. S-a afirmat, din nou, susţinerea faţă de prefectul Sebastian Cucu, care, din decembrie 2014, de când a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Covasna, a devenit recunoscut pentru competenţa sa profesională, dar şi pentru expertiza şi exigenţa dovedite în controlul asigurării respectării prevederilor legale, de către toate instituţiile administraţiei publice locale.
În final, s-a apreciat oportunitatea şi utilitatea întâlnirii şi s-a convenit organizarea în viitor a unor asemenea manifestări, atât în acest format, cât şi pe grupuri de lucru, pe probleme de: învăţământ, cultură, administraţie locală ş.a..

Biroul de presă
Sfântu-Gheorghe,
10 septembrie 2016

Categorie: