Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizaţie, sub semnul împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei

Aflată la cea de-a XXV-a ediţie, această Sesiune prestigioasă, desfăşurată în staţiunea Covasna, între 26 şi 27 septembrie 2019, a fost organizată de Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Centrul European de Studii Covasna-Harghita (aflat sub egida Academiei Române), în colaborare cu Asociaţia „Ştefadina” din Bucureşti, în parteneriat cu Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”, Asociaţia GRIT Covasna, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României.
În cele două zile ale Sesiunii, un număr de peste 80 de cercetători, cadre didactice universitare, istorici, teologi, sociologi, profesori, scriitori, muzeografi, arhivişti, preoţi, oameni de cultură, studenţi, din peste 30 de localităţi din România, au susţinut comunicări ştiinţifice în cadrul celor cinci secţiuni (istorie, istorie bisericească, sociologie, etnografie şi cultură românească, instituţii şi ONG-uri promotoare ale culturii româneşti).
Deschisă prin rostirea rugăciunii „Tatăl nostru” şi prin intonarea Imnului Naţional, de către toţi participanţii, Sesiunea a debutat prin cuvântul de binecuvântare, din partea Preasfinţitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei (adus la cunoştinţa celor prezenţi de Pr. dr. Laurenţiu Gabriel Panciu, secretarul Eparhiei), urmat de prezentarea generală, făcută de dr. Ioan Lăcătuşu şi prof. drd. Florentina Teacă (din partea organizatorilor), continuat prin cuvântul de salut adresat de Necolae Radocea, subprefectul judeţului Covasna, şi de alocuţiunea rostită de Lelia Oanţă, director al Departamentului pentru Strategii Guvernamentale din cadrul Secretariatului General al Guvernului României.
Toţi vorbitorii au apreciat valoarea simbolică deosebit de importantă a celor 25 de ediţii de până acum, care s-au impus în calendarul judeţean şi naţional al manifestărilor culturale şi ştiinţifice de înaltă ţinută, pentru promovarea istoriei, culturii şi spiritualităţii româneşti din Arcul Intracarpatic. Cu atât mai importantă a fost această ediţie, cu cât ea s-a constituit într-un veritabil preambul pentru Zilele culturii româneşti din Covasna şi Harghita, desfăşurate în perioada 28 septembrie - 2 octombrie 2019, la Sfântu-Gheorghe, Covasna, Miercurea-Ciuc şi Izvoru-Mureşului, prilejuite tot de aniversarea împlinirii unui sfert de veac de la înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei.
Cu această ocazie a fost vernisată expoziţia foto-documentară cu titlul Contribuţia învăţământului confesional românesc din Trei Scaune la Marea Unire (organizată de Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni) şi a fost proiectat filmul documentar intitulat Tabla Buţii - 1916. Marile bătălii ale Primului Război Mondial în Carpaţii de Curbură. Teledetecţie şi arheologie aeriană (proiect realizat de Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni în cadrul programului naţional Centenarul Marii Uniri). De asemenea, au fost lansate şi prezentate cărţi şi volume de o înaltă ţinută ştiinţifică şi literară, cu tematici diverse (istorie, arhivistică, memorialistică, literatură, poezie), dintre care s-a distins volumul Repere identitare româneşti din judeţele Covasna şi Harghita, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, autori Ioan Lăcătuşu şi Erich Mihail Broanăr, volum apărut cu binecuvântarea PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Editura „Eurocarpatica”, Sfântu-Gheorghe, 2019, cu sprijinul Guvernului României, prin Secretariatul General al Guvernului.
Concluziile asupra comunicărilor şi dezbaterilor din cadrul celei de-a XXV-a ediţii a Sesiunii au punctat importanţa şi nivelul deosebit, de înaltă ţinută, ale acesteia, relevând caracterul interdisciplinar, conţinuturile şi mesajele transmise prin intermediul comunicărilor care au fost susţinute, multe dintre ele fiind redactate pe baza unor surse arhivistice sau a unor cercetări de teren inedite (sociologice, etnologice şi istorice).
Textele comunicărilor care au fost prezentate în cadrul Sesiunii vor fi publicate în „Acta Carpatica”, nr. 6/2019, Anuarul românilor din sud-estul Transilvaniei, editat de Centrul European de Studii Covasna-Harghita (aflat sub egida Academiei Române), Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, din subordinea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, şi Asociaţia „Ştefadina” din Bucureşti.

Categorie: