ROMÂNIA

RĂSTIGNIREA DOMNULUI

Când răutatea s-a extins,
Iar dragostea-n inimi s-a stins,
Ţinut-au fariseii sfat
Să te aducă la Pilat.

Erai Mielul nevinovat,
Ce pentru-al lumii greu păcat,
La moarte ai fost condamnat
Şi de iudei crucificat.

Pământul s-a cutremurat,
Pietrele mari s-au despicat,
Primind la recele lor sân
Nemuritorul bun, Stăpân.

Pecetluit a fost mormântul,
Străjerii l-au înconjurat,
Tăgăduind pentru o vreme
Pe Domnul cel adevărat. Read more about RĂSTIGNIREA DOMNULUI

Categorie:

Ardealul

Ardeal, pământ râvnit de mulţi, cu văi frumoase şi cu munţi,
Ai stat cu pieptul de oţel în faţa vitregelor vremi.
Răzbaţi ca stâncă şi credinţă, liman ales spre biruinţă,
Înconjurat de-un foc nestins, cu care veşnic ai învins.

Te-au ocrotit murind străbunii, cântat-au fagii şi stejarii,
Doina bravilor ostaşi ce s-au jertfit prin Carpaţi.
Cu suflet cald şi iubitor, mereu senin şi primitor
Ne-nvăluieşti cuprins de nori, străjer din vârful codrilor. Read more about Ardealul

Categorie:

CINSTIREA SFINTELOR ICOANE

Biblia neştiutorilor de carte, lumina vieţii viitoare,
Sunt minunatele icoane, ferestre spre eternitate.
Teologia în imagini şi taina cea strălucitoare,
Are putere harică, inestimabilă valoare.

Genunchii îndoindu-mi, înalţ spre cer privirea,
Iar gândurile tulburi îndată se destramă,
Doar firave dorinţe se pierd adânc în noapte
Şi Domnului durerea o spun fără de teamă. Read more about CINSTIREA SFINTELOR ICOANE

Categorie:

ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

La templul din Ierusalim în zi de sărbătoare,
A strălucit Pruncul divin ca razele de soare,
Era adus de Maica Sa, Fecioara Maria,
Iar dreptul Simeon vedea-mplinită proorocia.

Cu chipul blând şi glas duios cuprins de bucurie,
Bătrânul înţelept vestea a Fiului menire.
Primind cu braţe tremurânde, pe Ziditorul lumii,
Învăluit în rugăciune trăia apusul vieţii. Read more about ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

Categorie:

SFINŢII TREI IERARHI

Pe cerul Bisericii, mari luceferi stălucesc,
Cu parfumul vieţii lor pe Hristos mărturisec.
Sunt focare de lumină, izvoare duhovniceşti,
Apărătorii dreptei credinţe, mari dascăli dumnezeieşti.

În unitatea slujirii, crezul lor a fost iubirea,
Dreptatea şi bunătatea, ce-aduc lumii fericirea.
Prin muncă şi rugăciune, adorând pe Dumnezeu,
Trei păstori de suflete, ne-o călăuzi mereu. Read more about SFINŢII TREI IERARHI

Categorie:

BOTEZUL DOMNULUI

Pe malul râului Iordan, cu inimă smerită,
Un glas de tunet răsuna, chemând la pocăinţă.
Era Ioan, prorocul sfânt, vestind dreapta credinţă,
Şi pe Mesia aşteptând cu multă umilinţă.

Iisus Hristos spre ţărm sosea pentru-a primi botezul,
Iar Duhul Sfânt se arăta sublim ca porumbelul.
Un glas divin mărturisea a Domnului minune,
Apele mari mai lin curgeau, sfinţind străveche lume. Read more about BOTEZUL DOMNULUI

Categorie:

Naşterea Domnului

Din proorociile înalte, ce-s aşternute-n Sfânta Carte,
Răsare-o zi de bucurie, înveşmântată-n veşnicie,
E praznic mare, luminos, coboară Soarele Hristos,
Venind în lume, Prunc curat, cu chip senin, nevinovat.

O stea strălucitoare-n cer, tresare astăzi ca şi ieri,
Umbrind cu dulcea-i revărsare, pământu-ntreg, pe fiecare.
Se văd sosind din depărtare, cuprinşi de-o mistică chemare,
Trei crai străini, purtaţi de dor, spre leagănul izbăvitor. Read more about Naşterea Domnului

Categorie:

SFÂNTA MUCENIŢĂ FILOFTEIA

Iubitoarea de Dumnezeu, Muceniţa Filofteia,
A văzut lumina zilei în Târnovo, Bulgaria.
Încă din copilărie a deprins de la mama sa,
Iubirea de aproapele, postul şi milostenia.

Trecând la cele veşnice buna şi evlavioasa mamă,
A luat crucea suferinţei, rămânâd astfel orfană.
După o vreme tatăl său s-a căsătorit din nou,
Iar mama cea vitregă o asuprea foarte rău. Read more about SFÂNTA MUCENIŢĂ FILOFTEIA

Categorie:

PUTEREA RUGĂCIUNII

Maica firavelor lacrimi, ocrotitoarea tuturor,
Eşti dulcea rugăciune, izvorul virtuţilor.
În drumul spre mântuire este hrană inimilor,
Perete despărţitor în faţa necazurilor.

Convorbirea intimă a omului cu Dumnezeu,
E lucrarea îngerilor, nimicirea demonilor.
Farul luminos al minţii, înlătură deznădejdea,
Micşorează întristarea şi trimite liniştea. Read more about PUTEREA RUGĂCIUNII

Categorie:

UNIREA

O carte îşi deschide nepieritoarea filă,
Un Alexandru-Cuza, cu sceptrul strâns în mână,
Rosteşte peste veacuri nemuritorul crez
Ce va pătrunde falnic, sorbit de univers.

Din roşul purpuriu se naşte prima rază,
Ce se topeşte-n galbenul întinselor câmpii,
Zburând în mare taină spre zarea cea albastră
A gloriilor apuse la sânurile vremii.

Şi prin oglinda lumii o stâncă se zăreşte,
O mistică speranţă ce-n ani se adânceşte,
Unind ca-ntr-o cunună pe glia strămoşească:
Moldova şi Ardealul şi Ţara Românească. Read more about UNIREA

Categorie:

Pagini

Subscribe to ROMÂNIA