Mircea Dorin Istrate (Târgu-Mureş)

EROII ŢĂRII MELE

Descoperit şi-n plecăciune mă rog la bunul Dumnezeu,
Vă ierte de-aţi făcut păcate şi dacă sufletul vi-i greu,
Pe voi, eroii Ţării mele, ce-mi însfinţiţi străbuna glie.
Şi-n raiul ne-ncăput vă pună să veşniciţi cât lumea fie,

Că voi sunteţi cei stâlpi de ţară ce-mi ţineţi neamul nemurit,
Izvorul nesecat de fapte ce ne ridică-n preaslăvit
Şi-apoi ne urcă-n fala lumii ca mândrii ne-nfricaţi eroi
Când soarta Ţării-n cumpănire, stă-n bunul Dumnezeu, şi-n noi. Read more about EROII ŢĂRII MELE

Categorie:

PIERDUTU-NE-AM CĂRAREA

În mintea noastră gândul, de-o vreme se-ntinează,
Când ceru-n locul cela ar trebui să-mi fie,
Că judecata noastră de-acuma nu-i mai trează
Şi a pierdut cărarea ce duce-n vrednicie.

SMERITUL şi-ASCULTAREA mai nimeni nu le-nvaţă,
S-a-nămolit izvorul la cea BUNĂCUVIINŢĂ,
IUBIREA şi IERTAREA n-au preţ în astă viaţă,
Iară păcatul n-are îndemn spre POCĂINŢĂ. Read more about PIERDUTU-NE-AM CĂRAREA

Categorie:

NOI AICI AM STAT ÎN VREMURI

Noi suntem aici din vremea începutului de lume
Când Adamii noştri încă mai vorbeau cu Dumnezeu,
Când un rai era pe-aicea miruit cu toate bune
Şi-unde-n mintea lor, străbunii, Te-au avut ca singur zeu.

Noi suntem aici din vremea, când hotarul ţării mele
Se-ntindea din zare-n zare peste munţi şi peste văi,
Când Zamolxe, înţeleptul, scoborâtul cel din stele
A dat legile bătrâne către toţi supuşii săi. Read more about NOI AICI AM STAT ÎN VREMURI

Categorie:

UNIREA CEA MARE

Motto:
„Ne-mplinit e încă visul de unire
Cât pământ din ţară încă-i la vecini,
Rugi ’nălţăm de veacuri la dumnezeire
Lase-ne moşia în a noastre mâini.”

Din ce-am fost odată, mare-mpărăţie
Ce şi-a-ntins hotarul către larga zare,
S-a ajuns în vreme, neamul să îmi fie
Jumătăţi de ţară prinse în hotare.

Câte Doamne zbateri, câtă umilinţă,
Câte lupte, jertfe, câte vieţi curmate,
Câte rugi la Tine, în smerit, căinţă,
N-am ‘nălţat Mărite vremi nenumărate. Read more about UNIREA CEA MARE

Categorie:

DOAR UNIŢI VOM TRECE LUMEA

Stau în faţa colii albe şi a scrie nici că-mi vine,
Nu că n-aş avea subiecte, nu că n-ar fi despre cine,
Dar i-atâta umbră neagră aruncată peste neam
Că mi team-a spune-mi gândul şi durerea care-o am.

Cum se poate, că de-o vreme, dacă vrei să-i faci de bine
Neamului, te ţină minte lungă vreme care vine,
El te spurcă, te blestemă şi-apoi spatele-ţi întoarce
Şi la ceilalţi se gândeşte şi-n ascuns trădare coace. Read more about DOAR UNIŢI VOM TRECE LUMEA

Categorie:

TRISTEŢI DE TOAMNĂ

Motto: „Toamnă, pentr-un strugure, cu aripi de fluture / Te-ai grăbit din nou să vii pe cărări de colilii” Read more about TRISTEŢI DE TOAMNĂ

Categorie:

DE CITESC A TALE VERSURI

De citesc a tale versuri mă-nfior cătând cu gândul
Spre Măritul, care-ncuget ţi-a turnat dumnezeire
Şi-n cuvânt ţi-a pus simţire, iar cel suflet miruindu-l
La ’nălţat peste a noastre, să se facă nemurire.

Tu, în slova-ţi mângâiată pus-ai jalea şi cu dorul
Şi iubirea să ne urce spre cerescul cel divin,
Nerăbdarea tinereţii, mări de lacrimi, şi fiorul
Ce să-mbete-a noastre inimi, ca pocalele cu vin. Mihail Eminescu, ucis la comandă Read more about DE CITESC A TALE VERSURI

Categorie:

Subscribe to Mircea Dorin Istrate (Târgu-Mureş)