Un senator nu doarme!

Marius Paşcan: „Ministerul Afacerilor Interne confirmă justeţea solicitării mele, ca Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş şi Primăria şi Consiliul Local Târgu-Mureş să urmeze căile de atac în justiţie în ceea ce priveşte Colegiul Naţional «Unirea»”

Ministerul Afacerilor Interne a răspuns, recent, demersului meu privind solicitarea revizuirii, în cazul imobilelor Colegiului Naţional ,,Unirea”.
La jumătatea lunii august, am iniţiat un demers către Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş şi Primăria şi Consiliul Local Târgu-Mureş, prin care solicitam, pe baza ordonanţei DNA, asumarea căilor legale extraordinare de atac la nivelul instanţelor de judecată pentru o revizuire în cazul retrocedării către Arhiepiscopia Romano-Catolică din Alba-Iulia a imobilelor în care funcţionează Colegiul Naţional „Unirea”.
Ministerul Afacerilor Interne confirmă justeţea solicitării mele şi consideră că este obligatoriu din partea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi Primăriei şi Consiliului Local Târgu-Mureş să urmeze căile de atac pe calea justiţiei.
Iată pe scurt principalele concluzii ale MAI:
Potrivit Ordonanţei de clasare, „în cauză există indicii că respectiva Comisie specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, a procedat, în mod nelegal, la această retrocedare a imobilului situat în Municipiul Târgu-Mureş, str. Mihai Viteazul 15-17, către Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba-Iulia, ceea ce a creat un folos necuvenit entităţii religioase beneficiare şi o vătămare a intereselor legitime ale Municipiului Târgu-Mureş şi ale Colegiului Naţional „Unirea”… Precizăm că procurorul, prin Ordonanţa de clasare după începerea urmăririi penale din data de 17.05.2017, a omis să sesizeze judecătorul de cameră preliminară cu propunerea de desfiinţare a Deciziei nr. 378/20.09.2004, în conformitate cu prevederile art. 315, alin. (2) lit. D) Cod Procedură Penală. Astfel, acesta, deşi a avut indicii potrivit cărora retrocedarea s-a realizat în mod nelegal, nu a dispus nicio măsură de înlăturare a efectelor unui act juridic pretins falsificat în parte sau în integralitatea sa, deşi avea această obligaţie.
Considerăm că este posibilă formularea unei noi plângeri penale cu privire la infracţiunile mijloc, respectiv acelea de fals intelectual, uz de fals şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Pentru a sintetiza, opinăm ca formularea unei plângeri penale cu privire la infracţiunile mijloc menţionate mai sus se impune a fi un prim pas în demersul dumneavoastră, iar ulterior, în funcţie de modul de soluţionare a acesteia, să se întreprindă şi alte măsuri… Se impune analiza formulării unei cereri de revizuire a Deciziei civile nr. 5874/09.12.2005 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Dosarul nr. 3697/1/2005, de către Consiliul Local al Municipiului Târgu-Mureş şi, totodată, formulării unei acţiuni în constatarea nulităţii absolute a Deciziei 378/20.09.2004 emisă de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România… Menţionăm că mijloacele de probă administrate în Dosarul penal 150/P/2015, care au condus la concluzia procurorului că în cauză există indicii conform cărora Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România a retrocedat nelegal imobilul în cauză, reprezintă o eventuală cauză de nulitate absolută sens în care este imperios a se administra aceste mijloace de probă în cadrul acţiunii în constatarea nulităţii absolute a Deciziei nr. 378/20.09.2004 emisă de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România”.

Categorie: