Primul Episcop al Armatei - Justinian Teculescu, cinstit aşa cum se cuvine la el acasă

Luna aceasta s-au împlinit 150 de ani de la naşterea ilustrului ierarh şi cărturar covăsnean

„Episcopul Justinian Teculescu a marcat pentru totdeauna, prin viaţa şi faptele sale, destinul Neamului Românesc… Câţi din generaţia noastră de acum, de la începutul mileniului III, mai ştim din ce şi cum s-a ctitorit această Ţară?”
Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan Selejan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, în prefaţa volumului „Teculeştii din neam în neam”

Vineri, 20 noiembrie 2015, la Centrul Cultural Covasna, s-a desfăşurat Simpozionul ştiinţific cu tema „Episcopul Justinian Teculescu, apărător al spiritualităţii româneşti. Istorie şi actualitate”, organizat de Asociaţia Cultural-Creştină „Justinian Teculescu” şi Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei. Manifestarea s-a bucurat de prezenţa şi interesul Preasfinţitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, alături de Sebastian Cucu, prefectul judeţului Covasna, ing. Şerban Teculescu, nepotul ierarhului, venit tocmai de la Paris, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai Ministerului Apărării Naţionale, ai clerului şi a numeroşi covăsneni.
În debutul evenimentului, organizat cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la naşterea, la Covasna, a primului Episcop al Armatei Române, preşedintele Asociaţiei Cultural-Creştine „Justinian Teculescu” (ACCJT), părintele Ioan Ovidiu Măciucă, cu emoţie, a adresat o urare de bun venit oaspeţilor sosiţi de departe, făcând o scurtă prezentare a vrednicului de pomenire Episcop Justinian Teculescu. Luând cuvântul, Preasfinţitul Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, a făcut o interesantă paralelă între viaţa Sfântului Ioan Gură de Aur şi viaţa ilustrului covăsnean, scoţând în evidenţă „două calităţi deosebite: credinţa puternică în Dumnezeu şi iubirea de Neam şi de Ţară. (…) Justinian Teculescu a reuşit să lege poporul iubitor de Dumnezeu, cu poporul iubitor care-şi apără neamul şi glia. Din timpul Preasfinţitului Justinian a rămas acel Regulament al preoţilor militari. După ce a fost oarecum exilat ca şi Ioan Gură de Aur, Episcopul Justinian, propovăduind în Ismail, în Cetatea Albă, a reuşit să zidească în inimile românilor de peste Prut, a reuşit să-şi adune copiii iubitori de Neam Românesc, copiii iubitori de Dumnezeu la streaşina Sfintei Maici Biserici”.
În discursul său, Sebastian Cucu, prefectul judeţului Covasna, a rostit cuvinte emoţionante: „Vreau să mă opresc asupra unui aspect pe care eu îl găsesc fascinant, şi anume faptul că Justinian Teculescu a întruchipat, cu personalitatea sa, doi dintre principalii piloni ai existenţei Poporului Român: Biserica şi Armata. Şi iată că şi la acest moment Biserica şi Armata stau lângă Poporul Român, şi practic acesta este Testamentul pe care Justinian Teculescu, grăit sau negrăit, ni l-a lăsat nouă tuturor. Nu putem fi şi nu puteţi fi decât mândri că dintr-o asemenea comunitate, unul dintre ai noştri a ajuns să facă parte dintre cei care au organizat Marea Adunare Populară de la Alba-Iulia, care a pecetluit Unirea de la 1918. Cred că tot ce a făcut Justinian Teculescu pentru Biserică şi pentru Ţară nu a fost în zadar, atâta timp cât putem duce mai departe Testamentul său”.
Mesajul Secretarului General al Ministerului Apărării Naţionale, dr. Codrin Munteanu, a fost prezentat publicului de comandantul Batalionului 22 Vânători de Munte „Cireşoaia” din Sfântu-Gheorghe, locotenent-colonel Ion Nicolae Popescu. „Se împlinesc, iată, 150 de ani de la naşterea vrednicului de pomenire Episcop Justinian Teculescu. Covăsneanul Justinian Teculescu, fapt pe care îl afirm cu mândrie. Avem onoarea ca un om născut pe aceste meleaguri să devină personalitate istorică. Afirm cu tărie că românii sunt astăzi ceea ce sunt prin ceea ce el, împreună cu alţi ierarhi şi oameni de seamă ai vremii, realizau la 1918, la 1 Decembrie. (…) Deşi programul nu îmi permite să fiu de faţă la manifestările organizate de Asociaţia Cultural-Creştină „Justinian Teculescu” cu acest prilej de cinstire a primului Episcop al Armatei Române, totuşi sunt cu sufletul alături de dumneavoastră, de organizatori şi de covăsneni. Şi din tot sufletul, în încheierea mesajului meu, urez „La Mulţi Ani!” memoriei Episcopului Justinian Teculescu şi urez „La Mulţi Ani!” României, a cărei zi se apropie. La Mulţi Ani, românilor!”, a transmis, de la Bucureşti, Codrin Munteanu.
Mesajul primarului oraşului Covasna, Thiesz Janos, a ajuns la participanţii la eveniment prin intermediul consilierului local dr. Nicolae Enea.

Lucrările Simpozionului, de o înaltă ţinută ştiinţifică

Anul 2015 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii”. Lucrările Simpozionului ştiinţific „Episcopul Justinian Teculescu, apărător al spiritualităţii româneşti. Istorie şi actualitate” s-au încadrat perfect în această temă, vorbind despre figura luminoasă a vrednicului de pomenire Arhiereul Justinian Teculescu, unul dintre „păstorii sufleteşti ai Sfintelor Altare din Eparhia Covasnei şi Harghitei”.
Despre importanţa activităţii lui Justinian Teculescu în nobila misiune de Episcop al Armatei Române a vorbit Pr. dr. Petru Pinca, de la Blaj. Prof. dr. Luminiţa Cornea a prezentat lucrarea „Episcopul Justinian Teculescu, întru iubire de românii basarabeni”, dar şi amănunte interesante despre munca sa, de-a lungul anilor, întru cercetarea activităţii şi personalităţii celui omagiat. „Justinian Teculescu - ierarh ortodox cu crucea-n frunte” a fost denumirea prelegerii Pr. prof. Nicolae Puchianu Moşoiu, din Râşnov, un alt distins cercetător care s-a aplecat asupra acestui subiect, cu accent pe perioada în care tânărul Ioan Teculescu a fost învăţător şi preot la Biserica „Sfântul Nicolae” din Râşnov.
Pr. prof. dr. Sebastian Pârvu, moderatorul lucrărilor, a prezentat materialul pregătit în colaborare cu dr. Ioan Lăcătuşu, „Episcopul Justinian Teculescu, în istorie şi contemporaneitate”, subliniind că „… reluând tradiţiile înaintaşilor, acolo unde politica dezbină, credinţa şi cultura trebuie să unească. Suntem prea puţini pentru a ne permite luxul de a fi dezbinaţi. Dacă noi nu ne luptăm, aici şi acum, pentru păstrarea identităţii noastre identitare (spirituale şi culturale), nimeni nu o va face în locul nostru”, felicitând, totodată, Asociaţia Cultural-Creştină „Justinian Teculescu” pentru „activitatea desfăşurată pentru prezervarea şi afirmarea culturii şi spiritualităţii româneşti în curbura interioară a Carpaţilor”.
Prof. Adriana Bota a dat citire lucrării prof. univ. dr. Ioan Ciurea Weidner, (Köln, Germania), „Un om între oameni, devenit personalitate istorică: Justinian Teculescu”, din care cităm: „Precuvântarea scrisă de Episcopul Justinian Teculescu la ediţia I-a, din 1931, a volumului său „Pentru neam şi lege” trebuie să rămână - adaptând-o timpului nostru în formulare (!) - un permanent îndreptar pentru slujitorii ortodoxiei: „Activitatea [...] unui preot conştient de adevărata lui menire, nu se [...] restrânge numai la îndeplinirea slujbei la altarul Domnului şi la tâlcuirea cuvintelor Scripturii, el trebuie să cuprindă în inima lui