Valeriu Tanasă (Bacău)

Unirea cea Mare - sfatul de taină al românilor

Faptul că în luna Naşterii Domnului (Decembrie) s-a înfăptuit Unirea tuturor românilor, este un semn evident că Domnul Dumnezeu ne-a scris în cartea vieţii neamurilor. Această atenţie specială pentru România este o motivaţie care trebuie să aprindă entuziasmul şi să amplifice, în progresie geometrică, iubirea noastră pentru Dumnezeu şi pentru semeni.
Read more about Unirea cea Mare - sfatul de taină al românilor

Categorie:

Ofensivă cibernetică (satanică) împotriva Sfintei Crucii

În mod perfid şi viclean se încearcă acoperirea, camuflarea şi „răstignirea”… Crucii. Bisericile romano-catolice, inclusiv cea de la Vatican, sunt postate pe internet şi fotografiate într-o astfel de manieră încât nu se vede Crucea de pe ele. Ştim că dacă lipseşte Crucea, nu mai este nici Domnul Iisus Hristos acolo. Deci se urmăreşte să fie scoasă din sufletele oamenilor şi a creştinilor - în special - Sfânta Cruce, adică Dumnezeu-Cuvântul.
Read more about Ofensivă cibernetică (satanică) împotriva Sfintei Crucii

Categorie:

Aspecte privind pregătirea şi înfăptuirea Marii Uniri oglindite în paginile revistei teologice „Telegraful Român”, din 1918

Studiind preţioasele articole din „Telegraful român” din lunile noiembrie şi decembrie 1918, mi s-a cristalizat impresia clară că românii s-au trezit cu adevărat din „somnul cel de moarte” începând cu anul 1867. După ce stăpânirea maghiară devine absolută asupra Ardealului, elita politică şi culturală a ungurilor îşi fixează drept ideal de a maghiariza, în mod ştiinţific, toate naţionalităţile din Ardeal, dar în mod special îi aveau în atenţie pe români, fiindcă erau conştienţi de faptul că Ardealul este pământ românesc.
Read more about Aspecte privind pregătirea şi înfăptuirea Marii Uniri oglindite în paginile revistei teologice „Telegraful Român”, din 1918

Categorie:

MIRACOLUL ROMÂNESC

Noi, românii, avem vreo câteva intervenţii în istorie, când toată suflarea şi toţi ochii oamenilor s-au îndreptat către Carpaţi cu admiraţie, consideraţie şi respect!!! Emil Cioran, până la vreo şaizeci de ani, era tare sceptic şi nu vedea niciun moment de înălţare, către cer, a vechilor daci. Dar, dacă vom contempla cu dreaptă socoteală, vom afla trei, ba chiar patru momente de iluminare divină, când românii au făcut şi pe alţii să se desprindă de condiţia de pământean.
Read more about MIRACOLUL ROMÂNESC

Categorie:

Cugetarea la moarte

„Mai de preţ este un nume bun decât untdelemnul cel binemirositor, şi ziua morţii decât ziua naşterii”
(Ecclesiastul 7, 1) Read more about Cugetarea la moarte

Categorie:

Statul creştin

Suntem şi trăim în vremurile acestea când se ignoră Biblia şi se calcă fără scrupule pe Sfânta noastră Tradiţie. Statul care nu se inspiră spiritual din izvorul creştin votează legi anticreştine care conduc la satanizarea societăţii. Comitem răul fără frică, uitând că nimic sub soare nu va rămâne nepedepsit, precum şi că orice bine, nu va rămâne nerăsplătit. Read more about Statul creştin

Categorie:

MOŞUL GHEORGHE LAZĂR, om de mare legătură între Ardeal şi Moldova

Un sfânt al zilelor noastre

Sunt oameni smeriţi în rândul românilor care s-au nevoit şi au stăruit pentru înfăptuirea unităţii în duh creştin a românilor din Carpaţi şi de oriunde s-ar afla. Unul dintre aceştia este şi Moşul Gheorghe Lazăr din inima Ardealului, care s-a jertfit pentru ca Unirea de la 1 Decembrie 1918 să se petreacă sub soare. Read more about MOŞUL GHEORGHE LAZĂR, om de mare legătură între Ardeal şi Moldova

Categorie:

Ardealul - Golgotha românilor

Români, să nu uităm trecutul!!!

„În ceea ce priveşte Transilvania, există o singură alternativă: naţiunea maghiară - înainte şi după tratatul de la Trianon - ţine în modul cel mai ferm la dreptul ei de proprietate asupra întregii Transilvanii, nu va exista niciodată o generaţie de maghiari dispusă să renunţe la acest sfânt drept istoric.”
(Bajcsy-Zsilinky Endre, „Transilvania - trecut şi viitor”, Editura Tinodi, tradusă din engleză de Concz Arpad, Preşedintele Ungariei, 1991) Read more about Ardealul - Golgotha românilor

Categorie:

Ardealul - Golgota Românilor

Simţim cu sufletul perfidia şi ura duşmanilor noştri din Ardeal. Al acelora cărora România le stă ca un ghimpe în mintea lor lipsită de Dumnezeu. Astfel că prin duplicitate şi viclenie fac tot ce pot să-i cumpere pe falşii români, care nu vor să audă de Dumnezeu. Şi prin aceştia duc la împlinire scopul lor, care nu e altul decât să slăbească şi să răstignească Ortodoxia, să dezbine Neamul Românesc, ca în final să ducă le pieire românismul din Ardeal.
Read more about Ardealul - Golgota Românilor

Categorie:

Pagini

Subscribe to Valeriu Tanasă (Bacău)