Scrisoare deschisă conducerii Prefecturii Covasna în chestiunea panoului publicitar al UDMR de la Aita-Mare


Autor: 

Dan Tanasă

Domnului Gyorgy Ervin,
Prefect, Instituţia Prefectului Judeţului Covasna,

Domnului Valentin Ionaşcu,
Subprefect, Instituţia Prefectului Judeţului Covasna

Domnilor,

Spre ruşinea domniilor voastre, deşi vă afl aţi, încă din data de 30 aprilie 2010, în posesia sentinţei defi nitive şi irevocabile pronunţată de Curtea de Apel Braşov în dosarul 1128/119/2009 în cazul panoului „publicitar” instalat de Consiliul Judeţean Covasna la Aita-Mare în mai 2008, nici până la această dată, la aproape cinci luni, nu aţi reuşit să puneţi în executare o sentinţă judecătorească cu titlu executoriu.
Va mulţumiţi doar să faceţi pe papagalii în faţa dorinţelor liderilor UDMR din conducerea CJ Covasna, invocând tot felul de motive abjecte, făcându-vă voi înşivă părtaşi la obstrucţionarea justiţiei şi la împiedicarea executării unei sentinţe judecătoreşti. De parcă Statul Român vă plăteşte să constataţi, nu să acţionaţi pentru respectarea legilor.
Ultima oară când presa v-a chestionat în legătură cu motivele pentru care această sentinţă judecătorească defi nitivă şi irevocabilă nu este pusă în aplicare, aţi invocat lipsa fondurilor băneşti pentru angajarea unui executor judecătoresc.
Va solicit public să îmi comunicaţi care este suma de care Prefectura Covasna are nevoie pentru a angaja un executor judecătoresc şi îmi manifest public disponibilitatea de a achita onorariul executorului judecătoresc în acest caz, pentru ca legea şi sentinţa Curţii de Apel Braşov să fi e respectate, iar panoul instalat de CJ Covasna la Aita-Mare să fi e îndepărtat.

Cu rezervată şi decentă consideraţie,
Dan Tanasă
21 septembrie 2010

 

http://tanasadan.blogspot.com/

Categorie: