Titlu: Reuniunea de la Budapesta a Forumului Reprezentanţilor Maghiari din Bazinul Carpatic / 15 noiembrie, ziua diasporei maghiare

Cotidianul „Haromszek” (Covasna), nr. 7.366, 06.12.2014;

Forumul Reprezentanţilor Maghiari din Bazinul Carpatic (KMKF) propune ca Parlamentul să declare ziua de 15 noiembrie, ziua de naştere a lui Bethlen
Gabor, zi a diasporei maghiare. Declaraţia finală adoptată în cadrul şedinţei de ieri de la Budapesta include între altele şi acest aspect. În această declaraţie se consideră reuşită participarea maghiarilor din afara patriei la alegerile din Ungaria.
Participanţii propun ca ziua de 15 noiembrie să fie acea zi în care, sub semnul solidarităţii, naţiunea maghiară să acorde o atenţie mai mare maghiarilor din diasporă prin intermediul manifestărilor, emisiunilor de ştiri, spectacolelor, conferinţelor şi programelor de edificare comunitară. Cu această ocazie s-a semnalat faptul că începând din anul 2011, în Transilvania, şi începând din anul 2013, în Bazinul Carpatic, se serbează ziua diasporei maghiare. Forumul sprijină acele aspiraţii ale comunităţii maghiare din România, ca aceasta să poată utiliza simbolurile sale naţionale şi comunitare, să-şi poată utiliza liber limba sa maternă. Protestează totodată împotriva măsurilor autorităţilor române, măsuri de intimidare şi de limitare a drepturilor. Consideră inacceptabil faptul că în senatul de la Bucureşti a fost votat acel proiect de lege care ar califica drept infracţiune şi ar sancţiona în bani arborarea neregulamentară în România a drapelelor altor state.
Condamnă în continuare renaţionalizarea Colegiului Reformat Szekely Miko din Sfântu-Gheorghe, prin care România şi-a încălcat propria constituţie, exercitarea drepturilor democratice, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, obligaţiile asumate în hotărârea guvernamentală care reglementează procesul retrocedării şi prin care ameninţă situaţia juridică a tuturor bisericilor din România. S-a semnalat faptul că se acordă tot sprijinul juridic şi moral Eparhiei din Transilvania a Bisericii Reformate din România şi celor implicaţi în acest caz pentru ca recursul la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg să fie unul reuşit, şi pentru redobândirea proprietăţii legitime.
KMKF ia la cunoştinţă cu îngrijorare faptul că disputa creată în jurul creării liniei maghiare în cadrul UMF Târgu-Mureş nu a fost soluţionată. Condamnă manifestările intolerante ale conducerii române. Propune ca reprezentanţii sferei ştiinţifice maghiare din Transilvania să-i solicite preşedintelui Academiei Ungare de Ştiinţe să analizeze posibilitatea medierii.
Forumul îşi exprimă dezamăgirea în legătură cu faptul că membrii curţii constituţionale din Slovacia nu au adoptat o decizie de fond, chiar şi după mai multe amânări, în cazul dispoziţiilor contestate din legea cetăţeniei slovace.
Forumul îşi exprimă de asemenea dezamăgirea din cauza situaţiei din Ucraina, condamnă aplicarea violenţei în soluţionarea conflictelor, iar în locul confruntărilor sângeroase sprijină soluţia pe calea negocierilor. Sprijină în continuare restabilirea în Ucraina Subcarpatică a circumscripţiilor majoritar maghiare.