Termenul neconstituţional „ţinutul secuiesc”, menţionat într-o Hotărâre de Guvern ce trebuie imediat remediată


FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA, HARGHITA ŞI MUREŞ - COMUNICAT

În legătură cu plângerea prealabilă formulată de către Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, prin care s-a solicitat revocarea Hotărârii Guvernului nr. 402/2010 privind aprobarea stemei comunei Ilieni, judeţul Covasna, Secretariatul General al Guvernului României ne-a trimis următorul răspuns:
„…Iniţiatorul actului administrativ contestat, a comunicat Secretariatului General al Guvernului, punctul de vedere fundamentat al Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna la plângerea prealabilă, în care se menţionează că se impune revenirea asupra hotărârii de Guvern contestate.
Aceasta va iniţia un proiect de hotărâre privind modifi carea Anexei nr. 2 la HG nr. 402/2010, în sensul înlocuirii sintagmei „la graniţa dintre Ţinutul Secuiesc şi Ţara Bârsei” cu textul „la limita teritorial-administrativă dintre Judeţul Covasna şi Judeţul Braşov”.
În susţinerea afi rmaţiilor noastre anexăm adresa Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna nr. 9075/23.06.2010. Cu stimă, Secretar general, Daniela Nicoleta Andreescu”.
În adresa menţionată a Instituţiei Prefectului - Judeţul Covasna se menţionează:
„Revenim la adresa noastră cu nr. 8481/15.06.2010 prin care vă comunicam punctul nostru de vedere referitor Ia plângerea prealabilă formulată de către Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş împotriva Hotărârii Guvernului nr. 402/2010, şi facem următoarele precizări:
Având în vedere că Hotărârea de Guvern nr. 402/2010 privind aprobarea stemei comunei Ilieni, judeţul Covasna nu a avut la bază Hotărârea nr. 31/2009 a Consiliului Local Ilieni cu privire la stema comunei, hotărâre prin care, în locul sintagmei „la graniţa dintre Ţinutul Secuiesc şi Ţara Bârsei”, s-a trecut în mod corect „la limita teritorial-administrativă dintre judeţul Covasna şi judeţul Braşov”, apreciem că se impune revenirea asupra hotărârii de Guvern în discuţie.
Astfel, urmează ca, în cel mai scurt timp, să promovăm un proiect de hotărâre de Guvern privind modifi carea Anexei 2 la H.G. nr. 402/2010, în sensul celor mai sus expuse. Cu aleasă consideraţie, Prefect, Gyorgy Ervin”.
Răspunsul prezentat dovedeşte temeinicia demersului nostru şi permite remedierea menţionării într-o hotărâre a Guvernului României a termenului neconstituţional „ţinutul secuiesc”, concept care nu reprezintă structura etnică actuală a judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş, judeţe în care populaţia nemaghiară reprezintă peste 40% din totalul acesteia.

Biroul de presă al FCRCHM Data: 12.07.2010

Categorie: