PROTEST ADRESAT GUVERNULUI, PARLAMENTULUI ŞI PREŞEDINŢIEI ROMÂNIEI. CHEMARE ADRESATĂ ROMÂNILOR

Organizaţiile civice, culturale şi patriotice mai jos subscrise, membrii şi simpatizanţii acestora, protestează cu fermitate împotriva acceptării la guvernare a UDMR, împotriva trădării intereselor naţionale şi lezării demnităţii româneşti prin acceptarea tuturor condiţiilor impuse de UDMR cu o sfidare nemaintâlnită la adresa naţiunii române, condiţii de neacceptat pentru orice stat care se respectă.
Protestul nostru se adresează, în special, premierului Victor Ponta, care s-a lăsat şantajat de o formaţiune etnică situată, de-a lungul a peste două decenii, pe o poziţie deschis duşmănoasă faţă de ideea de stat naţional, independent şi indivizibil, şi care propagă purificarea etnică de români în localităţi din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş. În cei 24 de ani de când există în spaţiul public românesc, UDMR nu a făcut altceva decât ca, prin separarea pe criterii etnice a unităţilor de învăţământ, să promoveze antiromânismul, ura faţă de români, faţă de Statul Român şi însemnele sale, faţă de limba română, faţă de valorile culturale româneşti, astfel încât tinerii de etnie maghiară să nu aibă nicio deschidere spre apropierea de români şi românitate.
Protestăm împotriva faptului că s-a acceptat în mod ruşinos reabonarea lui Kelemen Hunor la funcţia de ministru al Culturii române, pentru că astfel se reia politica unei culturi pe bază de resentiment împotriva românilor, devreme ce noul titular se pronunţă deschis împotriva Statului Naţional Român. Kelemen Hunor se poate numi ministrul „culturii resentimentare” şi nu ministrul culturii române.
Considerăm că noua formulă guvernamentală a lui Victor Ponta este un atac la stabilitatea politică românească prin condiţiile ruşinoase pe care le-a acceptat din partea UDMR şi de aici înainte această manevră politică se va numi stabilitatea în funcţie a lui Ponta şi USD şi nu stabilitatea politică a României. De fapt, acest act ruşinos de trădare nu este decât o continuare a confruntării orgoliilor dintre Ponta şi Antonescu, peste interesul naţional.
Trebuie să se ştie că noi nu suntem impotriva accederii în funcţii guvernamentale a cetăţenilor de altă etnie: maghiari, germani, romi, armeni, evrei, ucraineni etc. şi salutăm cu acest prilej numirea Doamnei Gabriela Szabo în funcţia de ministru al Tineterului şi Sportului. Suntem, însă, împotriva accederii în funcţii de stat a celor care nu sunt loiali, cu fidelitate, ţării noastre, România.
Prin această acceptare a condiţiilor propuse de UDMR se creează premisele pentru realizarea proiectelor separatiste şi a celor care urmăresc federalizarea României, deci o instabilitate pe termen lung a vieţii naţionale româneşti, încă o şansă pierdută de stabilizare a unei vieţi normale, în temeiul acceptat de întreaga Europă, cel al prieteniei şi armoniei interetnice, mai ales în unele zone din Transilvania (în special în judeţele Covasna, Harghita şi Mureş), peste dorinţele extremiştilor maghiari.
Menţionăm că şi de această dată comunitatea românească din cele trei judeţe a fost total ignorată, folosită ca monedă de schimb electoral, pusă în faţa unui fapt împlinit, ceea ce este de natură să afecteze grav dăinuirea noastră pe aceste meleaguri strămoşeşti din inima României.
Chemăm pe toţi cetăţenii să nu mai voteze pe reprezentanţii unor partide politice care au ca priorităţi orgolii, ambiţii şi interese personale şi nu interesul naţional al României şi al românilor.
Solicităm şi pe această cale, ca la orice dezbateri şi propuneri de proiecte legislative, sau acte normative privind regionalizarea, modificarea Constituţiei, minorităţile naţionale, însemnele regionale etc., mai ales cele privind Transilvania, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, să fie consultat pentru a exprima punctul de vedere al celor 400.000 de români din judeţele menţionate.

Sfântu-Gheorghe, 4 martie 2014

- Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş - Preşedinte Prof. Ilie Şandru, membru în Comitetul Director, Dr. Ioan Lăcătuşu
- Societatea Cultural Patriotică „Avram Iancu” din România - Preşedinte Prof. Victor Bercea
- Federaţia Naţională a Românilor Persecutaţi Etnic „Pro Memoria 1940-1945” - Preşedinte Prof. Univ. Dr. Ing. Barbu I. Bălan
- Despărţământul Cluj al ASTREI - Preşedinte Prof. Univ. Dr. Mircea Popa, secretar Drd. Vasile Lechinţan
- Societatea Culturală PRO MARAMUREŞ „Dragoş Vodă” Cluj-Napoca - Preşedinte Vasile Iuga
- Societatea Culturală Virtus Romana Rediviva - Preşedinte Valeri Toderici
- Asociaţia Culturală „Musica Divina” Deva - Preşedinte Prof. Mariana Onţanu-Crăciun
- Asociaţia Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş” Bacău - Preşedinte ing. Gheorghe Bejan
- Asociaţia Civic Media - Preşedinte Victor Roncea
- Asociaţia „Ţara Iancului - Iubirea mea” Deva - Preşedinte fondator Ing. Ioan Paul Mărginean
- Fundaţia Culturală „Carpatica” Cluj-Napoca - Preşedinte Arh. Ionel Vitoc
- Uniunea Cultural-Patriotică „Vatra Românească” Cluj-Napoca - Preşedinte Ing. Ioan Traian Balotă
- Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din Ministerul Apărării Naţionale, Filiala Covasna - Preşedinte Col. (r) Ioachim Grigorescu

Aparut in :