toate frământările şi necazurile ce se revarsă asupra neamului, care are nevoie de îmbărbătare şi îndrumare”. (…) În loc de concluzie - odată ce demonstraţia a fost făcută, dacă mai era nevoie încă şi încă odată, că ne raportăm la o PERSONALITATE ISTORICĂ AUTENTICĂ -, voi spune că păşind prin Voineştii Covasnei, pe căile umblate odinioară de concitadinul nostru - Episcopul Justinian Teculescu - să ne împărtăşim mental din spiritualitatea şi credinţa lui nestrămutată în viitorul Neamului Românesc, trecând în fapte de viaţă îndemnurile Sale! Iar prima zi de şcoală să înceapă, în fiecare an, cu o succintă prezentare a profilului ilustrului voineştean. Altminteri trecerea prin preajma bustului Său de bronz, amplasat în „Piaţa Eroilor”, va deveni o banală promenadă, ignorând personalitatea şi treptat, trecând-o în condamnabilă uitare!”.
Poate cea mai emoţionantă parte a simpozionului a constituit-o intervenţia ing. Şerban Teculescu, nepotul Episcopului, stabilit în Franţa, la Paris: „Episcopul Justinian Teculescu în amintirile familiei sale”. Căci, înainte de intra în istorie prin faptele sale, Justinian Teculescu a fost tânărul Ion Teacă din Voineşti. „Este legenda familiei faptul că Ion Teacă era în familia lui modestă, a lui Matei Teacă, aici la Covasna; a trebuit să vină Ieromonahul Gherasim Stoica, la Covasna (era stabilit în Braşov), iar tânărul Ion Teacă a recitat o poezie, şi Ieromonahul i-a spus tatălui Matei Teacă: Trimiteţi-mi-l mie la Braşov, să-şi facă un liceu acest băiat. Şi aşa a ajuns la Braşov. Ieromonahul locuia într-o căsuţă foarte modestă - acolo a locuit tânărul Ion Teacă; Teacă până la momentul în care cei de la Şaguna au spus: Nu sună bine, o să-i zicem Teculescu. Şi de la Şaguna, forţat aşa, a rămas Teculescu. Deci aşa a pornit dânsul pe drumul lui, şi anii au trecut…”. Şerban Teculescu a povestit că, deşi drumurile vieţii l-au dus departe, bunicul său revenea cu drag la Covasna, „la vatra strămoşească”, la izvorul din Valea Porumbeilor, despre care susţinea că are însuşiri miraculoase, spunându-le tuturor „Bine ne este nouă aici!”.
Programul a cuprins şi prezentarea a două cărţi cu referire la Episcopul Justinian Teculescu: „Păstori sufleteşti ai Sfintelor Altare din Eparhia Covasnei şi Harghitei”, Erich Mihail Broanăr, Ioan Lăcătuşu şi Sebastian Pârvu, Editura „Grai Românesc”, Miercurea-Ciuc, 2015, şi „Asociaţiunea ASTRA întru iubire de suflet românesc”, Luminita Cornea, Editura „ASTRA”, Sibiu, 2015.

Asociaţia „Justinian Teculescu” a pregătit câteva momente-surpriză pentru spectatori

