Valeriu Tanasă (Bacău)

Tăcere laşă

Grija creştinului ortodox este să scape de nesimţire, care este moartea sufletului mai înainte de moartea trupului. Mulţi istorici şi scriitori bisericeşti au afirmat pe baze concrete că acele popoare cărora li s-a atrofiat sufletul până la moartea sacrului, au pierit din istorie.
De ce nu se vorbeşte despre Mircea Vulcănescu, Valeriu Gafencu, Aspazia Oţel Petrescu…?!
Ne aducem aminte că Eminescu nu a făcut niciun compromis şi a rostit în oricare împrejurare adevărul.
Read more about Tăcere laşă

Categorie:

Dor de Dumnezeu

Cine e aprins de lumina dorului… primeşte puterea să trimită, prin intensitatea gândului, mulţumirea sa către Dumnezeu. Dorul se naşte în urma părăsirii sau izgonirii sufletului de către divinitate. E vorba despre o lipsă a iubirii şi a luminii. Se înţelege că pricina abandonării de către Dumnezeu se datorează propriei noastre vinovăţii.
Pentru a redobândi iubirea pierdută e nevoie de rugăciune, de stăruinţă în cultivarea râvnei şi a setei de frumuseţe duhovnicească.
Read more about Dor de Dumnezeu

Războiul româno-român

E o sintagmă verosimilă care exprimă realitatea din comunitatea românilor de pretutindeni. S-a răspândit vestea în toată lumea că zavistia, pizma şi ura fac ravagii între românii de acasă şi din diaspora. Dacă trei români se întâlnesc în societate şi se văd pentru prima oară, după primul schimb de replici, doi se vor uni în mod tacit şi viclean pentru a-l reduce la tăcere pe al treilea. Balada Mioriţa este pilduitoare în acest sens.
Read more about Războiul româno-român

Scrisoarea de pe zidul Mănăstirii Agapia

După ce am citit „Din durerile lumii”, o proză răscolitoare scrisă de Alexandru Vlahuţă, dragostea pentru acest tragic poet a devenit înflăcărată. Compătimirea ce răzbate din mireasma paginilor sale m-a dus cu gândul la Idiotul lui Dostoievski. Din orice pagină izvorăşte parfumul inefabil, daco-latin, din românitatea străveche a neamului nostru românesc.
Read more about Scrisoarea de pe zidul Mănăstirii Agapia

Categorie:

Identitatea creştinilor e în împresurare demonică

Interesul naţional al României este mântuirea Neamului

Identitatea Neamului Românesc este conferită şi pecetluită de Ortodoxie Read more about Identitatea creştinilor e în împresurare demonică

Categorie:

Sfinţita Filocalie - sublimă bucurie

Sfeşnic de salvare a creştinilor din vremea noastră şi poartă de intrare în Cetatea Iubirii şi a Frumuseţii duhovniceşti

„Cu dreptate spun Sfinţii Părinţi că Filocalia este cheia care ne deschide tainele Sfintei Scripturi.” (Pelerinul rus) Read more about Sfinţita Filocalie - sublimă bucurie

Categorie:

Scrisoarea de pe zidul Mănăstirii Agapia

După ce am citit „Din durerile lumii”, o proză răscolitoare scrisă de Alexandru Vlahuţă, dragostea pentru acest tragic poet a devenit înflăcărată. Compătimirea ce răzbate din mireasma paginilor sale m-a dus cu gândul la Idiotul lui Dostoievski. Din orice pagină izvorăşte parfumul inefabil, daco-latin, din românitatea străveche a neamului nostru românesc.

Categorie:

Compătimirea - sublimă Taină creştină!

Dacă trăim tragedia celuilalt, atunci îi urmăm lui Hristos. E creştineşte să tresărim şi să compătimim starea semenului de lângă noi ce se află răstignit pe crucea suferinţei.
Dacă ne preocupăm strict de ale noastre, îi slujim lui mamona şi ferecaţi stăm în temniţa egoismului fără măcar a şti pericolul. Compătimirea este o stare a sufletelor creştine alese. Scriitorul ortodox rus Feodor Dostoievski s-a aplecat toată viaţa asupra acestei grave teme.
Read more about Compătimirea - sublimă Taină creştină!

Categorie:

Ceahlăul, Muntele sfânt

Urcuşul pe Ceahlău (foto) naşte în minte simţirea transcendentală că muntele are capacitatea de a uni punctele cardinale într-un Răsărit indefinit şi circular care duce către steaua Luminii.
Naşterea norilor deasupra Ceahlăului este reflectată, de obicei în zorii zilei, în undele lacului Izvorul Muntelui. În orice anotimp, Muntele Sfânt al Moldovei este acoperit de o lumină albă, protectoare, văzută ca o cunună rotundă ce duce cu gândul la aura din jurul sfinţilor mucenici.
Ocrotitorul muntelui şi al Mănăstirii, cine putea fi altul decât Ştefan cel Mare Sfânt al Moldovei?! Read more about Ceahlăul, Muntele sfânt

Are vreo dimensiune creştină (spirituală) Constituţia României?!

Când Biserica (Trupul lui Hristos), adică poporul credincios, doreşte să revizuiască Legea Supremă, atunci Constituţia devine ermetică fiindcă o încuie aleşii Neamului, care în zilele noastre se cam disociază de Evanghelie.
Dar să fim sinceri şi să ne întrebăm: are Constituţia României o dimensiune duhovnicească (spirituală), care să-i confere legătură cu divinitatea?!
Read more about Are vreo dimensiune creştină (spirituală) Constituţia României?!

Categorie:

Pagini

Subscribe to Valeriu Tanasă (Bacău)