Prin tot ceea ce fac, secuii dau singuri foc „ţinutului secuiesc”!

Cea mai recentă „ispravă” a secuilor-maghiari din România - dar nu şi ultima! -, cea din noaptea de 24/25 octombrie a.c., este cea de aprindere a focurilor pe vârfuri de munţi „ca să lumineze hotarele ţinutului secuiesc”. Aceasta, nu este decât o continuare a unui şir interminabil de acţiuni antiromâneşti, pe care un grup de simbriaşi ai Budapestei, precum Gazda Zoltan şi Arus Zsolt, le-au organizat şi le organizează. Gazda Zoltan, consilier local din Sfântu-Gheorghe, face parte din acel „viespar” antiromânesc care cuprinde nişte indivizi nărăviţi ce împroaşcă cu noroi, de mulţi ani, ţara în care s-au născut şi ai cărei cetăţeni sunt, fără teama că li s-ar putea întâmpla ceva. Se vede treaba că toate mizeriile lor extremiste şi revizioniste nu au „luminat” încă destul mintea celor care, conform legii, au datoria de a veghea ca ceea ce se prevede în Constituţia României, la Art. 30, paragraful 7 - „Sunt interzise prin lege defăimarea ţării şi a naţiunii (…) îndemnul la ură naţională (…), incitarea la discriminare, la separatism teritorial” - să nu se mai întâmple niciodată pe teritoriul României.
Dar dacă acestora Dumnezeu le-a luat minţile, încât rămân surzi şi muţi la asemenea manifestări neruşinate, mă întreb dacă acelaşi Dumnezeu nu le-a dat atâta minte celor care le organizează încât să poată înţelege că apelând la astfel de activităţi nu au nicio şansă ca să-şi vadă vreodată împlinit visul pentru care militează: „ca această regiune (aşa-zisul ţinut secuiesc - n.n.) să devină, la reorganizarea administrativă a ţării, una ,,separată” şi autonomă”! Oare chiar sunt atât de naivi, ca să nu spun de-a dreptul proşti, încât să nu poată înţelege că apelând mereu şi mereu la acţiuni antiromâneşti - considerându-i pe români „invadatori”, „asupritorii noştri”, „valahi cu opincile pătate de sângele maghiar”, motiv pentru care „tot ce este valah e înaintea noastră superlativul odiosului ce trebuie urât din toate puterile şi combătut prin toate mijloacele”, fiindcă „maghiarimea din România trăieşte sub năvodul asupririi româneşti” etc. etc. - nu vor ajunge nicăieri?
Cum îşi pot închipui aceşti mizerabili, aflaţi în serviciul Budapestei, dar plătiţi din bani publici româneşti, că românii vor putea fi vreodată de acord cu cerinţele lor separatiste? Cum, dacă ei apelează la astfel de mijloace? Dacă refuză să arboreze Drapelul Naţional, dacă fac marşuri şi mitinguri antiromâneşti, purtând drapele uriaşe ale Ungariei, dacă nu recunosc Ziua Naţională a Poporului Român, dacă nu recunosc nici acum faptul că Transilvania este parte a Statului Român, care este „unitar şi indivizibil”. Cum să mai fie ei crezuţi de cineva că nu doresc separarea de România din moment ce strigă, sus şi tare, că „ţinutul secuiesc nu este România”? Şi cer ca acesta să devină o regiune „separată”. Cât timp vor continua cu manifestări de acest fel, secuii-maghiari vor da singuri foc „ţinutului secuiesc” pe care-l visează.
Cine ştie totuşi, mai au speranţe, conducându-se după preceptul că „speranţa moare cea din urmă”. Şi asta chiar dacă de la cei care conduc destinele Europei unite nu mai pot aştepta nimic, fiindcă li s-a retezat clar orice sprijin autonom. Poate totuşi vor găsi mai degrabă sprijin politic la cei din interior, respectiv la politicienii români. Fiindcă aceştia, de dragul accederii la putere şi menţinerea acesteia cu orice preţ, sunt în stare de orice târg mizerabil, prin care să-şi vândă Neamul şi Ţara, în slujba cărora, zic ei, că sunt! Exemple sunt destule, ba chiar prea multe în ultimul sfert de secol, în care au ajuns să ne conducă oameni lipsiţi de orice simţ patriotic, de orice moralitate elementară, considerând că interesele partidului din care fac parte sunt mai presus de interesele României şi ale Poporului Român.