O prezentare Power Point a fost pretextul pentru „o călătorie în timp”, pe durata a 20 de ani. 20 de ani de existenţă a asociaţiei născute ca semn de preţuire a ierarhului. Pe ecran s-au derulat fotografii de la principalele manifestări de omagiere a patronului spiritual, Justinian Teculescu. Mulţi spectatori din sală s-au recunoscut, mai tineri, în fotografii, ca participanţi la acestea.
Asociaţia a primit personalitate juridică în anul 1998, însă bazele ei au fost puse în septembrie 1995, când un grup de iniţiativă a decis să marcheze împlinirea a 130 de ani de la naşterea Episcopului Justinian Teculescu. Hotărârile luate în acea seară de septembrie ’95 au fost puse în practică în proporţie covârşitoare. Astfel, se poate afirma că „prin toate activităţile desfăşurate, adevărate evenimente ce constituie fapte de istorie, Asociaţia Cultural-Creştină „Justinian Teculescu” şi-a câştigat un binemeritat prestigiu în localitate şi în zonă” (Ioan Lăcătuşu, în volumul „Păstori sufleteşti ai Sfintelor Altare din Eparhia Covasnei şi Harghitei”).
Eleva Sânziana Muntean a interpretat versurile poeziei „Biserica străbună”, scrisă cu 100 de ani în urmă de Justinian Teculescu.
Ca o surpriză, de această dată şi pentru organizatori, pictorul iconar Matei Schinteie a dăruit preşedintelui ACCJT, Pr. Ioan Ovidiu Măciucă, din partea Atelierului de Iconocrafie şi Pictură „Schinteie Art” din Covasna, un tablou reprezentând bustul Episcopului Justinian Teculescu, mulţumind, totodată, „tuturor membrilor Asociaţiei şi tuturor celor care trudesc în fiecare zi”.
Programul s-a încheiat cu un moment artistic oferit de Corul bărbătesc „Voievozii Munţilor” din Vâlcele, condus de prof. Vasile Antonie Tămaş, „care prin versurile şi muzica interpretată a reuşit să trezească în noi spiritul patriotic, speranţa, credinţa că uniţi vom fi mai puternici”, după cum scria, a doua zi, pe pagina ei de Facebook, poeta Mihaela Aionesei. Corul a interpretat, sub bagheta lui Vasile Antonie Tămaş, mai multe cântece istorice, impresionând cu adevărat auditoriul, prin repertoriu şi prin stil, dar şi prin ţinuta impecabilă.
Un alt moment emoţionant l-a constituit debutul extraordinar al Corului „Sfântul Ioan Valahul”, condus de părintele Cristian Anthonio Pintrijel, la doar trei săptămâni de existenţă. Corul „Sfântul Ioan Valahul”, produsul frumos al unui parteneriat între Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei şi Asociaţia Cultural-Creştină „Justinian Teculescu”, sub egida Proiectului Catehetic iniţiat de Patriarhia Română „Hristos împărtăşit copiilor”, are ca obiective conservarea şi promovarea valorilor religios-morale ale Poporului Român, precum şi dragostea de Dumnezeu, Ţară, Neam, Limbă şi de tot ce este frumos şi ziditor de suflet.
Sâmbătă, 21 noiembrie 2015, în prezenţa membrilor comunităţii şi ai familiei Teculescu, la bustul Episcopului Justinian Teculescu din Piaţa Eroilor a fost dezvelită o placă memorială şi au fost depuse coroane de flori, în semn de omagiu pentru ilustrul covăsnean. Ca în fiecare an de „Zilele Teculescu”, a fost oficiată de către părintele Ioan Ovidiu Măciucă o slujbă de pomenire la mormântul de lângă Biserica veche, „Sfântul Nicolae”, apoi ACCJT şi urmaşii Episcopului au depus coroane de flori. Ca în fiecare an, Moş Ghiţă Cojocaru, veteran de război, nu a lipsit de la comemorarea primului Episcop al Armatei Române.
Justinian Teculescu a trăit la modul real cuvintele exprimate în actualul Imn Naţional al României („Preoţi cu crucea-n frunte, căci oastea e creştină”). A întruchipat două instituţii-simbol ale Naţiunii Române: Armata, care apără integritatea teritorială şi valorile perene ale istoriei Poporului Român, care, prin luptă dreaptă, jertfă şi „suferinţă creştineşte îndurată, a ajuns la libertate şi unitate naţională”, şi Biserica, cea care apără integritatea spirituală şi darurile specifice ale creştinismului românesc. Amândouă, prin Oameni ca Justinian Teculescu, au contribuit la cultivarea şi promovarea continuităţii şi unităţii de neam.
Îi suntem noi urmaşi vrednici?

Categorie: