prof. Costel Neacşu (Râmnicu-Vâlcea)

Cei 300.000 de martiri din a doua ocupaţie sovietică în Basarabia: 23 august 1944 - 1958 (1964)

După cum se ştie, după lovitura de stat de la 23 august 1944, în ciuda semnării unui Armistiţiu cu Aliaţii, Armata Roşie a reocupat Basarabia şi a declanşat un proces de distrugere sistematică a Armatei Române staţionate aici, cât şi a populaţiei civile preponderent ortodoxe. Read more about Cei 300.000 de martiri din a doua ocupaţie sovietică în Basarabia: 23 august 1944 - 1958 (1964)

EROI ROMÂNI (VI) - Domnitorul Mihai Viteazul

Acest domnitor al Ţării Româneşti (1593-1601), care se intitula în actele oficiale ca „Domn, din mila lui Dumnezeu, în toată Ţara Ardealului”, a rămas în istorie ca fiind unul din cei mai mari apărători ai creştinătăţii în faţa turcilor şi Domnitorul care a unit pentru prima dată Ţările Române. În încercarea sa politică de a făuri Marea Valahie, Mihai a fost nu numai un campion al rezistenţei antiotomane, dar şi unul care s-a luptat viteaz pentru unitatea, dreptatea şi libertatea românilor în faţa asupritorilor austrieci şi unguri. Read more about EROI ROMÂNI (VI) - Domnitorul Mihai Viteazul

EROI ROMÂNI (V) - Mihai Eminescu

Cel mai mare scriitor român, Mihai Eminescu, a lovit cu spada cuvântului pe toţi cei care ne-au atacat cetatea, limba, neamul şi credinţa (ortodoxă). A cântat în versurile sale simţăminte umane de o delicateţe excepţională, asumându-şi din iubire suferinţele neamului românesc. S-a născut la 15 ianuarie 1850, la Botoşani, într-o familie de ţărani evlavioşi. A fost botezat ortodox, în Biserica cu hramul „Adormirii Maicii Domnului” din Botoşani. Şi astăzi se pot vedea la Ipoteşti cristelniţa, precum şi linguriţa din care poetul a primit Sfânta Împărtăşanie. Read more about EROI ROMÂNI (V) - Mihai Eminescu

Categorie:

Subscribe to prof. Costel Neacşu (Râmnicu-Vâlcea)