Cea mai proaspătă dovadă de felul acesta este adresa cu nr. 3119318, din 20 octombrie 2015 (vezi facsimil), pe care Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al Judeţului Harghita a trimis-o tuturor primăriilor din judeţ a căror teritoriu se află pe acel „brâu împletit din lacrimi şi din sânge” (Octavian Goga), respectiv pe fostul hotar dintre România şi Austro-Ungaria, care corespunde cu viitoarele - dacă nu cumva cu actualele! - hotare ale „ţinutului secuiesc”. Între acestea se află toate comunele româneşti din zona de nord a judeţului: Bilbor, Corbu, Tulgheş, Sărmaş, Subcetate, Gălăuţaş, precum şi municipiul Topliţa.
Iată ce cuprinde, în linii mari, această adresă: „Conform informării trimise de Asociaţia Sepsireform, împreună cu Asociaţia Siculitas Egyesulet, pe teritoriul localităţii dumneavoastră se vor organiza manifestări culturale vizând delimitarea geografică a Ţinutului Secuiesc. (…) Până la data de 22.10.2015, orele 12, veţi trimite Centrului Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita următoarele date: locaţia în care se vor aprinde focurile; măsurile de siguranţă luate; numele şi prenumele persoanei responsabile din partea primăriei; desfăşurarea în siguranţă a manifestării; tehnică, materiale, accesorii de stingere dislocate în punctele respective”.
Adresa nu este altceva decât o recunoaştere, de facto, de către organele Statului Român, a „delimitării geografice a Ţinutului Secuiesc”! În loc să se ia poziţie categorică împotriva unor astfel de manifestări separatiste şi extremiste, împotriva celor care de ani de zile le organizează, ele sunt aprobate legal. Ba mai mult, li se cere şi organelor locale, respectiv primăriilor, să sprijine asemenea acţiuni ilegale şi anticonstituţionale, prin luarea tuturor măsurilor ca acestea să se desfăşoare în condiţii cât mai bune. Cu alte cuvinte, focurile care urmau a fi aprinse de grupurile formate din vreo câţiva indivizi - şi nu „de mii de maghiari”, cum au ţinut neapărat să dezinformeze opinia publică unele agenţii şi organe de presă ce aleargă după senzaţional - să fie supravegheate şi stinse de către reprezentanţii primăriilor, astfel încât să se asigure „desfăşurarea în siguranţă a manifestării”.
Dar dacă organele responsabile de respectarea legilor Ţării nu au înţeles acest lucru, l-au înţeles, în schimb, cei cărora li s-a cerut să raporteze măsurile luate pentru buna desfăşurare a „manifestărilor culturale vizând delimitarea geografică a Ţinutului Secuiesc”. Adică primarii. Semnificativ în acest sens este răspunsul la adresa mai sus menţionată dat de către una dintre primăriile din zona de nord a judeţului, cu precizarea că şi celelalte primării din localităţile româneşti au dat cam acelaşi răspuns. În acesta este precizat faptul că localitatea respectivă „este o aşezare locuită în proporţie de 99,99 la sută de români. Niciodată nu a fost organizată pe aceste locuri vreo formă administrativă cu denumirea „ţinut secuiesc”. Ca atare „autoritatea publică locală interzice organizarea unor astfel de manifestări. Este total ilegală, neavenită şi nejustificată intenţia celor două organizaţii de a organiza manifestarea propusă. Mai mult, acceptarea organizării unor manifestări care vizează delimitarea geografică a aşa-zisului ţinut secuiesc este o problemă ce nu poate fi tolerată de către comunitatea noastră, fiindcă s-ar crea pericolul iminent de disensiuni şi incitare în rândul populaţiei locale. (…) În concluzie, respingem categoric organizarea acestei manifestări şi a altora ce vizează propagarea ideilor de natură şovină, defăimarea Ţării şi a Naţiunii, incitarea la violenţă şi disensiune”.

Categorie: