Rezoluţie privind schimbarea denumirii Spitalului naţional de recuperare cardiovasculară din Covasna

FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA, HARGHITA ŞI MUREŞ

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM), luând act de manifestarea xenofobă fără precedent a liderilor UDMR Covasna care au declanşat o acţiune politică şi media antiromânescă făţişă, de maximă intensitate, nu pentru solicitarea sau apărarea propriilor drepturi, ci împotriva unei dorinţe legitime a comunităţii româneşti de includere în denumirea Spitalului naţional de recuperare cardiovasculară Covasna a numelui unei personalităţi româneşti, alături de numele „Dr. Benedek Geza” acordat în anul 2010, sub ministeriatul membrului UDMR Cseke Attila,
În numele celor peste 30 de asociaţii
şi fundaţii membre ale FCRCHM şi ale celor peste 400.000 de români din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, facem următoarele precizări publice:
Demersul UDMR Covasna şi al preşedintelui său, Tamas Sandor, de contestare a dreptului comunităţii româneşti de a include în denumirea Spitalului naţional de recuperare cardiovasculară a numelui unei personalităţi româneşti, alături de numele „Dr. Benedek Geza”, reprezintă prin felul de manifestare şi de acţiune un gest de propagandă naţionalist-şovină şi xenofobă.
Preşedinte CJ Covasna, Tamas Sandor, ar fi trebuit să îndemne la respect reciproc al valorilor şi sensibilităţilor naţionale, gestionând echilibrat şi susţinând multiculturalitatea judeţului Covasna, inclusiv prin includerea numelor unor personalităţi româneşti în denumirea instituţiilor publice din judeţul Covasna, fie ele de interes naţional sau local. Să nu înţeleagă, oare, domnul Tamas Sandor conceptul de multiculturalitate sau s-a angajat exclusiv şi fără limite la promovarea unor acţiuni şovine, de purificare a zonei pe criterii etnice şi de desăvârşire a politicii de maghiarizare născută mai ales la 1848 şi practicată asiduu de statul ungar în perioada dualismului de la 1867-1918 şi în anii de cumplită intoleranţă ai Dictatului de
la Viena?
Această campanie de excludere este bazată pe falsuri, minciuni şi demonstraţii de forţă menite să intimideze orice încercare de reacţie românească. Dar însăşi realitatea istorică invită la apropiere, nu la excludere. Se ştie că terenul pe care este construit spitalul a fost naţionalizat de la românii voineşteni, vila A este confiscată de la proprietari români, primul aşezământ balnear a avut ca director un român voineştean (Zaharia Ungureanu), iar primele cercetări care au permis valorificarea resurselor de ape minerale şi gaze mofetice în tratarea bolilor cardiace şi prima Secţie de Balneologie în cadrul Spitalului Unificat din Covasna au fost realizate de către dr. Nicolae Teculescu, al cărui nume nu trebuie să lipsească din titulatura spitalului.
Unitatea spitalicească în care şi-a desfăşurat activitatea dr. Nicolae Teculescu a premers actualului Spital Orăşenesc, parte integrantă a actualului Spitalul de Recuperare Cardiovasculară.
Spitalul este construit de către Statul Român, cu fonduri de la bugetul de stat.
Actualul spital înglobează şi Spitalul din Întorsura-Buzăului, deci şi zona Buzăului Ardelean. În aceste condiţii, dorinţa românilor din Covasna şi Întorsura-Buzăului de a avea şi un nume românesc este legitimă şi europeană, neeuropean fiind spiritul naţionalist-şovin de respingere a unui asemenea demers civic reparatoriu şi îndreptăţit.
Prin înglobarea în actualul spital a Spitalului de distrofici neuro-musculari „Dr. Radu Horia” din Vâlcele a fost ştearsă o filă din istoria medicinii româneşti şi dată uitării o mare personalitate a meleagurilor covăsnene, promotorul cercetărilor în domeniul geneticii, savant recunoscut pe plan mondial. Desfiinţarea spitalului şi schimbarea denumirii a fost realizată fără acordul celor 35.000 de bolnavi, distrofici musculari, fără ştirea şi acordul cetăţenilor judeţului, doar la iniţiativa UDMR.
Nimeni nu a fost întrebat, în anul 2010 când a luat fiinţă actualul spital, prin unificarea Spitalului de Cardiologie Covasna, Spitalului „Dr. Radu Horia” din Vâlcele (desfiinţat), Spitalului Orăşenesc Covasna şi Spitalului Orăşenesc Întorsura-Buzăului dacă românii sunt de acord cu această soluţie şi cu noua denumire „Dr. Benedek Geza”.
Afirmaţia că includerea alături de denumirea „Dr. Benedek Geza” a numelui unui medic român, model multicultural de altfel, este un act care stârneşte - potrivit lui Tamas Sandor - tensiuni interetnice între cetăţenii judeţului sau în rândul personalului este de asemenea falsă, întrucât populaţia judeţului Covasna are o conştiinţă europeană şi nu se lasă fanatizată de ideile şovine ale unor extremişti care şi-au asumat acest rol cu scop politic iresponsabil de purificare a zonei de orice este românesc, fenomen care nu poate fi acceptat de opinia publică românească şi nici de cea europeană.
De aceea, românii din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, prin FCRCHM, propun ca în denumirea spitalului sus-amintit să fie şi denumirea „Dr. Nicolae Teculescu” sau „Dr. Radu Horia” şi fac un apel cunoscutului iniţiator de demersuri antiromâneşti Tamas Sandor să se abţină de la incitare şi inducerea în conştiinţa publică ungurească a unor noi accese de intoleranţă etnică.
Aşadar, aceasta este voinţa celor peste 400.000 de români din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, voinţă de care trebuie să ţină seama inclusiv cei câţiva fruntaşi români din conducerea judeţului, care s-au lăsat timoraţi de extremişti şi sunt de acord cu demersul antiromânesc al lui Tamas Sandor.
FCRCHM condamnă vehement folosirea de către UDMR în retorica sa antiromânească a argumentului personalului medical! FCRCHM consideră că managementul spitalului şi personalul medical trebuie să se preocupe strict de calitatea actului medical - potrivit principiilor vestitului medic al Greciei antice Hippocrate - şi nu de antrenarea lor în acţiuni antiromâneşti ale UDMR.

Biroul de presă

Categorie:

Aparut in :